logo itpoint.cz

Propojení Intranetu veřejné správy s komunikační infrastrukturou TESTA

Toto propojení umožní českým orgánům veřejné správy sdílet elektronicky data a informace se svými protějšky ze zahraničí a institucí Evropské unie v souladu s povinnostmi vyplývajícími s předpisů EU nebo dohod samotných členských států.

V měsíci září se v rámci programu Komunikační infrastruktury veřejné správy (Intranet veřejné správy) dokončilo základní propojení s komunikační infrastrukturou EU nazvanou TESTA (Transevropské služby pro telematiku mezi veřejnými správami). Toto propojení umožní českým orgánům veřejné správy sdílet elektronicky data a informace se svými protějšky ze zahraničí a institucí Evropské unie v souladu s povinnostmi vyplývajícími s předpisů EU nebo dohod samotných členských států.

V současné době probíhá jednání s prvními uživateli Intranetu veřejné správy, kteří projevili zájem o využívání propojení na základě své účasti v evropských sektorových projektech (sítích) využívajících TESTA. Jako první správní orgán komunikující přes Intranet a TESTA se zahraničím bude Finanční analytický útvar MF ČR v rámci evropského projektu FIU.NET pro podporu implementace opatřeních zaměřených na boj proti finanční kriminalitě. Následovat by měl Kriminalistický ústav Policie ČR s projektem EURODAC, který se zabývá porovnáváním otisků prstů osob žádajících o azyl v členských státech EU. Úvodní kontakty byly uskutečněny se Státním ústavem pro kontrolu léčiv (projekt EudraNet), Centrem pro mezinárodní úhrady (TESS) a např. také Českou správou sociálního zabezpečení (TESS).

Intranet veřejné správy je program koordinovaný Ministerstvem informatiky ČR, který řeší komplexně technické, síťové, aplikační, bezpečnostní a organizační problémy související s hlasovou i datovou komunikací všech orgánů veřejné správy. Poskytováním služeb jednotné infrastruktury byl pověřen Český Telecom, a. s.

Další informace na :

TESTA je projekt financovaný programem IDA, který poskytuje služby komunikační infrastruktury pro elektronickou datovou výměnu mezi správními orgány členských zemí Evropské Unie.

MI ČR

Článek ze dne 20. listopadu 2003 - čtvrtek