logo itpoint.cz

Podrobné výpisy 100x jinak

Aneb není výpis jako výpis. Občas stravitelnější, jindy komplikované, vždy ale naplněné zajímavými údaji.

Občas stravitelnější, jindy komplikované, vždy ale naplněné zajímavými údaji. Aneb není výpis jako výpis. Lze říci, že každý telefonní operátor nabízí svým zákazníkům, využívajícím jeho hlasové telekomunikační služby, možnost mít podrobný přehled o jeho hovorech, tedy o jeho výdajích. Tato snad i populární služba má mnoho podob i cen, kterou za ni zaplatíte. Anebo také nezaplatíte. V konkurenčním prostředí je nabídka bezplatného výpisu jedním z prvků, který umožní každému operátorovi odlišení od konkurence a může napomoci získat zákazníka. Případně nenásilně přesvědčuje zákazníka, aby udělal něco, z čeho bude mít operátor užitek. Snad všichni mobilní operátoři nabízejí výpis zdarma (Oskar) nebo za symbolickou 1 korunu (T-Mobile), pokud budete souhlasit s platbou inkasem. Operátor získá větší jistotu pravidelného toku financí, a zákazník o něco jednodušší život. Obvykle ale získá i určitou obavu, zda nebude, byť třeba jen dočasně, nucen čelit omylem vyprázdněnému účtu. U mobilů s předplacenou SIM kartou vám pouze Oskar umožní ve své internetové samoobsluze sledovat, jak vám každý hovor ukusoval z kreditu. Můžete si nechat zobrazit nejvíce 100 posledních hovorů za uplynulé dva měsíce. Je jistě škoda, že ho ostatní operátoři nenásledovali také.

I z tohoto pohledu je pak zřetelnější míra snahy zákazníka získat a udržet. Tedy zda operátor v příslušném zákaznickém segmentu cítí potřebu být vstřícnější než konkurence. Pro příklad se nemusí daleko. Z operátorů pevných linek nabízí podrobný výpis zdarma v nějaké formě každý alternativní operátor, který představuje konkurenci dominantního Českého Telecomu. Vyjímkou potvrzující toto pravidlo, je operátor Tele2, který je jednoznačně svou cenovou politikou zaměřen na domácnosti, tedy na segment, o který zatím ostatní alternativci příliš neprojevují zájem. U Tele2 za výpis totiž zaplatíte 80 Kč. Ačkoliv je Tele2 současně i poskytovatelem bezdrátového přístupu na internet, zatím v nabídce nemá možnost sledovat své hovory na internetu. Samotný Telecom pro domácnosti spustil od 16. září 2002 službu e-účet. Jde o kombinaci možnosti získat podrobný výpis na papíře anebo na internetu. Druhá možnost je nejen levnější, ale zejména je doplněna některými zajímavými analytickými nástroji. Možnost získat podrobný výpis nabízel Český Telecom i dříve, několikrát se měnila cena této služby. Občas jste mohli získat podrobný výpis i zdarma, v případě reklamace hovorů. To je další faktor, proč se operátorům vyplatí být vstřícní v nabídce podrobných výpisů. Odpadají totiž náklady na vyřizování významného počtu reklamací hovorného. Tím, že zákazník ihned vidí, co přesně mu je účtováno, může často odhalit příčinu vysokého účtu na své straně a nezatěžuje reklamační oddělení operátora. Nárůst reklamací z opačné příčiny, kdy zákazník díky výpisu odhalí třeba pirátské napojení na svou linku bude asi mnohem méně častým případem.

Jak jsem již naznačil, podrobný výpis je možné získat buď v papírové podobě nebo v nějaké elektronické formě. Papírová podoba znamená obvykle pro operátora vyšší náklady spojené s jejich tiskem a zasíláním. Poštovné nebývá kritické, protože podrobný výpis bývá přiložen k účtu, který by operátor posílal tak jako tak. Pro zákazníka z řad firemní klientely, kde lze předpokládat společné výkazy za více linek nebo mobilních tarifů, jde ale o formu hůře přehlednou. Snad jen v případě, kdy bude pátrat po několika konkrétních hovorech, může papírový výpis stačit. To výpis v elektronické podobě má možností podstatně více. V zásadě jde vždy o nějakou formu tabulky. Buď si ji musíte aktivně najít na internetu na webu operátora, samozřejmě s přístupem krytým heslem, nebo ji operátor sám aktivně zasílá. Pokud si máte účet stahovat sám, je určité riziko, že přijdete o starší data. Obvykle je totiž zobrazení minulých dat nějak časově ohraničeno. Pokud jsou vám data pravidelně zasílána, je jen na vašem systému archivace, co půjde dohledat. Podrobný výpis má buď prostou podobu souboru tabulkového procesoru, anebo tabulky v rámci webové stránky. I ve druhém případě by nemuselo dělat potíže taková data převést do souboru pro budoucí využití. Podrobný výpis v elektronické podobě také představuje významný zdroj dat pro případné úvahy o změně operátora. Například zmíněná služba e-účet Českého Telecomu je dokonalým nástrojem na sběr dat pro každého, kdo zvažuje úsporu za hovorné přechodem k jinému operátorovi. Zatímco dosud se každý, kdo se zabýval analýzou hovorů, musel obvykle prokousávat svazky telefonních účtů, kde stejně vyčetl jen některé dosti všeobecné údaje, e-účet se přímo nabízí k využití pro tyto účely. Umožňuje nejen obvyklé třídění podle různých sloupců, jak jsme zvyklí z tabulkových procesorů, ale má v sobě zabudované i jednoduché grafické rozhraní. Jednu nevýhodu jsem ale pro své klienty zaznamenal. Když si službu zaktivujete, stejně se nedostanete k údajům z dřívějších období. Bylo by tedy třeba nejprve 2 až 3 měsíce počkat, než se nasbírají zajímavá data. Také mi připadá stávající podoba konstrukce webu www.e-ucet.cz poněkud nepřehledná a zbytečně komplikovaná. Jinými slovy – než se dostanete skutečně k tabulce s údaji o jednotlivých hovorech, musíte kliknout zbytečně mnoho a na ne vždy očekávaná místa. Pochopitelně, zvyknete si. Dalším zdokonalením by mohla být informace když už ne v reálném čase, tak alespoň s malým zpožděním. U e-účtu totiž pracujete s daty vždy za příslušné měsíční fakturační období. Pokud vás tedy zajímají hovory z minulého týdne, máte smůlu. Musíte si v nejhorším případě počkat celý měsíc. Například Oskar u svých předplacených karet poskytuje podstatně čerstvější údaje, obvykle se zpožděním jen několik málo minut.

Nakonec, pokud se podíváme do historie podrobných výpisů u Telecomu, můžeme být jen rádi. U reléových, dnes již pravěkých ústředen, nic podobného nebylo. Hovorné určovaly impulsy, které se započítávaly na mechanických počítadlech. Jen pokud byl účet reklamován, nasazoval operátor na danou linku speciální sledovací zařízení, které na malé tiskárně zapisovalo volané čísla, časový údaj a kolik impulsů bylo v rámci daného hovoru zaznamenáno. V druhé půli devadesátých let minulého století se u účastníků zapojených na modernější ústředny, již s křížovými spínači (!), objevilo rozdělení impulzů za místní, meziměstské a mezinárodní hovory. Ještě později, tedy již v době, kterou všichni pamatujeme, se i v souvislosti s velkými změnami způsobu účtování hovorů příslušně změnilo základní rozčlenění údajů o účtovaných hovorech. Nyní se tedy bez dalších nákladů dozvíte, kolik místních hovorů je vám účtováno, s rozdělením doby trvání podle období špičky či slabého provozu. I z hlediska ceny za podrobný výpis Telecom prošel vývojem. Nejprve byla cena stanovena kolem 30 haléřů za zaznamenaný hovor, nejméně však asi 33Kč, později se platilo za výpis buď jen určité kategorie hovorů anebo o něco více za všechny hovory. Ale i zde cena nepřekročila zhruba 80 Kč, tak jak tomu je i nyní u mobilních operátorů. Nyní se tedy jako domácí účastník k  podrobným údajům dostanete od 29Kč měsíčně. Tedy pokud máte některý z dražších tarifů. U nejrozšířenějšího cenového plánu Home Standart je cena v rozmezí 50 až 75 Kč. Záleží, zda vyžadujete současně ještě zasílání původního papírového účtu.

Článek ze dne 24. února 2003 - pondělí