logo itpoint.cz

První cena soutěže WiFi Hot Spots putovala na Plzeňsko

Zapojit se do soutěže Wi-Fi Hot Spots bylo možné do 17. října 2003 prostřednictvím internetových stránek quick.cz. PDA iPAQ h5550 s integrovanou technologií Wi-Fi předali zástupci Českého Telecomu, paní Šabkové z Vejprnic. Soutěže se zúčastnilo celkem 695 uživatelů služby, správně na všechny otázky odpovědělo 319 soutěžících. Vylosováno a zajímavě oceněno jich bylo hned deset.

PDA iPAQ h5550 s integrovanou technologií Wi-Fi předali zástupci Českého Telecomu, paní Šabkové z Vejprnic. Soutěže se zúčastnilo celkem 695 uživatelů služby, správně na všechny otázky odpovědělo 319 soutěžících. Vylosováno a zajímavě oceněno jich bylo hned deset.

Zapojit se do soutěže Wi-Fi Hot Spots bylo možné do 17. října 2003 prostřednictvím internetových stránek www.quick.cz. Zájemci soutěžili o tyto ceny :

Pilotní provoz Wi-Fi Hot Spots Českého Telecomu pokračuje zdarma až do konce roku 2003. Zákazníci společnosti tak mohou nadále využívat bezplatné připojení k internetu. K využívání této služby jim postačí pouze vlastnit potřebné technické vybavení (notebook nebo PDA s podporou Wi-Fi - standard IEEE 802.11b, příp. s rozšiřující kartou Wi-Fi).

Wi-Fi Hot Spot je místo s jedním nebo více přístupovými body, které prostřednictvím antény přijímají a šíří signál do okolí. Jednotlivé přístupové body jsou do páteřní IP sítě Českého Telecomu připojeny rychlostí 256 kb/s. V porovnání s běžně dostupnými mobilními technologiemi pro přístup na internet poskytuje služba Wi-Fi Hot Spots podstatně vyšší přístupovou rychlost.

Počet přístupových bodů přístupových bodů Český Telecom postupně rozšiřuje, v současné době jich provozuje 55. K nejoblíbenějším a nejvyužívanějším přístupovým místům v Praze patří Hot Spoty v KFC ve Vinohradské ulici a na Národní třídě, Café Nescafé v Plzeňské ulici a na Karlově náměstí a Káva Káva Káva na Národní třídě, mimo hlavní město pak Hot Spot na čerpací stanic Shell na Jihlavské ulici v Brně nebo v plzeňské značkové prodejně Telepoint.

Na konci měsíce října je v pilotním provozu registrováno již 2800 účastníků z nichž cca 14% službu využívá pravidelně. Průměrné množství dat přenesených na jednoho aktivního účastníka v průběhu měsíce října činilo 322 MB.

Veškeré další informace včetně aktuálního seznamu Wi-Fi Hot Spotů lze získat na internetové adrese www.telecom.cz/wifi

Český Telecom

Článek ze dne 10. listopadu 2003 - pondělí