logo itpoint.cz

Proti komárům s pomocí geografického informačního systému

Tým odborníků ve spolupráci s ministerstvem zdravotnictví státu New York se rozhodl využít pro lokalizaci a sledování rizikových oblastí a modelování západonilského viru, jehož nosičem jsou komáři, geografický informační systém. Jako výchozí aplikace pro vývoj požadovaného systému byl využit Smallworld GIS společnosti GE Network Solutions. Požadované modifikace systému byly provedeny v Smallworld programovacím jazyku Magik.

Téměř každý již zaznamenal informaci o západonilském viru, kteří přenášejí komáři na divoce žijící ptáky. Nejčastějším bacilonosičem jsou komáři rodu Culex, kteří se živí především krví ptáků, ale některé druhy napadají také lidi.

Ne každý však ví, že se tým odborníků ve spolupráci s ministerstvem zdravotnictví státu New York rozhodl využít pro lokalizaci a sledování rizikových oblastí a modelování západonilského viru geografický informační systém. Jako výchozí aplikace pro vývoj požadovaného systému byl využit Smallworld GIS společnosti GE Network Solutions. Požadované modifikace systému byly provedeny v Smallworld programovacím jazyku Magik.

Cílem tohoto kroku bylo získat nejen dynamický nástroj, který by sloužil jako zdroj informací o postupu viru v geografickém kontextu, ale také systém poskytující informace o efektivitě přijatých obranných opatření.

Sledování výskytu uhynulých ptáků je běžným zdrojem informací o výskytu viru. Nicméně, informace založené na pouhém sčítání ptačích obětí v rámci vytyčených oblastí velmi často opomíjí biologický aspekt nákazy. Nově vyvinutý DYCAST (Continuous Area Space Time system) systém proto pracuje i s dalšími údaji, mezi něž patří informace o bacilonosičích, hostitelích a cyklu přenosu viru.

DYCAST systém využívá geografický model, který vyhodnocuje data vykazující počet uhynulých ptáků ve vztahu k místu a času. Za pomoci statistických testů systém určí, zdali se jedná o nahodilou nebo setrvalou místně-časovou interakci. Místa vyhodnocená jako riziková se zobrazí na mapě a slouží jako podklad k přijetí obranných opatření, spočívajících především v zamezení výskytu a nárůstu komáří populace.

Cílem všech těchto opatření je snaha předvídat a modelovat další směr šíření viru a minimalizovat tak jeho přenos na lidi, kteří jsou pouze slepým článkem procesu šíření nákazy.

DYCAST systém byl za tímto účelem využit ve městě New York, kde bylo riziko přenosu nemoci na člověka nejvyšší. Za účelem prevence a zároveň minimalizace dopadu na životní prostředí je tento systém nyní nasazován také do dalších metropolitních oblastí.

Nejlépe snad celou situaci vystihl Henry Stueber, president společnosti GE Network Solutions: "Každý den dominují tisku informace o snadno přenositelných nemocech jako je virus západonilské horečky či SARS. Ačkoliv na tyto nemoci neznáme lék, máme na boj s nimi impozantní prostředky a nástroje, které nám pomáhají monitorovat ohniska nákazy."

Doplňující zdroj informací :

TietoEnator SYKORA

Článek ze dne 7. srpna 2003 - čtvrtek