logo itpoint.cz

Podpora rozvole e-learningu v ČR

Český Telecom se aktivně připojí k projektu občanského sdružení Czech E-learning Network (CELN), jehož cílem je zvyšovat počítačovou a odbornou gramotnost obyvatel České republiky a tím přispět k růstu konkurenceschopnosti na otvírajícím se trhu Evropské unie.

Český Telecom se aktivně připojí k projektu občanského sdružení Czech E-learning Network (CELN), jehož cílem je zvyšovat počítačovou a odbornou gramotnost obyvatel České republiky a tím přispět k růstu konkurenceschopnosti na otvírajícím se trhu Evropské unie.

"Aktivity občanského sdružení Czech E-learning Network (CELN) vnímáme jako zcela výjimečnou činnost, která v záplavě pokusů o uplatnění na rozvíjejícím se, nicméně v našich podmínkách velmi malém, trhu e-learningu, zacílila na zcela konkrétní segment zákazníků," uvedl Imrich Gombar, Chief Human Resources Officer Českého Telecomu a dodal : "oceňujeme, že CELN místo vytváření další konkurence hledá synergii a možnosti efektivního využití jinak zcela izolovaných řešení."

Aktivity CELN Český Telecom podpoří třemi základními způsoby :

  1. Nabídkou vlastních interních (na produkty a služby zaměřených) kurzů k výuce na odborných středních a vysokých školách.
  2. Zprostředkováním a podporou spolupráce s externími autory a tvůrci on-line kurzů, se kterými má Český Telecom dobré zkušenosti.
  3. Aktivní spoluprací na přípravě metodiky vytváření a lektorování on-line kurzů, která by v konečné podobě měla sloužit k přípravě a jednotnému metodickému vedení autorů těchto kurzů pro výukový portál CELN (také jako on-line kurz).

Český Telecom se s potěšením aktivně připojuje k projektu, který povede ke zvyšování počítačové i odborné gramotnosti obyvatel České republiky a tím přispěje k růstu její konkurenceschopnosti na otvírajícím se trhu Evropské unie.

Český Telecom patří mezi několik málo českých firem, které e-learning úspěšně využívají jej jako jednu z forem vzdělávání svých zaměstnanců. Od zahájení provozu systému on-line vzdělávání před dvěma lety se podařilo zavést e-learning jako efektivní a interními zákazníky velmi žádanou a akceptovanou variantu výuky. Více jak 25 aktivních on-line kurzů, realizovaná výuka odpovídající rozsahu přes 22.000 “člověko-dnů” klasické výuky na učebně a úspory v nákladech na vzdělávání v řádech milionů korun to dokládají.

Český Telecom

Článek ze dne 1. října 2003 - středa