logo itpoint.cz

Pro důvěryhodnější internet tu je Consumer WebWatch

Předstírání cizí identity nebo alespoň poskytování ne zcela pravdivých informací je na internetu velice jednoduché. Aby uživatelé mohli internetu více důvěřovat a využívat tak jeho výhod, vznikl tzv. Consumer WebWatch …

Předstírání cizí identity nebo alespoň poskytování ne zcela pravdivých informací je na internetu velice jednoduché. Aby uživatelé mohli internetu více důvěřovat a využívat tak jeho výhod, vznikl tzv. Consumer WebWatch.

Co je Consumer WebWatch ?

WebWatch je projekt americké neziskové organizace Consumers Union, která vydává časopis Consumer Reports a provozuje internetové stránky ConsumerReports.org. Projekt je podporován z The Pew Charitable Trusts, nadace John S. and James L. Knight Foundation a Open Society Institute.

Cíl a účel

Záměrem Consumer WebWatch (dále jen CWW) je zkoumat, informovat a zlepšovat důvěryhodnost informací na internetu. Prostřednictvím nezávislého výzkumu usiluje CWW o poskytování hlubšího porozumění obchodním praktikám, modelům a trendům na internetu. CWW bude také definovat nejlepší praktiky, což má napomáhat růstu důvěryhodnosti informací uváděných na webových stránkách a propagovat povědomí a přijímání těchto praktik na celém internetu. Projekt CWW byl oficiálně zahájen v květnu 2001. Navázal na jiný projekt v němž si novináři pracující v nových médiích dali za cíl vytvořit standardy pro odlišení novinářského obsahu od reklamy a elektronického obchodování na internetu.

Poradní výbor

Z profesionálů v řadě oborů byl sestaven panel poradců – poradní výbor CWW, aby se podílel na vypracování směrnic pro lepší informační praktiky na internetu a pomohl dosáhnout na klíčové rozhodovací orgány. Poradní výbor zahrnuje bývalého ředitele NBC News, zakládajícího předsedu Online News Association, přední odborníky v oboru rozhraní počítač-člověk, bývalého ředitele ochrany spotřebitelů ve Federální obchodní komisi, profesory mnoha předních amerických novinářských škol a další.

Podrobné informace o poradcích projektu jsou k dispozici na www.consumerwebwatch.org.

Další partneři

Projekt také plánuje pracovat se subjekty, které mají podobný cíl. Stránky www.consumerwebwatch.org, spuštěné v dubnu 2002, slouží jako základna výzkumu a analýzy otázek důvěryhodnosti, použitelnosti a obsahu internetových stránek. Obsahuje také užitečné novinky pro spotřebitele surfující internetem. Poznatky projektu budou zveřejněny také v časopise Consumer Reports, na stránkách ConsumerReports.org a dalších informačních materiálech organizace Consumers Union.

Směrnice internetové důvěryhodnosti CWW

Pět kroků pro zlepšení důvěryhodnosti internetových stránek pomocí dobrovolného závazku k plnění pravidel pro zvýšení důvěryhodnosti stránek:

I d e n t i t a  :

R e k l a m a   a   s p o n z o r i n g :

Z á k a z n i c k é   s l u ž b y :

O p r a v y :

S o u k r o m í  :

Seznam stránek, které se zavázaly dodržovat tyto směrnice, je aktualizován na www.consumerwebwatch.org.

Svět spotřebitelů

Článek ze dne 9. prosince 2003 - úterý