logo itpoint.cz

Push to Talk over Cellular - vznik nové technické normy

Přední výrobci mobilních zařízení Ericsson, Motorola, Nokia a Siemens Mobile oznámili dokončení společně připravované technické normy pro službu Push to Talk over Cellular (PoC) založenou na technologii IP Multimedia Subsystem (IMS), jak ji definuje organizace 3GPP. Smyslem této normy je zamezit fragmentaci trhu a poskytnout koncovým uživatelům snadno použitelnou službu Push to Talk ("zmáčkni a mluv"), a to kdekoli na světě. Norma byla vytvořena proto, aby uspokojila velký zájem trhu o službu Push to Talk a technologii IMS.

Přední výrobci mobilních zařízení Ericsson, Motorola, Nokia a Siemens Mobile oznámili dokončení společně připravované technické normy pro službu Push to Talk over Cellular (PoC) založenou na technologii IP Multimedia Subsystem (IMS), jak ji definuje organizace 3GPP. Smyslem této normy je zamezit fragmentaci trhu a poskytnout koncovým uživatelům snadno použitelnou službu Push to Talk ("zmáčkni a mluv"), a to kdekoli na světě. Norma byla vytvořena proto, aby uspokojila velký zájem trhu o službu Push to Talk a technologii IMS.

Technická norma pro službu PoC optimalizuje stávající normy 3GPP, OMA a IETF a usnadňuje tak integraci této služby do stávající infrastruktury přístupových a paketových sítí. Norma pro službu PoC představuje soubor šesti norem: Požadavky, Architektura, Signální toky, Řízení skupiny/seznamu a dvě specifikace uživatelské úrovně (Transportní a GPRS).

Společnosti Ericsson, Motorola, Nokia a Siemens Mobile navázaly tuto "technologickou spolupráci" pro službu PoC, aby vypracovaly společný návrh na rychlý vývoj technologie, která mobilním operátorům zaručí snadnou integraci, globální interoperabilitu a konkurenční prostředí v oblasti koncových zařízení na trhu mobilních komunikací. Uvedené společnosti předložily tuto normu k posouzení normalizačnímu orgánu sdružení Open Mobile Alliance (OMA) jakožto základ pro vytvoření přístupově nezávislého a globálně interoperabilního standardu pro službu PoC.

Technická norma PoC navíc získala podporu ze strany dalších předních společností v tomto odvětví, jako jsou AT&T Wireless Services, Cingular, Sonim Technologies a Sony Ericsson.

Tyto normy jsou v současnosti k dispozici na adrese http://www.ericsson.com/products/product_selector/Inst_Talk_hpsol.shtml

"Koncoví uživatelé chtějí mít možnost používat jakýkoli aktivní mobilní telefon v kterékoli dostupné síti bez toho, aby se museli strachovat o to, zda mezi sebou dokáží spolupracovat. To platí pro všechny mobilní služby a Push to Talk není výjimkou," říká senior viceprezident divize Marketing and Strategic Business Development společnosti Ericsson Torbjörn Nilsson. "Na přístupu nezávislá, interoperabilní, globální průmyslová norma, na které se nyní shodli významní dodavatelé, je důležitým krokem, který zajistí, že se tato technologie dostane ke koncovým uživatelům."

"Uvědomujeme si, jak je interoperabilita důležitá pro úspěšné přijetí služby Push to Talk trhem," říká viceprezident divize Global Standards, Technical Asset Management and Advanced Solutions Realizations Philip Gilchrist. "Protože spolupracujeme s mobilními operátory a předními dodavateli mobilních telefonů a infrastruktury, budeme schopni poskytovat jasný standard pro službu PoC a dodávat na trh interoperabilní řešení."

"Služba Push to Talk nabízí rychlý a pohodlný způsob globálního spojení mezi lidmi," vysvětluje senior viceprezident divize Product Management and Business Development společnosti Nokia Mobile Phones Americas Paul Chellgren. "Společný přístup klíčových dodavatelů k této technologii nám umožní přivést tradiční používání bezdrátových telefonů na zcela novou úroveň a urychlit rozjezd této nové služby. Na trhu zcela zjevně existuje obrovská poptávka po standardizovaném řešení pro službu Push to Talk."

"Společnost Siemens Mobile je zastáncem otevřených standardů a vidí ve službě Push to Talk slibný potenciál," říká člen správní rady společnosti Siemens AG Rudi Lamprecht. "Máme kladné ohlasy od různých operátorů a jsme přesvědčeni, že společným úsilím se nám podaří dovést službu Push to Talk k úspěšné realizaci."
"Zákazníci si žádají služby, o kterých vědí, že jsou spolehlivé, snadno použitelné a cenově dostupné," říká Chief Technology Officer společnosti AT&T Wireless Rod Nelson. "Otevřená interoperabilní technická norma pro důležitou službu založenou na technologii IMS, jakou je Push to Talk, je velkou výhodou a nabízí zákazníkům přitažlivé řešení."

"Z hlediska zákazníků zvyšuje existence technických norem transparentnost služeb, a tím i jejich široké přijetí. Stejně jako v případě zpráv SMS a jejich interoperability bude možnost vzájemné interakce mezi zákazníky bez ohledu na poskytovatele, kterého zákazník využívá, klíčem k úspěchu této služby," uvedl Chief Technology Officer společnosti Cingular Wireless Bill Clift. "A toto je velmi důležitým krokem."

IP Multimedia System (IMS) je technologie standardizovaná organizací 3GPP. Jedná se o klíčový rozvoj mobilních komunikací směrem k IP technologiím. Tato technologie umožňuje poskytovat integrované hlasové a datové služby přes síť s přepojováním paketů na bázi IP. IMS rozšiřuje technologii přepínání paketů o dvě zásadně důležité schopnosti - za prvé je to schopnost najít hledanou osobu pomocí protokolu SIP a zahájit s ní spojení a za druhé tato technologie umožňuje integraci nových typů služeb, např. Push to Talk, které se mohou stát novým zdrojem příjmů. IMS nabízí vývojové prostředí, které lze dobře integrovat s běžnou technologií na bázi IP, čímž usnadňuje vývoj aplikací vyvíjených třetími stranami. Zavedení technologie IMS a její schopnosti poskytovat služby je dalším krokem ve směru jednotného prostředí pro poskytování služeb. Namísto budování kompletní infrastruktury pro každou jednotlivou službu, lze použít společnou infrastrukturu a snížit tak dobu návratnosti investic i výši nákladů (OPEX a CAPEX) spojených se zaváděním nové služby.

Ericsson, Motorola, Nokia, Siemens Mobile

Článek ze dne 16. září 2003 - úterý