logo itpoint.cz

Radiokomunikace odprodají podíl v Contactelu dánské TDC za korunu

České radiokomunikace chtějí prodat svůj podíl v Contactelu, 40,39 procenta, dánské firmě TDC za jednu korunu. Společnost se tak rozhodla na základě ocenění, podle kterého je kupní cena podílu v Contactelu nulová. S prodejem ještě musí souhlasit antimonopolní úřad a valná hromada Contactelu.

Na řádné valné hromadě společnosti České radiokomunikace a.s., která se konala dne 16. dubna 2003 informovala Společnost akcionáře, že TDC group vyjádřila zájem získat celý obchodní podíl Společnosti ve společnosti Contactel s.r.o. ( který v současnosti činí 40,39%). Zbylých 59,61% ve společnosti Contactel je vlastněno společností TDC Internet A/S, která v současnosti fúzovala se společností TDC Totallosninger A/S. Tyto události následovaly dřívější prohlášení Společnosti z roku 2002, že se Společnost rozhodla nadále neposkytovat finanční podporu Contactelu. Od doby, kdy bylo toto rozhodnutí přijato byl Contactel podporován výhradně TDC group, která Contactelu poskytla značné úvěry a kapitálové vklady. Dále, jak je uvedeno v účetní závěrce Společnosti za rok 2002, na hodnotu investice Společnosti do společnosti Contactel byly v celé míře vytvořeny opravné položky.

Následně probíhala jednání mezi Společností a TDC group ohledně podmínek prodeje celého obchodního podílu Společnosti v Contactelu. Na základě ocenění připraveného nedávno soudem jmenovaným znalcem, které Společnost obdržela a které konstatovalo, že kupní cena podílu ve společnosti Contactel by měla být nulová, Společnost, s odkládací podmínkou schválení Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže a souhlasu valné hromady Contactelu, souhlasila, že odprodá za kupní cenu ve výši 1 Kč svůj obchodní podíl ve společnosti Contactel společnosti TDC Totallosninger A/S, právnímu nástupci společnosti TDC Internet A/S.

Mluvčí Společnosti prohlásila : "ČRa je nyní poskytovatelem úplné škály telekomunikačních služeb pod svým obchodním označením "Bluetone", vyvíjí tyto služby koncovým zákazníkům nezávisle a soutěží se společností Contactel. Přestože žádná opce nebyla vůči ČRa ve vztahu k obchodnímu podílu ČRa v Contactelu využita, existovaly strategické a obchodní důvody, které vedly Společnost k tomu, aby prodala svůj podíl v Contactelu, a jsme rádi, že jednání byla úspěšně završena."

České radiokomunikace

Článek ze dne 10. července 2003 - čtvrtek