logo itpoint.cz

Přehled klíčových informací o projektu Krizového řízení v ČR

Kromě zajištění dodávky 19 tisíc souprav mobilních telefonů pro Integrovaný záchranný systém byly specifikovány další požadavky na společnost Eurotel Praha, včetně zajištění možnosti konferenčních hovorů, číslovacího plánu pro celou skupinu krizových telefonů, resp. speciálních služeb sítě. Eurotel Praha pokrývá signálem 99 % obyvatelstva jako jediný mobilní operátor v ČR.

Mobilní telefony pro systém Krizového řízení

Vznik a vývoj projektu
Po vyhodnocení pozitivních zkušeností z povodní na Moravě v roce 1997, kdy se mobilní telefony osvědčily jako důležitý doplňkový nástroj pro komunikaci v krizi (kromě pevných linek a vysílaček), vznikla v letech 2000 - 2001 poptávka ze strany veřejné správy, která vyvrcholila přípravou zákonných norem a výběrového řízení na dodávku mobilních telefonů pro krizové řízení v ČR.

Výběrové řízení na dodavatele mobilních telefonů pro systém Krizového řízení
V období, kdy se mobilní telefony stávaly stále běžnější součástí života obyvatel ČR, cítila společnost Eurotel Praha, největší mobilní operátor na trhu, svůj závazek vůči obyvatelům a rozhodla se participovat na poskytování svých služeb v rámci krizových situací. I proto se zúčastnila v roce 2001 výběrového řízení na dodávku mobilních telefonů pro systém Krizového řízení ČR a úspěšně jej vyhrála. Celková příprava smlouvy byla velice náročná a trvala rok, a proto k podpisu smlouvy na dodávku 19 tisíc kusů mobilních souprav mezi Ministerstvem vnitra České republiky a společností Eurotel Praha došlo v lednu roku 2002.

Smlouva se společností Eurotel Praha na zajištění dodávky mobilních telefonů pro projekt Krizového řízení

Smluvní požadavky
Kromě zajištění dodávky původně 12 tisíc a později až 19 tisíc souprav mobilních telefonů byly specifikovány další požadavky na společnost Eurotel Praha, včetně zajištění možnosti konferenčních hovorů, číslovacího plánu pro celou skupinu krizových telefonů, resp. speciálních služeb sítě (zejména přednostního volání a priority volání). Dále se ukázalo jako nevyhnutelné vyčlenit i částku na dokrytí území speciálně pro potřeby krizového řízení, a to i přesto, že společnost Eurotel Praha pokrývá signálem 99 % obyvatelstva jako jediný mobilní operátor v ČR.

Mobilní souprava pro účastníky Krizového řízení

Na základě uvedené smlouvy získalo 19 000 účastníků Krizového řízení mobilní soupravu, která obsahovala na přání zadavatele mobilní telefon Siemens ME 45, odolný proti vodě a prachu, standardní hands-free sadu do automobilu, náhlavní hands-free soupravu ("bondovku"), pouzdro na telefon a stolní nabíječku. Každý účastník zároveň získal KOMBI SIM kartu s 2 telefonními čísly - s krizovým číslem a s druhým číslem pro běžné volání. Druhé číslo může být buď původní číslo uživatele, nebo nově získané číslo k použití pro pracovní účely. Mobilní souprava byla pro účastníky Krizového řízení za symbolickou 1 Kč i přesto, že její cena činila téměř 20 000 Kč.

Systém distribuce mobilních souprav a komunikace s účastníky Krizového řízení
Samotná distribuce mobilních souprav jednotlivým členům Krizového řízení ČR byl proces velice náročný jak časově, tak technicky, což bylo dáno jak počtem účastníků, tak jejich různorodostí co do pracovního zařazení a sídla. Mezi členy Krizového řízení ČR totiž patří zástupci starostů všech obcí České republiky, policie, záchranné složky (hasičské, zdravotní, horské, vodní), dále zástupci krajských samospráv, ale také ministři či reprezentanti klíčových ústředních institucí v ČR. Distribuci bylo přitom nutné provést mezi všemi těmito subjekty.

Jako nejvhodnější forma distribuce se osvědčila kontaktní místa, kterými byly značkové prodejny společnosti Eurotel. Jejich personál se podle instrukcí vždy spojil s jednotlivými účastníky krizového řízení a domluvil s nimi nejvhodnější způsob předání mobilních souprav včetně termínu a odběrného místa. Současně probíhala školení, kde měli účastníci možnost osvojit si práci s daným mobilním telefonem.

Obrat k lepšímu nastal po loňských povodních díky tomu, že v době záplav bylo distribuováno 6 tisíc z 19 tisíc mobilních sad. Distribuce se poté rozběhla mnohem rychleji, a tak i přes velké změny ve veřejné správě bylo do konce roku 2002 distribuováno 18 500 mobilních souprav. Dodávka pro systém krizového řízení byla oficiálně ukončena 15. 6. 2003 s tím, že 214 kusů objednaných souprav, které nebyly vyzvednuty, bylo vráceno zadavateli HZS (Hasičského záchranného sboru) k nové distribuci.

Nad rámec komunikace prostřednictvím svých značkových prodejen vytvořila společnost Eurotel Praha webové stránky se všemi potřebnými informacemi pro uživatele krizových telefonů, včetně novinek. Dále participuje na vzniku webových stránek HZS, které mají tvořit krizový informační kanál.

Unikátní konkurenční výhody společnosti Eurotel Praha v rámci systému krizového řízení

ISO 9001:2000 a volání zdarma v období krize
"Společnost Eurotel Praha, která je nejspolehlivějším mobilním operátorem v České republice a zároveň jediným českým mobilním operátorem, jenž je nositelem mezinárodního certifikátu kvality ISO 9001:2000, garantuje v rámci této největší smlouvy o poskytování mobilních telekomunikačních služeb v historii České republiky prvotřídní kvalitu, technologická řešení a služby, včetně volání zdarma při vyhlášení krizové situace," uvedl generální ředitel společnosti Eurotel Terrence Valeski.

KOMBI SIM karta
Každý účastník krizového řízení získal spolu s telefonem za symbolickou jednu korunu rovněž unikátní, pro tento projekt speciálně vyvinutou KOMBI SIM kartu s dvěma čísly - jedním krizovým a druhým pro běžný provoz. Tuto kartu byla společnost Eurotel Praha schopna nabídnout jako jediný z účastníků výběrového řízení. Speciální řešení karty umožňuje, že bez ohledu na to, jaké číslo je aktivní, vždy se volající dovolá na obě čísla. Zároveň to znamená, že účastníci krizového řízení při sobě nemusejí nosit další telefon pouze pro případ krizové situace, ale svá běžně používaná pracovní čísla si mohou spojit s tímto krizovým číslem do jednoho aparátu a ten mít stále u sebe. Díky KOMBI SIM kartě se proto nemůže stát, že krizový telefon jeho majitel nepoužívá např. z důvodu vybité baterie nebo proto, že s ním neumí zacházet.

99 % pokrytí
Společnost Eurotel Praha pokrývá území, na němž žije 99 % obyvatel ČR, čímž překonává licenční podmínky ČTÚ.

Nadstandardní záruka na telefony
Na krizové mobilní telefony poskytuje společnost Eurotel Praha ve spolupráci s výrobcem nadstandardní záruku po dobu tří let. Poté bude uživatelům souprava obměněna za zcela novou, jejíž technické parametry budou odpovídat úrovni daného roku.

Investice do projektu

Eurotel Praha, spol. s r. o. plánuje proinvestovat v rámci tohoto projektu částku 500 milionů Kč v prvních 4 letech. Přestože signálem pokrývá v současné době rozlohu, na které žije 99 % obyvatel ČR, zavázala se v rámci Krizového řízení poskytnout 85 milionů Kč na zlepšení plošného pokrytí GSM signálem. Tato investice je připravena k okamžitému čerpání (k výstavbě základnových stanic) na základě výběru prioritních lokalit zadavatele projektu Ministerstva vnitra ČR a GŘ (Generální ředitelství) HZS ČR.

Zkouška ohněm, resp. velkou vodou
"Ačkoliv krizový mobilní telefon není jediným prostředkem pro komunikaci v krizi a není určen k operativnímu řízení, máme desítky mobilních základnových stanic, které jsou připraveny rychle zasáhnout při krizových situacích," říká Terrence Valeski. "Svoji schopnost poskytovat služby při náročných a výjimečných situacích jsme prokázali nejenom při povodních na Moravě v roce 1997, při výročním zasedání Mezinárodního měnového fondu v Praze v roce 2000 nebo během summitu NATO v roce 2002, ale zejména pak při loňských povodních. Tehdy společnost Eurotel Praha poskytla zdarma své služby více než 6400 členům Integrovaného záchranného systému České republiky a po celou dobu povodní se jí dařilo udržet síť v provozu. Důkazem toho, že jsme v těchto náročných zkouškách obstáli na výbornou, jsou i desítky děkovných dopisů od různých členů krizového řízení z celé země."

Eurotel

Článek ze dne 8. července 2003 - úterý