logo itpoint.cz

Požadavky ZUI předané zástupcům Českého Telecomu

Na pondělním jednání byly předány požadavky ohledně ADSL a Dial-Up připojení k internetu ...

ADSL

Připomínáme, že u tohoto přístupu k Internetu je nezbytné, v souladu s veřejnými požadavky ministra Mlynáře, uživatelské veřejnosti a příslibem Českého Telecomu, aby došlo ke zkvalitnění služby ADSL. Proto opakovaně předkládáme návrh uživatelů, který vychází z potřeb uživatelské veřejnosti.

Žádáme, aby došlo :

Dial-Up ISDN

K tomuto modelu internetového připojení zdůrazňujeme, že :

Dial-Up analogový

Před středečním projednáním modifikovaných návrhů ze strany ČTc na ŘVF očekáváme zejména modifikované modely připojení (při zachování stávajícího nededikovaného připojení) :

Očekáváme, že uživatele Internetového připojení, jako masový objednatel služeb, najdou u Českého Telecomu porozumění a budou jim dodány požadované služby.

ZUI

Článek ze dne 15. srpna 2003 - pátek