logo itpoint.cz

Pokuta 6,5 milionů korun za porušení zákona

Výše pokuty Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže našemu dominantnímu operátorovi byla stanovena s ohledem na preventivní a výchovnou funkci. Ten porušil zákon tím, že v Rámcových kupních smlouvách s distributory telefonních karet X uváděl údaj o jejich maloobchodní ceně či nominální hodnotě, což na základě provedeného dokazování výslechem svědků a oslovením jednotlivých distributorů mohlo rovněž vést k narušení hospodářské soutěže ...

Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Josef Bednář ve svém druhostupňovém rozhodnutí ze dne 10. listopadu 2003 uložil pokutu 6,5 milionů korun společnosti Český Telecom.

Společnost Český Telecom porušila zákon o ochraně hospodářské soutěže tím, že ve třech Rámcových kupních smlouvách a podmínkách prodeje a distribuce předplacených karet uzavřených s odštěpnými závody České pošty a ve Smlouvě o dodání privátních předplacených telefonních karet uzavřené se společností STUDENT AGENCY uložila kupujícím a odběrateli povinnost prodávat a distribuovat předplacené karty X za stanovenou nominální cenu.

"Jedná se o dohody o přímém určení cen, které vedly k narušení hospodářské soutěže na trhu předplacených karet X. Dále Český Telecom porušil zákon tím, že v Rámcových kupních smlouvách s distributory telefonních karet uváděl údaj o jejich maloobchodní ceně či nominální hodnotě, což na základě provedeného dokazování výslechem svědků a oslovením jednotlivých distributorů mohlo rovněž vést k narušení hospodářské soutěže tentokrát na trhu telefonních karet pro využití ve veřejných telefonních automatech," uvedl předseda ÚOHS Josef Bednář.

Jednáním Českého Telecomu došlo k narušení hospodářské soutěže na jmenovaných trzích. "A to nejen omezením svobodné volby distributorů stanovit si pro prodej telefonních karet koncovým zákazníkům cenu podle vlastního uvážení, ale rovněž omezením konkurenčního prostředí ve prospěch Českého Telecomu. Tato společnost totiž nemusela čelit žádné cenové konkurenci, která by existovala, kdyby jiní prodejci prodávali telefonní karty za nižší ceny," dodal předseda antimonopolního úřadu Josef Bednář.

Výše pokuty byla stanovena s ohledem na preventivní a výchovnou funkci.

ÚOHS

Článek ze dne 5. prosince 2003 - pátek