logo itpoint.cz

PVT autorizovaným partnerem společnosti Check Point

PVT a Check Point společně odpovídají na rostoucí poptávku po bezpečnostních řešeních v České republice. PVT úspěšně naplnila kritéria společnosti Check Point a stává se tak významným partnerem společnosti Check Point na cestě jejích špičkových produktů, řešení a služeb k zákazníkům v České republice.

PVT, a.s., jedna z deseti nejlepších v oboru ICT v České republice a společnost Check Point Software Technologies, celosvětově vedoucí společnost v oblasti zabezpečení Internetu, společně oznámily, že se PVT, a.s. stává novým autorizovaným partnerem - poskytovatelem řešení s přidanou hodnotou - pro produkty Check Point v České republice.

PVT úspěšně naplnila kritéria společnosti Check Point pro získání statutu autorizovaného partnera a stává se tak významným partnerem společnosti Check Point na cestě jejích špičkových produktů, řešení a služeb k zákazníkům v České republice. PVT, a.s. bude vedle poskytování produktů a služeb Check Point svým zákazníkům hrát důležitou roli v odborných službách a marketingu.

Jan Wieland, Regional Director - Eastern Europe společnosti Check Point, k tomu uvedl: "Od partnerství se společností PVT si slibujeme další významné rozšíření implementací našich celosvětově vedoucích řešení pro zabezpečení Internetu v České republice. PVT jako jeden z největších systémových integrátorů má k tomu veškeré předpoklady - oblasti bezpečnosti informačních systémů se v této zemi věnuje již po mnoho let a disponuje specialisty, kteří znají velice dobře naše bezpečnostní produkty a řešení. V konečném důsledku to znamená uspokojení potřeb a požadavků zákazníků na vysoké úrovni."

Jiří Fabián, generální ředitel PVT dodává: "Společnost PVT disponuje na jedné straně vysoce odborným týmem zabývajícím se moderní problematikou ochrany informací v oblasti ICT a na straně druhé širokou škálou řešení a produktů podporujících bezpečnost a tyto předpoklady nás řadí ke špičkám v oboru. S využíváním produktů společnosti Check Point uvnitř firmy máme několikaleté, a nutno podotknout jen ty nejlepší, zkušenosti. Při úvahách o dalších možnostech rozšíření našeho obchodního porfolia v oblasti bezpečnostních řešení jsme celkem logicky zvolili produkty firmy Check Point, a to nejen pro jejich kvalitu a celosvětovou rozšířenost, ale i pro modernost řešení, vysokou rozšiřitelnost a možnost nasazení u velkých i malých firem."

tisková zpráva PVT

Článek ze dne 1. srpna 2003 - pátek