Pozvánka na workshop k právní úpravě elektronických komunikací

Akci pořádá Česká asociace kompetitivních komunikací v pátek 3. října 2003 od 8,30 v zasedacím sále společnosti Linklaters, Palác Myslbek, Na Příkopě 19, Praha 1. Účelem worshopu bude vyslechnout relevantní a fundované názory vedoucích odborníků a předních zástupců provozovatelů sítí a služeb elektronických komunikací v ČR a poskytnout tak MI ČR další podklady a náměty ke splnění úlohy na úseku finální přípravy českého práva na přístup ČR k Evropské unii.

Odborné setkání k přípravě právní úpravy elektronických komunikacích

Vážení přátelé,

dovolujeme si Vás pozvat na setkání – workshop, kterým navazujeme na odborné semináře pod patronací Ministerstva informatiky České republiky k přípravě právní úpravy elektronických komunikacích.

Tyto semináře proběhly ve dnech 9.6. 2003, 26.6. 2003 a 3.7. 2003 a vedoucí představitelé Ministerstva informatiky jejich závěry shrnuli na setkání v Hrzánském paláci dne 4.8. 2003.

Účelem worshopu, který se bude konat v pátek 3. října 2003 od 8,30 (prezentace účastníků) v zasedacím sále společnosti Linklaters, bude vyslechnout relevantní a fundované názory vedoucích odborníků a předních zástupců provozovatelů sítí a služeb elektronických komunikací v České republice a poskytnout tak Ministerstvu informatiky ČR, které odpovídá za přípravu návrhu právní úpravy elektronických komunikací, další podklady a náměty ke splnění úlohy na úseku finální přípravy českého práva na přístup ČR k Evropské unii.

V tomto ohledu bude období před 1. květnem 2004 a v prvních měsících po předpokládaném přístupu ČR k Evropské unii kritické. Vznikne nové právní prostředí pro zajišťování sítí a služeb elektronických komunikací a přiřazených zařízení a služeb, v novém postavení a úloze začne působit národní regulační úřad, sektor elektronických komunikací bude zkoumat Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, český právní řád musí důrazně prosadit koncepci nápravných právních prostředků atd. To vše nás vede k závěru, že – již s předpokládanou dostatečnou znalostí obsahové stránky předpisového rámce elektronických komunikací 2003 – musíme také hledat cesty k procesním postupům, vzájemným vazbám mezi regulátorem a ostatními složkami státní správy a v neposlední řadě též způsoby citlivé na stav a úroveň hospodářské soutěže.

Za tím účelem hodláme bezprostředně navázat na zmíněné semináře. Jejich organizátoři mají společný zájem přispět fundovaně a odborně k potřebné výměně názorů v rozhodujícím období, které bude důležité jak pro státní správu, tak – především – pro sektor elektronických komunikací z hlediska přípravy dobré právní úpravy podnikání v tomto segmentu hospodářství. Je tedy nesmírně důležité, aby se seminářů aktivně zúčastnili zejména vedoucí pracovníci sektoru elektronických komunikací, kteří mohou (a měli by) fundovaně přispět k formování společných názorů sektoru vůči státní správě.

Workshop se uskuteční v pátek 3. října 2003 v LINKLATERS, Palác Myslbek, Na Příkopě 19, Praha 1.

Svou účast laskavě potvrďte na: info@cacc.cz nebo telefonicky na + 420 224 142 570.

Program

 • 8:30 – 9:00 Registrace
 • 9:00 Zahájení - Tomas Schollaert, viceprezident ČAKK pro elektronické komunikace
 • 9:05 – 9:45 Další předpisy evropského práva týkající se Předpisového rámce elektronických komunikací EU 2003
  - Doporučení Komise z 11. února 2003 (2003/311/EC o relevantních trzích)
  - Doporučení Komise z 23. července 2003 (článek 7 rámcové směrnice)
  - Doporučení Komise z 25. července 2003 (jednotné evropské číslo tísňového volání)
  - Pokyny Komise k analýzám trhů z 11. července 2002
  - Výzva ČAKK k třetímu "Broadband Day" dne 28. října 2003
 • 9:45 – 10:15 Stav přípravy návrhu zákona o elektronických komunikacích
 • 10:15 – 10:45 Přestávka
 • 10:45 – 12:00 Diskusní fórum
 • 12:00 Shrnutí a závěr semináře

Moderuje: Jiří Peterka - MF UK, člen dozorčí rady ČAKK

Česká asociace kompetitivních komunikací

Článek ze dne 23. září 2003 - úterý

Ušetřete peníze větším využitím proxy serverů
Aktuální články

Zálohování a obnova dat pro virtuální se...

Novicom představí svá řešení na 20. ročn...

itself investuje 50 milionů korun do mod...

Dopady eIDAS a GDPR nejen do veřejné spr...

Novicom opět na konferenci SecTec Securi...

Nové nástroje InterBase 2017 pro plný mo...

Barracuda Web Security Service v cloudu ...

GPS navigace Mio 5400 je mezi nejpopulár...

Efektivnější ochrana firemních sítí a e-...

Eplan a Rittal představují možnosti vývo...

Nová verze podnikové automatizační platf...

Efektivní výroba KOVONA SYSTEM s podporo...

Mobilní data nejsou v Česku drahá, v Pol...

Změny smluv na dálku lze do 14 dnů odvol...

Snadná správa uživatelských práv v Micro...

WiFi router Turris Omnia na veletrhu CeB...

Profesionální displeje Panasonic se záru...

Chytré IT tendry na TSK Praha pro předem...

Soutěž ČRA IoT Hackathon hledá nejlepší ...

Akreditační partnerský program Veeam zje...