Propojení Intranetu veřejné správy s komunikační infrastrukturou TESTA

Toto propojení umožní českým orgánům veřejné správy sdílet elektronicky data a informace se svými protějšky ze zahraničí a institucí Evropské unie v souladu s povinnostmi vyplývajícími s předpisů EU nebo dohod samotných členských států.

V měsíci září se v rámci programu Komunikační infrastruktury veřejné správy (Intranet veřejné správy) dokončilo základní propojení s komunikační infrastrukturou EU nazvanou TESTA (Transevropské služby pro telematiku mezi veřejnými správami). Toto propojení umožní českým orgánům veřejné správy sdílet elektronicky data a informace se svými protějšky ze zahraničí a institucí Evropské unie v souladu s povinnostmi vyplývajícími s předpisů EU nebo dohod samotných členských států.

V současné době probíhá jednání s prvními uživateli Intranetu veřejné správy, kteří projevili zájem o využívání propojení na základě své účasti v evropských sektorových projektech (sítích) využívajících TESTA. Jako první správní orgán komunikující přes Intranet a TESTA se zahraničím bude Finanční analytický útvar MF ČR v rámci evropského projektu FIU.NET pro podporu implementace opatřeních zaměřených na boj proti finanční kriminalitě. Následovat by měl Kriminalistický ústav Policie ČR s projektem EURODAC, který se zabývá porovnáváním otisků prstů osob žádajících o azyl v členských státech EU. Úvodní kontakty byly uskutečněny se Státním ústavem pro kontrolu léčiv (projekt EudraNet), Centrem pro mezinárodní úhrady (TESS) a např. také Českou správou sociálního zabezpečení (TESS).

Intranet veřejné správy je program koordinovaný Ministerstvem informatiky ČR, který řeší komplexně technické, síťové, aplikační, bezpečnostní a organizační problémy související s hlasovou i datovou komunikací všech orgánů veřejné správy. Poskytováním služeb jednotné infrastruktury byl pověřen Český Telecom, a. s.

Další informace na :

TESTA je projekt financovaný programem IDA, který poskytuje služby komunikační infrastruktury pro elektronickou datovou výměnu mezi správními orgány členských zemí Evropské Unie.

MI ČR

Článek ze dne 20. listopadu 2003 - čtvrtek

Zbrusu nová vzdálená správa pro Linux
Aktuální články

Zálohování a obnova dat pro virtuální se...

Novicom představí svá řešení na 20. ročn...

itself investuje 50 milionů korun do mod...

Dopady eIDAS a GDPR nejen do veřejné spr...

Novicom opět na konferenci SecTec Securi...

Nové nástroje InterBase 2017 pro plný mo...

Barracuda Web Security Service v cloudu ...

GPS navigace Mio 5400 je mezi nejpopulár...

Efektivnější ochrana firemních sítí a e-...

Eplan a Rittal představují možnosti vývo...

Nová verze podnikové automatizační platf...

Efektivní výroba KOVONA SYSTEM s podporo...

Mobilní data nejsou v Česku drahá, v Pol...

Změny smluv na dálku lze do 14 dnů odvol...

Snadná správa uživatelských práv v Micro...

WiFi router Turris Omnia na veletrhu CeB...

Profesionální displeje Panasonic se záru...

Chytré IT tendry na TSK Praha pro předem...

Soutěž ČRA IoT Hackathon hledá nejlepší ...

Akreditační partnerský program Veeam zje...