logo itpoint.cz

Orange předvádí své služby prostřednictvím sítě třetí generace

Společnost Orange zahájila ve švýcarské Ženevě na výstavě ITU Telecom World 2003 týdenní ukázku služeb prostřednictvím sítě třetí generace, které bude chtít v budoucnu nabízet svým zákazníkům ...

Ženeva, Švýcarsko - Společnost Orange zahájila ve švýcarské Ženevě na výstavě ITU Telecom World 2003 týdenní ukázku služeb prostřednictvím sítě třetí generace.

Ve svém stánku (výstaviště Palexpo, hala 4, stánek 4138) předvádí společnost Orange celou řadu služeb prostřednictvím sítě WCDMA dodané společností Nokia, a seznamuje tak delegáty s těmi druhy služeb, které bude chtít v budoucnu nabízet svým zákazníkům. Aplikační programy, které pro účely výstavy společně vytvořili vývojáři společnosti Orange a účastníci programu Forum Nokia, demonstrují rychlost, flexibilitu a kapacitu, jakou mobilní technologie třetí generace nabízejí zákazníkům z řad podniků i spotřebitelů.

V obchodních aplikacích je patrná vyšší rychlost přístupu k internetu prostřednictvím sítí třetí generace (ve srovnání se současnými sítěmi) a také lepší podmínky pro práci uživatelů. Předváděné spotřebitelské aplikace zase zahrnují možnost interaktivního hraní pro více hráčů, vysokorychlostní stahování a přehrávání obrazového a hudebního obsahu a také sledování živého obrazu z webových a bezpečnostních kamer umístěných jak na výstavišti Palexpo v Ženevě, tak v klíčových evropských lokalitách.

Generální ředitel společnosti Orange Group Sol Trujillo říká : "Společnost Orange chce svým 45 milionům zákazníků i nadále poskytovat služby s vysokou hodnotou a ukázky, které předvádíme na výstavě ITU, již začínají nastiňovat možné přednosti, které technologie třetí generace přinesou."

"Naši zákazníci si již nyní mohou stahovat soubory, mohou se připojovat k internetu a na svých telefonech si mohou prohlížet videoklipy. Avšak zlepšení v kvalitě, rychlosti a podmínkách práce pro uživatele, které nám technologie třetí generace umožní, bude podstatné a pomůže posunout mobilní komunikaci na další vývojový stupeň." Společnost Orange a její technologický partner Nokia nedávno podepsali rámcovou smlouvu na vybudování sítí třetí generace UMTS.

Provozní ředitel skupiny Orange Group Sanjiv Ahuja k tomu dodává: "Naším cílem v oblasti technologie třetí generace je zajistit, aby měl zákazník možnost přístupu ke službám, které mu zpříjemní život, a aby technologie, které k přístupu k těmto službám bude využívat, ať už to jsou sítě druhé nebo třetí generace nebo WiFi, zůstaly neviditelné."

"Zaměřujeme se na poskytování mobilních širokopásmových služeb prostřednictvím sítí třetí generace, ať už je koncovým zařízením telefon, přenosný počítač nebo nějaký jiný přístroj. Naším cílem je zavést průmyslový standard pro služby, kvalitu, spolehlivost a výkonnost v prostředí UMTS i v prostředí dalších technologií. Zaměřujeme se na efektivní využití možností, které nám skýtají technologie třetí generace, abychom mohli našim zákazníkům v rámci celé skupiny Orange Group začít nabízet prvotřídní služby."

Ve Velké Británii a ve Francii je výstavba sítí třetí generace společnosti Orange již ve velmi pokročilém stádiu. Předpokládá se, že komerční zkoušky služeb třetí generace v plném rozsahu začnou ve Velké Británii na konci roku, přičemž se zahájením komerčního provozu se počítá v polovině roku 2004. Společnost Orange UK očekává, že při zahájení provozu ve Velké Británii bude sítí třetí generace pokryto více než 40 % obyvatel v deseti největších městech, podél hlavních železničních tras a na letištích. Ve Francii společnost Orange již rok a půl spolupracuje s firmami Alcatel a Nokia na výstavbě sítě třetí generace Villes Orange v Toulouse a Lille. Do konce roku 2004 bude společnost Orange svým signálem pokrývat deset největších měst ve Francii.

Prezidentka společnosti Nokia Networks Sari Baldauf říká : "S postupným růstem sítí třetí generace WCDMA si uvědomujeme, že je životně důležité zajistit uživatelům bohatou nabídku služeb a aplikací. Díky zmiňovaným ukázkám je na výstavě ITU možno seznámit se s rozsahem a diverzitou služeb a aplikací, které budou spotřebitelům velmi brzy k dispozici."

Společnost Orange předvádí ve svém stánku služby na dvou telefonech Nokia. Obchodní aplikace jsou předváděny na přístroji Nokia 6650, zatímco spotřebitelské aplikace na telefonu Nokia 7600, který byl na trh uveden teprve nedávno. Některé z aplikací byly vyvinuty za pomoci vývojářského programu Forum Nokia, jehož prostřednictvím mají vývojáři přístup k nástrojům, technickým informacím, podpoře a distribučním kanálům, které potřebují k tvorbě a prodeji aplikací po celém světě. V síti WCDMA dodané společností Nokia se při ukázkách dosahovalo přenosové rychlosti až 384 kb/s.

Orange

Článek ze dne 16. října 2003 - čtvrtek