logo itpoint.cz

Personální změny v orgánech Českého Telecomu

Nově zvolená dozorčí rada zasedla bezprostředně po skončení valné hromady a jmenovala členy nového představenstva. Předsedou představenstva je pan Gabriel Berdár, prvním místopředsedou pan Juraj Šedivý, druhým místopředsedou pan Petr Slováček a členkou představenstva zůstává paní Hana Doležalová ...

Před zahájením páteční řádné valné hromady akcionářů mimořádně zasedlo představenstvo ČESKÉHO TELECOMU, a. s., a odvolalo v souvislosti se změnou modelu řízení pana Ondřeje Felixe z funkce generálního ředitele pověřeného řízením a pana Bessela Koka z funkce zástupce generálního ředitele. Na tomto zasedání předložili svá prohlášení o odstoupení z funkce členů představenstva pánové Ondřej Felix, Bessel Kok, Jan Juchelka, Günter Heinz Pfeiffer, Pavel Kuta, Zdeněk Hrubý a Adam Blecha, členkou představenstva zůstává paní Hana Doležalová. Na jejich žádost představenstvo schválilo okamžik zániku funkce, kterým je okamžik, kdy valná hromada zahájí projednávání bodu č.10 "Rozhodnutí o změně stanov společnosti".

Valná hromada rozhodla v souvislosti se změnou modelu řízení ČESKÉHO TELECOMU o změnách ve složení dozorčí rady společnosti (s výjimkou členů volených zaměstnanci společnosti podle §200 obchodního zákoníku) a odvolala její členy Michala Švorce, Jana Škurka, Václava Wagnera, Ladislava Zelinku, Vladimíra Šišku, Miloslava Halu a Dominika Louise Böhlera. Následně byli zvoleni tito noví členové dozorčí rady: pánové Adam Blecha, Zdeněk Hrubý, Petr Kučera, Jan Juchelka, Pavel Kuta, Bessel Kok, Günter Heinz Pfeiffer a s účinností od 15.června 2003 pan Ondřej Felix.

Nově zvolená dozorčí rada zasedla bezprostředně po skončení valné hromady a jmenovala členy nového představenstva. Předsedou představenstva je pan Gabriel Berdár, prvním místopředsedou pan Juraj Šedivý, druhým místopředsedou pan Petr Slováček a členkou představenstva zůstává paní Hana Doležalová.

Na svém prvním zasedání jmenovalo představenstvo na základě kladného stanoviska dozorčí rady do funkce nového generálního ředitele společnosti, pana Gabriela Berdára. Svou funkci bude pan Berdár zastávat od 15.června 2003.

Stručné životopisy všech nových členů orgánů společnosti jsou přílohou této tiskové zprávy.

Český Telecom

Článek ze dne 16. června 2003 - pondělí