logo itpoint.cz

Oskarova galerie na ruzyňském letišti

Oskar připravil pro všechny, kdo rádi malují a chtěli by svoji práci vystavovat v Oskarově galerii na ruzyňském letišti výtvarnou soutěž. OSKAROVA ART SHOW - ČESKÁ REPUBLIKA JINÝMA OČIMA proběhne od 28. 4. do 2.6. 2003.

Oskar připravil pro všechny, kdo rádi malují a chtěli by svoji práci vystavovat v Oskarově galerii na ruzyňském letišti výtvarnou soutěž. OSKAROVA ART SHOW - ČESKÁ REPUBLIKA JINÝMA OČIMA proběhne od 28. 4. do 2.6. 2003.

Soutěže se může zúčastnit každý, kdo zašle práci na téma Česká republika jinýma očima zpracovanou libovolnou dvojrozměrnou technikou ve vertikální orientaci formátu A3 a vyplněnou přihlášku na adresu McCann-Erickson Prague, s. r. o., Riegrovy sady 28, 120 00 Praha 2 s označením ČESKÁ REPUBLIKA JINÝMA OČIMA do 2. 6. 2003 včetně. Jedinou podmínkou pro zařazení zaslané práce do soutěže je využití loga Oskar, ze kterého musí být zachován v nezměněné podobě minimálně úsměv, umístěný na červeném pozadí.

Návrhy budou hodnoceny ve třech věkových kategoriích :

  1. 6 - 14 let
  2. 15 - 19 let
  3. 20 let a více

Porota vybere 26 vítězných prací, které budou vystaveny na ruzyňském letišti. Jejich autoři získají mobilní telefon Siemens C55 s tarifem Povídej předplaceným na 6 měsíců.

Podrobná pravidla soutěže a přihlášku naleznete na www.oskarmobil.cz

Oskar

Článek ze dne 30. dubna 2003 - středa