logo itpoint.cz

Požadavky ZUI na nové modely dial-up internetu

Nové základní modely připojení k internetu, které předložilo ZUI na jednáních Fóra, ale nebyla vůle k jejich zanesení do dokumentu ...

Nové základní modely připojení k internetu, které předložilo ZUI na jednáních Fóra, ale nebyla vůle k jejich zanesení do dokumentu.

Dial-Up ISDN

K tomuto modelu internetového připojení zdůrazňujeme, že očekáváme návrh modelu AODI za předpokladu, že :

Dial-Up analogový

Očekáváme zejména modifikované modely připojení (při zachování stávajícího nededikovaného připojení) :

Termín plnění - říjen 2003

Očekáváme, že uživatelé internetového připojení, jako masový objednatel služeb, najdou u českých operátorů porozumění a budou jim dodány požadované služby v navržených termínech.

IPV, OPZT, SOS, BMI
členská sdružení platformy ZUI

Článek ze dne 29. září 2003 - pondělí