logo itpoint.cz

Podle Tiscali je potřeba oddělit účtování poplatku za používání HTS

Uživatelé jsou stále nuceni zůstávat zákazníky Českého Telecomu kvůli tomu, že neustále odmítá umožnit, aby jim požadované měsíční poplatky za HTS vyúčtoval ten operátor, jehož služby využívají. Tato dvojí fakturace, jíž momentálně nelze uniknout, ve spojení se současným penalizováním těch uživatelů ze strany Telecomu, kteří si nepřejí používat jeho hlasové služby (přes nevýhodnou možnost "Home Zero"), nadále narušuje svobodu volby uživatelů při jejich "Volbě operátora".

Před více než rokem zavedení programu Volba operátora při každém jednotlivém volání (Call by Call) poprvé umožnilo českým domácnostem a firmám využívat služeb alternativních telekomunikačních operátorů (OLO) pro telefonování přes existující telefonní linky za použití čtyřmístného předčíslí. Tento program byl brzy následován programem pevné volby operátora, který uživatelům umožňoval využívat služby OLO přímo bez nutnosti vytáčet předčíslí.

Oba programy poprvé umožnily uživatelům výrazně ušetřit na nákladech za vnitrostátní a mezinárodní hovory a hovory z pevných na mobilní telefony. Později, jako výsledek následných cenových nařízení ČTÚ, měli OLO rovněž možnost nabídnout uživatelům úspory na místních hovorech i na vytáčeném připojení k Internetu ve špičce. V září tohoto roku odstranilo poslední cenové rozhodnutí ČTÚ, týkající se originačních poplatků za připojení k Internetu, překážku, která zamezovala OLO nabízet dostupné vytáčené připojení k Internetu přes Volbu operátora mimo špičku. Díky tomu budou uživatelé moci zcela přejít na využívání cenově dostupnějších (ve srovnání s Českým Telecomem) služeb poskytovaných OLO a to u všech hlasových volání a u vytáčeného připojení k Internetu, za využití současných telefonních linek uživatelů.

Přes toto všechno jsou stále nuceni zůstávat zákazníky Českého Telecomu kvůli tomu, že Český Telecom neustále odmítá umožnit, aby jim požadované měsíční poplatky za HTS vyúčtoval ten OLO, jehož služby využívají. Tato dvojí fakturace, jíž momentálně nelze uniknout, ve spojení se současným penalizováním těch uživatelů ze strany Telecomu, kteří si nepřejí používat jeho hlasové služby (přes nevýhodnou možnost "Home Zero"), nadále narušuje svobodu volby uživatelů při jejich "Volbě operátora".

Generální ředitel společnosti TISCALI, Naveed Gill, poukazuje na potřebu oddělení účtování poplatku za používání HTS jako zásadního předpokladu liberalizace telekomunikačního trhu

"Bezprostředně po posledním pokusu Českého Telecomu splnit svoji zákonnou povinnost v oblasti liberalizace trhu, nás Český Telecom zároveň ujistil, že k žádné takové liberalizaci ve skutečnosti nedochází – tj. ve své nabídce na uvolnění místní smyčky (LLU) předložené OLO, drží své zákazníky jako rukojmí a požaduje výkupné 10 000 Kč za každého – nejméně jeden mediální analytik, v článku na serveru ISDN.cz, přesně vysledoval, že Volba operátora zůstává posledním skutečným dosud dosaženým krokem směrem k liberalizaci v sektoru hlasových služeb a vytáčeného připojení k Internetu.

"Jednání mezi OLO, Českým Telecomem a ČTÚ o podmínkách LLU se pravděpodobně povlečou delší dobu. Výsledkem je, že Český Telecom opět dosáhl svého cíle zdržovat liberalizaci trhu po maximálně možnou dobu.

"LLU je často považováno za jeden z "posledních kroků" procesu liberalizace. Faktem však je, že předchozí krok liberalizace, ten, který měl být implementován již před dlouhou dobou, byl Českým Telecomem zcela zablokován – jedná se o oddělení účtování poplatků za HTS prostřednictvím programu Pevné volby operátora. Uvolnění HTS by Českému Telecomu umožnilo nadále dostávat originační a terminační poplatky od OLO za hovory jejich zákazníků, a zároveň by konečně jejich zákazníkům umožnilo dostávat od OLO, za veškeré jejich telefonní služby, jen jeden účet.

"Místo toho Český Telecom tento krok odmítl a dokonce donutil uživatele Pevné volby operátora, kteří veškeré hovory činí přes alternativního operátora, aby i nadále museli trpět nepohodlí způsobené tím, že dostávají účet od Českého Telecomu. Tato past na uživatele služby Pevná volba operátora je poslední, která zbývá, ale v žádném případě nebyla jedinou, kterou monopol použil, aby se pokusil ochromit program Volba operátora.

"Když byl program Volby operátora poprvé spuštěn, Český Telecom se okamžitě pokusil zničit jeho životaschopnost tím, že jej zpřístupnil pouze těm svým zákazníkům užívajícím balíčky Českého Telecomu, které zahrnovaly tzv. "volné" minuty volání. Tímto způsobem by uživatelé byli nuceni buď platit Českému Telecomu za minuty, které nevyužili nebo nějak každý měsíc počítat, kolik minut mají provolat a využít "volné" minuty Českého Telecomu předtím, než přejdou k využívání alternativního operátora.

"Nařízením ČTÚ byla tato nemístná akce Českého Telecomu zastavena a monopol byl donucen zavést přístup k programu Volba operátora svým zákazníkům s balíčkem, který neobsahoval žádné "volné" minuty. Ale monopol se tomuto nařízení jednoduše vysmál do tváře tím, že za svůj nový balíček účtoval pouze o 20 Kč méně než za balíček Home Standard, který obsahoval volný kredit pro volání o hodnotě 90 Kč, čímž ve skutečnosti uvalil penalizaci 70 Kč měsíčně na každého zákazníka, který jej používal. Jednalo se o manévr jak chytrý tak i cynický … stejně jako název nového balíčku Českého Telecomu, Home Zero, kde zero (nula) může být počítáno jako jeho hodnota pro zákazníky vynásobená množstvím volnosti, kterou jim dává v používání služeb alternativního operátora.

"Program Volby operátora byl přesto zásadním krokem k liberalizaci. Ale bohužel bez uvolnění HTS zůstává omezen mocí Českého Telecomu manipulovat s právy uživatelů telefonních služeb k jeho prospěchu.

"Českému Telecomu je jasné, že jakmile uživatelé získají možnost zcela přestat být jeho zákazníky a ušetřit peníze za všechny hovory při zachování svých současných telefonních linek a telefonních čísel prostřednictvím uvolňování HTS, stovky tisíc z nich se okamžitě rozhodnou tak učinit. Zákazníkům Českého Telecomu je v současnosti jasně zřejmý smysl jeho sloganu "Víc než slova" a to když každý měsíc dostávají od monopolu účty. Pro ně jsou na nich bohužel také čísla a to vysoká, v českých korunách."

Tiscali

Článek ze dne 12. listopadu 2003 - středa