logo itpoint.cz

Pilotní projekt AO DI

Jedná se o nadstavbu služby euroISDN Českého Telecomu. AO/DI umožňuje uživatelům přípojek euroISDN2 nebo euroISDN2plus být permanentně připojeni (např. k internetu) rychlostí do 9,6 kb/s a ve chvíli, kdy je nutné přenášet větší objemy dat (stahování e-mailů s přílohami, návštěva WWW stránek s rozsáhlejší grafikou, ...), zvýšit přenosovou rychlost na 64kb/s, resp. 128kb/s. Pilotní provoz pro službu AO/DI probíhá od 1.9. 2003 do 31.10. 2003.

Český Telecom průběžně doplňuje a upravuje portfolio svých produktů a služeb tak, aby bylo pro zákazníky neustále atraktivní a umožňovalo každému výběr dle jeho potřeb. Ke službám rozšiřujícím stávající portfolio patří služba AO/DI - Always On / Dynamic ISDN (trvalé dynamické připojení ke službám ISDN).

Jedná se o nadstavbu služby euroISDN. Služba AO/DI umožňuje uživatelům přípojek euroISDN2 nebo euroISDN2plus být permanentně připojeni (např. k internetu) rychlostí do 9,6 kb/s a ve chvíli, kdy je nutné přenášet větší objemy dat (stahování e-mailů s přílohami, návštěva WWW stránek s rozsáhlejší grafikou, ...), zvýšit přenosovou rychlost na 64kb/s, resp. 128kb/s.

Podstatným rysem služby pro zákazníka je, že trvalé připojení, uskutečňované po D kanálu přípojky euroISDN2 nebo euroISDN2plus, je uživateli poskytováno v rámci měsíčního poplatku bez omezení.

Zpoplatňováno je podle příslušného cenového programu zvoleného produktu až připojení vyšší rychlostí (64/128 kb/s).

Službu lze tedy využít např. k celodennímu sledování aktuálně přicházejících e-mailů, pro internetový chat a další služby, založené na výměně textových zpráv, zabezpečování objektů, aj.

Služba AO/DI z uživatelského hlediska významně zvyšuje užitnost sítě ISDN v oblasti datových přenosů, se speciálním zaměřením na přístup do internetu.

Otázky a odpovědi

Co je to AO/DI ?

Služba AODI (Always On / Dynamic ISDN - Trvalé dynamické využívání služeb ISDN) je ideální, komplexní řešení, umožňující na přípojkách euroISDN2 nebo euroISDN2plus vytvářet připojení k Poskytovatelům přístupu k internetu, které se chová jako trvalé připojení s rychlostí až 128 kb/s. Ve skutečnosti je trvalé připojení uskutečněno po D kanálu rychlostí do 9.6 kbit/s a slouží k přenosu malých objemů dat (např. elektronická pošta, chat). V případě přenosu větších objemů je možno zvýšit přenosovou rychlost dat až na 128 kbit/s. Zvyšování i snižování rychlosti je řízeno automaticky příslušným SW - AO/DI klient, jehož nastavení má uživatel zcela pod kontrolou.

Co je to pilotní provoz služby AO/DI ?

Jedná se o testování technických aspektů služby AODI v reálném provozu před uvolněním do komerčního provozu u zákazníků využívajících služby ISDN. K dosažení předpokládaných cílů je nutné použít určité zpoplatnění, byť minimální.

Pro pilotní provoz bylo připraveno následující schéma :

Co je to D-kanál ?

Z technického hlediska je přípojka euroISDN2 nebo euroISDN2plus tvořena třemi komunikačními kanály. Jedním tzv. D kanálem a dvěma B kanály. Zatímco B kanály slouží k přenosu hovorů, případně dat, je D kanál tzv. služebním kanálem přípojky pro přenos informací jako např. volané číslo, identifikace volaného a volajícího, přenos povelů pro přesměrování, blokování hovorů, řízení konference atd. Při splnění určitých předpokladů je možno i po D kanálu přenášet uživatelská data zákazníků.

Kdy probíhá pilotní provoz služby AODI ?

Pilotní provoz pro službu AO/DI probíhá od 1.9. 2003 do 31.10. 2003.

Pro koho je pilotní provoz určen ?

Pilotní provoz je určen pro zákazníky, kteří mají buď přípojku euroISDN2 nebo euroISDN2plus, jsou připojeni v lokalitě Praha střed II, Praha Vršovice, Brno Královo Pole a Ostrava Mariánské Hory a v současné době již využívají některý z produktů služeb IOL Dial-up nebo QUICK. Dalším předpokladem je využívání modemů AVM V.24/USB, 2xa/b ("2lines"), FRITZ!X PC nebo FRITZ!X USB ("4lines"), které byly obsahem euroISDN balíčků euroISDN 2lines, euroISDN 4lines, SPRINT, SPRINT PLUS.

Je třeba mít pro využívání AODI v pilotním provozu speciální Hardware ?

Ano. Pro pilotní provoz byly v testovacích laboratořích Českého Telecomu prověřeny ISDN modemy německého výrobce AVM V.24/USB, 2xa/b ("2lines"), FRITZ!X PC a FRITZ!X USB ("4lines"), nejvíce prodávané ČESKÝM TELECOMEM v rámci ISDN balíčků, tj. balíčků euroISDN 2lines, euroISDN 4lines, SPRINT, SPRINT PLUS.

Je třeba mít pro využívání AODI speciální Software ?

Ano. Pro AO/DI je nutno využít speciální SW aplikaci - AO/DI klienta, která obdobně klasickému Dial-up klientu, např. standardně obsaženému v Microsoft Windows, umožní navázat spojení s poskytovatelem internetového připojení a dále automaticky řídí aktivování a deaktivování B kanálů přípojky. Potřebný AO/DI Klient pro komunikaci v rámci pilotu bude bezplatně poskytnut a zaslán e-mailem.

Budu něco za službu AODI v pilotním provozu platit ?

Služba AO/DI v pilotním provozu je poskytována smluvním účastníkům bez zřizovacího poplatku a bez poplatku za aktivovanou službu. Dále je pro pilot připraveno speciální výhodné zpoplatnění komunikace, které znamená, že smluvní účastníci mohou během pilotu bezplatně přenášet data po D kanálu celý den bez omezení a po jednom nebo obou B kanálech mimo špičku (od 18:00 do 6:00 a celý víkend). Pro komunikaci po B kanálech ve špičce (6:00 - 18:00) mají smluvní účastníci k dispozici bezplatný objem ve výši 10 000 vteřin a zpoplatnění nad rámec volného objemu za cca 50 % ekvivalentního tarifu Internet 2002.

Kdy bude služba AO/DI spuštěna komerčně ?

Je předpoklad spustit službu AO/DI v závěru roku 2003 po vyhodnocení pilotního provozu a po realizaci opatření, které z vyhodnocení vyplynou.

Proč lze využít připojení pouze pro uživatele služeb IOL Dial-up a QUICK ?

Hlavním účelem pilotního provozu je prověření technických aspektů služby AO/DI. Z tohoto důvodu je nutné mít bezprostřední informace o chování každé části infrastruktury od účastníka až ke vstupnímu bodu internetové sítě. Jelikož Český Telecom je sám poskytovatelem internetového připojení, využil možností své vlastní sítě pro získání těchto informací. Získané zkušenosti umožní nabídnout služby AO/DI i ostatním Poskytovatelům internetového připojení, kteří o tuto službu projeví zájem.

Je instalace SW AO/DI Klient náročná ?

Instalace SW AO/DI klient není náročná. Pro účastníky pilotního provozu budou doporučeny hodnoty parametrů, které účastník má možnost nastavit.

Další info k AO/DI naleznete na www.telecom.cz/AODI.

Český Telecom

Článek ze dne 2. září 2003 - úterý