logo itpoint.cz

Prohlášení Zástupců uživatelů internetu k nasazení ADSL v ČR

V reakci na aktuální vývoj kolem nasazení technologie ADSL v ČR platforma ZUI (Zástupci uživatelů Internetu) oceňuje skutečnost, že už i v ČR začínají být dostupné širokopásmové služby na bázi technologie ADSL. Díky tomu končí doslova ostudná situace, kdy Česká republika (a také Slovensko) byla poslední zemí i mezi kandidáty na členství v EU, která ještě ADSL nenabízela. Současně s tím však platforma ZUI považuje za potřebné vyjádřit své výhrady ke způsobu a k podobě zavádění ADSL služeb v ČR.

V reakci na aktuální vývoj kolem nasazení technologie ADSL v ČR platforma ZUI (Zástupci uživatelů Internetu) oceňuje skutečnost, že už i v ČR začínají být dostupné širokopásmové služby na bázi technologie ADSL. Díky tomu končí doslova ostudná situace, kdy Česká republika (a také Slovensko) byla poslední zemí i mezi kandidáty na členství v EU, která ještě ADSL nenabízela. Současně s tím však platforma ZUI považuje za potřebné vyjádřit své výhrady ke způsobu a k podobě zavádění ADSL služeb v ČR.

Konkrétně :

Koncové ceny širokopásmových služeb na bázi ADSL jsou ve srovnání se zahraničím stále příliš vysoké, dokonce až několikanásobně - a to již při přepočtu podle aktuálních měnových kurzů (nehledě již na přepočet podle parity kupní síly). Podrobnější srovnání zveřejňuje platforma ZUI jako samostatný materiál.

Za neúměrně vysoké považujeme jak ceny nejlacinějších přípojek, tak i gradient ceny v závislosti na přístupové rychlosti a míře přeprodeje sdílené kapacity (tzv. agregaci, resp. overbooking). Velikost tohoto gradientu (poměru ceny mezi rychlejší a pomalejší přípojkou, resp. mezi kvalitnější a méně kvalitní přípojkou) pak působí proti tomu, aby si uživatelé pořizovali takové přípojky, jaké odpovídají jejich potřebám – a místo toho je nutí pořizovat si pouze nejlacinější a nejméně kvalitní přípojky. Podle názoru ZUI není tak vysoký cenový gradient ekonomicky opodstatněný.

Nejlacinější varianty širokopásmového přístupu k Internetu přes ADSL, založené na velkoobchodní službě Carrier ADSL Basic, mají velmi vysoký poměr tzv. overbookingu (1:50). Ten je sice používán u srovnatelných ADSL služeb i v zahraničí, ale jen pro nejméně náročné zákazníky (příležitostné uživatele Internetu). Naproti tomu v ČR lze důvodně očekávat, kvůli příliš vysokému cenovému gradientu, že si tento druh přípojky budou pořizovat i uživatelé s většími nároky na dostupnost Internetu. Platforma ZUI se obává, že v důsledku toho bude docházet ke kapacitním problémům, které mohou výrazně omezit faktickou dostupnost internetových služeb. Platforma ZUI upozorňuje také na skutečnost, že potenciální zákazníci ADSL služeb nejsou na vlastnosti ADSL přípojek (a specificky na toto nebezpečí) dostatečně srozumitelně upozorňováni.

Platforma ZUI dále vyjadřuje své přesvědčení, že vysoká cenová hladina širokopásmových služeb na bázi ADSL (včetně vysokého cenového gradientu) je způsobena podmínkami velkoobchodní nabídky Českého Telecomu. Tyto podmínky v rozhodující míře determinují výslednou podobu služeb poskytovaných koncovým zákazníkům, a neponechávají prakticky žádný prostor pro působení konkurence a vzájemné soutěžení operátorů a providerů.

Cestou ke snižování cenové hladiny a zvyšování dostupnosti ADSL služeb jsou podle ZUI tato opatření :

Článek ze dne 27. února 2003 - čtvrtek