logo itpoint.cz

Prohlášení Zástupců uživatelů internetu k průběhu jednání Fóra pro vytáčený přístup k síti Internet

Platforma ZUI je přímým účastníkem jednání "Fóra pro vytáčený přístup k síti Internet", které společně zřídili ČTÚ (Český telekomunikační úřad) a APVTS (Asociace poskytovatelů veřejných telekomunikačních sítí). Cílem tohoto Fóra je nalezení nových modelů dial-up připojení k Internetu, které by dokázaly zlepšit dostupnost Internetu. Dosavadní průběh jednání Fóra identifikoval nové modely, které by podle názoru ZUI mohly otevřít prostor pro faktickou konkurenci v oblasti dial-upu a vést k celkovému snižování cenové hladiny i k zavedení paušálního způsobu zpoplatnění.

Platforma ZUI je přímým účastníkem jednání "Fóra pro vytáčený přístup k síti Internet", které společně zřídili ČTÚ (Český telekomunikační úřad) a APVTS (Asociace poskytovatelů veřejných telekomunikačních sítí). Cílem tohoto Fóra je nalezení nových modelů dial-up připojení k Internetu, které by dokázaly zlepšit dostupnost Internetu.
Dosavadní průběh jednání Fóra identifikoval nové modely, které by podle názoru ZUI mohly otevřít prostor pro faktickou konkurenci v oblasti dial-upu a vést k celkovému snižování cenové hladiny i k zavedení paušálního způsobu zpoplatnění. Jde zejména o modely založené na tzv. originačním principu (na rozdíl od dosavadních modelů, založených na terminačním modelu).

Jednání Fóra se však těmto novým modelům věnovalo jen minimálně, protože Český Telecom se v tuto chvíli odmítnul zabývat modely se skutečně paušálním zpoplatněním, včetně paušálního zpoplatnění originace hovorů na rozhraní mezi operátory (tzv. modelem FRIACO), které by otevřelo prostor pro individuální tvorbu koncových cen jednotlivých poskytovatelů. Místo toho začal Český Telecom aktivně prosazovat tzv. semipaušály, jak sám říká časovým kreditům – tedy tomu, že zákazník si dopředu zaplatí určitý počet minut resp. hodin připojení, a ty pak může čerpat.

Pokud by se představa Českého Telecomu o zavedení tzv. semipaušálů realizovala, a byla jediným výsledkem několikaměsíční práce Fóra, musela by to ZUI hodnotit jako další zhoršení situace v oblasti dial-up připojení. Oproti dřívějšímu stavu by došlo pouze k určitému přerozdělení minutových poplatků mezi Telecomem a ostatními poskytovateli, a vůbec by se neobjevily žádné nové modely připojení (které mělo Fórum hledat). Dokonce by se zřejmě neobjevila ani možnost paušálního zpoplatnění v době víkendů, kterou Český Telecom již jednou z vlastní iniciativy nabídnul (v rámci tzv. Internetu plus).

Své znepokojení vyjadřuje ZUI také ke způsobu stanovení cen za dial-up, které Český Telecom nejnověji prezentoval na jednání Fóra. Tyto principy by podle našeho názoru vedly spíše k dalšímu růstu minutových cen, a nikoli k jejich poklesu.

Další růst cen, spolu s absencí nových modelů dial-up připojení, by byl pro ZUI naprosto neakceptovatelným výsledkem jednání i samotné existence Fóra pro vytáčený přístup k síti Internet. Takový důsledek by byl i v rozporu se závazkem České republiky v rámci programu eEurope+ na zpřístupnění internetu široké veřejnosti, mimo jiné i snížením cen za přístup.

Článek ze dne 27. února 2003 - čtvrtek