logo itpoint.cz

Paušál za dial-up připojení k internetu zase o krůček blíž

I přes evidentně sabotážní postoj ze strany Českého Telecomu dokázali alternativní operátoři dostát svému slibu a s podporou platformy ZUI dokončit obsáhlou Studii proveditelnosti, která má dokázat, jestli je model FRIACO v ČR vůbec realizovatelný jak po technické tak i ekonomické stránce. Odpovědnost za koordinaci a realizaci tvorby dokumentu Feasibility Study má společnost Tiscali.

Po vlnách negativních zpráv, kterými jsme vás v poslední době zaplavili, se objevila konečně také velmi pozitivní zpráva – Studie proveditelnosti je hotová. Pojďme ale pěkně po pořádku. Jistě si všichni ještě dobře vzpomínáte na naší nedávnou zprávu, kdy poprvé na zasedání řídícího výboru utrpěl Český Telecom porážku při hlasování o modelu FRIACO, což je model účtování cen mezi operátory, který je podmínkou pro zavedení paušálního zpoplatnění vytáčeného internetového připojení pro koncové uživatele.

30.4. 2003 byl tedy učiněn první významný krok na cestě za vytouženým plnohodnotným paušálem. Na jednání bylo při hlasování rozhodnuto o doplnění jedné věty do dokumentu APVTS-DUI-E. Tato věta zněla : "Model paušálního zpoplatnění originace internetových hovorů na rozhraní mezi operátory – tzv. FRIACO - bude zaveden nejpozději k 1. 10. 2003."

Na následujících jednáních předložili alternativní operátoři jakýsi harmonogram realizace celého projektu paušálního Internetu založeného na modelu FRIACO, který podpořila i platforma ZUI. Jediný, kdo se vytrvale bránil jakýmkoliv diskusím na téma FRIACO, byli zástupci Českého Telecomu. Svědčí o tom i záznam ze zasedání řídícího výboru dne 25.6. 2003, kdy Český Telecom potvrdil, že ČTc nemá zájem spolupracovat s AO na modelu FRIACO pro Internet, a z toho důvodu se také nezúčastní práce na Feasibility Study pro FRIACO.

I přes evidentní sabotáž následujících jednání ze strany ČTc dokázali alternativní operátoři dostát svému slibu a s podporou platformy ZUI dokončit obsáhlou Studii proveditelnosti, která má dokázat, jestli je FRIACO v ČR vůbec realizovatelné jak po technické tak i ekonomické stránce. Odpovědnost za koordinaci a realizaci tvorby dokumentu Feasibility Study má společnost Tiscali.

Podrobnostmi studie se budeme zabývat podrobněji v následujícím článku, již dnes však můžeme prozradit, že Studie proveditelnosti rozebírá nejen technickou a ekonomickou stránku modelu Friaco, ale přináší také právní analýzu a analýzu trhu. Velká část dokumentu se také věnuje objektivnímu posouzení silných a slabých stránek a to jak intervalového tak i neměřeného paušálu a rovněž odhalení určitých hrozeb a příležitostí, které tyto jednotlivé modely přinášejí.

Nechme se tedy překvapit, k jakým závěrům studie došla a jak na ní zareaguje Český Telecom, který před několika dny ústy mluvčího Vladana Crhy v odpovědích na čtenářské otázky potvrdil opětovný zájem ČTc zasednout za jednací stůl a řešit i problém ze všech nejpalčivější – plnohodnotný paušál u technologie Dial-up.

Na závěr si dovolíme přinést alespoň harmonogram prací, ze kterého první bod už byl díky spolupráci všech alternativních operátorů a platformy ZUI úspěšně splněn.

Harmonogram realizace projektu :

Internet pro všechny

Článek ze dne 11. července 2003 - pátek