logo itpoint.cz

Poskytovatelé telekomunikačních služeb si stále nepřipouští konkurenci

Poskytovatelé telekomunikačních služeb potvrzují pomalý postup restrukturalizace tohoto sektoru, která je nutná pro dosažení konkurenceschopnosti telekomunikačních firem. Tento fakt byl potvrzen celosvětovým průzkumem, který provedla poradenská společnost Deloitte Touche Tohmatsu.

Celosvětový průzkum poradenské společnosti Deloitte Touche Tohmatsu ukázal malou připravenost telekomunikačních operátorů na konkurenční boj na významných trzích.

Poskytovatelé telekomunikačních služeb potvrzují pomalý postup restrukturalizace tohoto sektoru, která je nutná pro dosažení konkurenceschopnosti telekomunikačních firem. Tento fakt byl potvrzen celosvětovým průzkumem, který provedla poradenská společnost Deloitte Touche Tohmatsu.

Významní hráči v oboru potvrzují, že pro dosažení potřebné konkurenceschopnosti musí provést mnoho organizačních změn, které jim umožní lépe reagovat na měnící se požadavky zákazníků, rychleji zavádět nové technologie a lépe se přizpůsobit novým regulačním opatřením.

Průzkum s názvem "Probuzení do konkurenčního prostředí" ukázal, že více než polovina oslovených telekomunikačních firem je přesvědčena o nutnosti významných změn ve svých firmách. Tyto změny se přitom často týkají důležitých firemních procesů, jakými jsou například: zajištění tržeb, správa IT systémů, vývoj nových produktů, zajištění lepších služeb zákazníkům, poskytování obchodních informací a zkvalitnění systémů pro fakturaci a správu pohledávek.

Tři čtvrtiny respondentů dokonce vyjádřily obavy, že jejich dosavadní systémy a aplikace jim značně ztěžují rychlou reakci na měnící se potřeby trhu. Graham Richardson, partner Deloitte s Global Technology, Media and Telecommunications Group, řekl: "Tento průzkum ukázal, že tento obor stále ještě potřebuje dotáhnout proces restrukturalizace.

Od 90. let se telekomunikační operátoři museli změnit z monopolních a statických institucí na pružné a konkurenceschopné firmy s orientací na zákazníka. Výhled do budoucna je příznivý pro ty firmy, které jsou ochotny se těmto změnám přizpůsobit. Avšak již dnes je jasné, že se tento tržní segment dělí na dvě skupiny, na vítěze a poražené."

Většina z respondentů se shoduje na tom, že největší problémy jsou v oblastech poskytování služeb zákazníkům a udržení těchto zákazníků v rámci konkurenčního boje. Tyto problémy jsou částečně způsobeny neschopností telekomunikačních firem porozumět potřebám zákazníků, což vede k tomu, že nabízené produkty a služby jsou zastaralé. Sedmdesát procent respondentů uvedlo udržení stávajících a získávání nových zákazníků jako hlavní prioritu.

Průzkum však ukázal, že dosažení tohoto cíle je ztíženo zastaralými technologiemi a špatnou organizační strukturou firem.

Průzkum ukázal také několik důležitých regionálních rozdílů v prioritách. Evropští respondenti nekladli takový důraz na změny v oblasti informovanosti zákazníků, systémů pro fakturaci a správu pohledávek jako jejich kolegové ze Severní Ameriky nebo Asie a Oceánie.

Průzkum rovněž ukázal, že vedoucí pracovníci telekomunikačních firem očekávají rychlý přechod od hlasových služeb ke službám datovým. Zatímco 53 procent respondentů uvedlo, že jejich nejdůležitějším zdrojem příjmů jsou dnes hlasové služby, pouze 38 procent z nich předpokládá, že tomu tak bude i v roce 2007.

Můžeme tedy očekávat významné změny. Nicméně tři roky nemusí stačit na změnu orientace telekomunikačních firem, především z důvodu nedostatku životaschopných modelů pro poskytování datových služeb.

Richardson k tomu poznamenal : "Odpovědi respondentů ukazují, že telekomunikační obor si není příliš jistý svým budoucím vývojem."

Závěry průzkumu byly zformulovány do pěti základních doporučení pro telekomunikační operátory, která jim pomohou definitivně se zbavit monopolistické minulosti a stát se konkurenceschopnými.

Mezi tato doporučení patří :

Richardson dále poznamenal : "Z dlouhodobého hlediska by mělo dojít k oživení poptávky po telekomunikačních službách, ale mnoho operátorů se dostane pod silný konkurenční tlak ještě před tím, než tato situace nastane. Operátoři se musí sami naučit bojovat o přežití na trhu a zajistit si své budoucí zisky."

Průzkumu se zúčastnilo 108 vedoucích pracovníků z nejvýznamnějších telekomunikačních firem na světě, kteří poskytli 60 minutový rozhovor. Průzkum se konal ve druhém čtvrtletí roku 2003 a byl zaměřen na Severní Ameriku (47 rozhovorů), Evropu, Střední Východ a Afriku (31 rozhovorů), Asii a Oceánii (20 rozhovorů) a Latinskou Ameriku (10 rozhovorů). Do průzkumu byly zařazeny firmy s obratem vyšším než 500 milionů dolarů. Všichni respondenti měli pravomoc činit zásadní rozhodnutí, 60 procent z respondentů zastávalo nejvyšš manažerské pozice.

Deloitte Touche Tohmatsu

Článek ze dne 18. prosince 2003 - čtvrtek