logo itpoint.cz

Příjmy Telenoru za třetí čtvrtletí 2003 vzrostly

Příjmy společnosti Telenor dosáhly ve třetím čtvrtletí 2003 celkové výše 1,644 miliardy euro a v porovnání se stejným obdobím v roce 2002 vzrostly ...

Příjmy společnosti Telenor dosáhly ve třetím čtvrtletí 2003 celkové výše 1,644 miliardy euro a v porovnání se stejným obdobím v roce 2002 vzrostly.

Investiční výdaje a pohledávky byly opět sníženy a dlouhodobý program na zvýšení efektivity prováděných operací s názvem Delta 4 přinesl ve třetím čtvrtletí lepší výsledky, než se očekávalo.

Oblast mobilních komunikací (Mobile) vykázala celkově rostoucí trend - na norském trhu došlo k navýšení počtu nových klientů oproti předchozímu čtvrtletí. Oblast pevných komunikací (Fixed) dosáhla nárůstu marže a z provozní ztráty oblasti televizního a rozhlasového vysílání (Broadcast) v loňském třetím čtvrtletí se stal provozní zisk.

Výnosy společnosti Telenor ve třetím čtvrtletí 2003 dosáhly celkové výše 1,644 miliardy EUR (13,5 mld. NOK). V porovnání se stejným obdobím loňského roku se jedná o 10% nárůst. Provozní zisk vzrostl z 0,06 mld. EUR (0,488 mld. NOK) na 0,280 mld. EUR (2,3 mld. NOK). Zisk před zdaněním vzrostl o 0,256 mld. EUR (2,1 mld. NOK) na 0,243 ml. EUR (2,0 mld. NOK).

Ve srovnání se třetím čtvrtletím 2002 vzrostl zisk před zdaněním, úroky a odpisy (EBITDA) z 31 % na 36 %, tedy z 0,459 EUR (3,767 mld. NOK) na 0,6 mld. EUR (4,892 mld. NOK). Zvýšení EBITDA dosáhla společnost Telenor především díky úspěšnému snižování nákladů a zvyšováním příjmů. K tomuto výsledku také pozitivně přispěla konsolidace ukrajinské mobilní společnosti Kyivstar.

Kapitálové výdaje poklesly v porovnání s 3Q roku 2002 z 0,264 mil. EUR (2,169 mil. NOK) na 0,178 mil. EUR (1,460 mil. NOK).

V oblasti mobilních komunikací zaznamenal Telenor ve třetím čtvrtletí 2003 nárůst EBITDA oproti stejnému období v loňském roce o 23 % na 0,317 mil. EUR (2,601 mil. NOK). Zároveň také vzrostl o 33 % provozní zisk společnosti, který dosáhl 0,184 mil EUR (1,507 mil. NOK). Tento nárůst příjmů přinesly zahraniční aktivity v oblasti mobilních komunikací. V Norsku byl na konci třetího čtvrtletí tohoto roku odhadovaný podíl na trhu mobilních komunikací měřený počtem předplatitelů 57%.

V oblasti pevných sítí vzrostla EBITDA o čtyři procentní body na 34 %. V samotném Norsku byl tento růst měřen 4,5 procentními body na 37 %. Odhadovaný tržní podíl v oblasti pevných sítí v Norsku měřený provozní minutáží byl více než 69%.

Oblast rozhlasového a televizního vysílání (Broadcast) vykázala kladný provozní zisk v porovnání se ztrátou z 3Q 2002.

"Výsledky po třetím čtvrtletí jsou příjemné a již nyní je jasně vidět, že náš program na zvýšení efektivity prováděných operací Delta 4 se osvědčuje a postupuje lépe, než se původně očekávalo. Těší nás také pozitivní vývoj v oblastech pevných i mobilních komunikací. Současná bilance Telenoru dává dobrý a pevný základ pro další rozvoj společnosti. Na základě vyšších příjmů a nižších kapitálových výdajů (capex) zvažuje představenstvo společnosti Telenor, že navrhne valné hromadě vyplatit zvýšený podíl čistého zisku formou dividend a zpětné odkoupení akcií," řekl John Frederik Baksaas, CEO Telenor.

Telenor

Článek ze dne 3. listopadu 2003 - pondělí