logo itpoint.cz

Rychlejší ADSL je 5x pomalejší

V půlce července jsme psali o tom, že nové tarify ADSL, které Český Telecom chystá, budou ve skutečnosti znamenat dvojnásobné zpomalení. Český Telecom pak vydal tiskovou zprávu, že vycházíme z nesprávných údajů (které nám dali) a že nabídka bude jiná. Ano. Omlouváme se. Měli pravdu. Nabídka je totiž PODSTATNĚ HORŠÍ !

Historické souvislosti

Od minulého týdne je nová nabídka ADSL reálně nabízena na trhu. Nenaplnily se tak populistická prohlášení ministra Mlynáře, že tyto nové tarify nepovažuje za naplnění svých požadavků, a tedy by nyní měla platit věta z jeho červencové tiskovky "obrátím se na regulátora a využiji všech zákonných možností k tomu, aby taková nabídka byla učiněna z vůle regulace". Přesto nyní ministerstvo bez mrknutí oka vydalo prohlášení, že "Ministr přestává věřit, že veřejné výzvy postačí, zvažuje další strategii, přičemž je třeba zdůraznit, že možnosti, které mu dává zákon, jsou velmi omezené". Dovoluji si nyní ocitovat 3 cíle ministerstva informatiky :

  1. Chceme vybudovat funkční e-government, který umožní občanům rychlou a jednoduchou komunikaci se státem a bude znamenat úspory ve státním rozpočtu.
  2. Budeme vytvářet podmínky pro rovnou konkurenční soutěž na telekomunikačním trhu a pomáhat rozvoji elektronického obchodu.
  3. V neposlední řadě je pak naším úkolem napomoci co nejvyššímu počtu lidí k co největší dostupnosti a znalosti komunikačních technologií.
Jednou větou - cílem ministerstva je přispět k tomu, aby naše země úspěšně obstála v globální světové konkurenci 21. století.

Shrňme si tedy jednou větou, co za 9 měsíců dokázalo ministerstvo udělat pro splnění či alespoň kvalitativní posun vpřed u 2 ze svých 3 cílů v souvislosti s Internetem. Skoro nic !

Jestliže tedy nyní ministerstvo přiznává, že většinu cílů, se kterými bylo založeno, není schopno splnit, protože má omezené možnosti v zákoně, který se ovšem za těch 9 měsíců ani nepokusilo změnit, a navíc nedokázalo prosadit ani zachování nižší DPH pro telekomunikační služby, což od nového roku přinese další zdražení o 17 %, pak vyvstává otázka, zda-li má vůbec takové ministerstvo smysl, minimálně zda tam mají smysl odbory zabývající se soutěží na telekomunikačním trhu a dostupností komunikačních technologií. K jistému zlepšení došlo pouze u e-govermentu, přičemž by tato zlepšení možná nastala i bez samostatného ministerstva, tedy desítek placených úředníků, aut, kanceláří atd.

Jaké ADSL jsme očekávali ?

Vraťme se zpět k tématu, kterým je DSL – původní zpráva, kterou jsme od ČTc v červnu dostali, hovořila o tom, že se nejlevnější varianta zrychlí ze 192/64 kbit na 512/128 kbit, ale po překročení 10 Gb limitu rychlost spadne na 64/64 kbit. Vzali jsme si tedy do ruky kalkulačku a počítali, jestli je tato nabídka opravdu výhodnější. Zjistili jsme, že takto může každý uživatel měsíčně za stejnou cenu přenést pouhou polovinu dat a že je tedy tato nová nabídka dvakrát pomalejší.

Telecom však vyrukoval s prohlášením, že se naše data nezakládají na pravdě a podařilo se jim o tom přesvědčit i ministra Mlynáře. Neřešme teď to, že tato prohlášení vypadala, jako bychom udělali chybu my, ačkoliv vyjádření, které jsme tehdy dostali, máme na papíře od zodpovědné osoby přímo z Českého Telecomu. Podstatné je , že to opravdu bylo chybně a že ve skutečnosti je to ještě horší !

A jaké ADSL máme ?

Jediné, co se oproti červnovým předpokladům změnilo je, že po překročení limitu nemůžete Internet bez navýšení limitu využívat vůbec natož pomalu!

Pojďme opět zapojit selský rozum – Mlynář požadoval zvýšení rychlosti nebo snížení ceny. Je tedy zvýšení rychlosti při současném zvýšení ceny splněním požadavků? Rozhodně nikoliv (i předtím zde byly k dispozici větší rychlosti za větší ceny). Přesto, když byste chtěli s novým ADSL stáhnout za měsíc tolik, kolik můžete stáhnout s původní 192/64 kbit (50,49 Gb dat, viz výpočet v předchozím článku), tak byste museli k základnímu paušálu zaplatit každý měsíc navíc o 2094,75 Kč (ceny IOL 399 Kč za každých započatých 10 Gb + DPH) !

Jinými slovy si Mlynář vynutil zvýšení ceny na 2,5 násobek !

Můžeme to vzít i z druhé strany – uživatelé se stávající nabídkou mohou v kuse stahovat data plnou rychlostí celý měsíc. Uživatelé s novou nabídkou 2 dny, 6 hodin, 12 minut (výpočet viz výše). A pak musí platit navíc anebo nebýt na Internetu. Zatímco v červnovém návrhu bychom tedy za stejnou cenu za měsíc stáhli skoro 25 Gb dat, nyní je to jen 10 Gb.

Zatímco se starým tarifem stáhne uživatel 50,49 Gb dat, tak s novým za stejnou 5 x méně a nové DSL je tedy 5× pomalejší !

Overbooking

Dalším kamenem úrazu je overbooking. Vy, co jste netrávili letošní teplé léto někde u vody, ale trávili jste i začátek srpna u Internetu přes ADSL, jste jistě zaznamenali snížení rychlosti na osminu původní způsobené zapnutím overbookingu Českým Telecomem. Důvodem, proč to takto nefungovalo od začátku, byla možná obava, že by si jeho rychlé DSL pak nekoupil už vůbec nikdo (nezavání to klamavou reklamou?). Soustředěným tlakem (nejenom) ZUI se podařilo Telecom donutit agregaci opět po týdnu zastavit. Telecom ovšem vyhrožuje, že agregaci znovu zapne 15. října. Proč zrovna toto datum, snad aby mohl na Invexu předvádět rychlejší DSL či prostě jen proto, aby donutil uživatele starých variant co nejdříve přejít na nové s limitem, těžko říct. Podstatné je, že lze předpokládat, že zapnutí overbookingu u nových tarifů opět způsobí pokles na 1/8 rychlosti, ne-li méně (když už to nebude klidné prázdninové období) a tedy reálná rychlost nového ADSL bude okolo 60 kbit, tedy zhruba 2 × až 3 × méně, než je rychlost u starých tarifů! Je ovšem možné, že Telecom na určitou dobu zapne overbooking jen u pomalých tarifů, aby maximálně urychlil přechod uživatelů na nové.

A co svět ?

Když jsme v polovině února tohoto roku ukázali na grafech, tabulkách a metodice OECD, že jsme s ADSL 6× dražší než průměr Evropské unie, zadal ministr Mlynář ČTÚ vypracovat vlastní srovnání. ČTÚ si "dalo záležet" a vypracovalo za 2 měsíce vlastní průzkum. Pravda, vloudilo se tam mnoho chyb a zvládli srovnat jen polovinu zemí co my, přesto když tyto chyby opravíme vyjde nám, že jsme v průměru 3× dražší. A to samozřejmě ještě nemluvíme o paritě kupní síly, po jejímž započítání jsou ceny ještě dvakrát vyšší.

Svět za ty ¾ roku, které uplynuly, nespal, všude pracovali na rozšíření broadband Internetu, neboť si uvědomují, že vyšší možnost přístupu k informacím přináší vyšší konkurenceschopnost na světovém trhu, nižší nezaměstnanost, vyšší vzdělání, vyšší platy a tedy vyšší daně a menší náklady. Cituji opět ze stránek Ministerstva Informatiky "Cílem Ministerstva informatiky je vytvořit v České republice takové podmínky, aby se naše země stala středoevropským lídrem v oblasti informačních a komunikačních technologií".

Krásný cíl, ale svět se nám stále jen vzdaluje a při současném trendu jej nejen nikdy nedohoníme, ale dokonce budeme do EU vstupovat s nejhorším stavem telekomunikací ze všech členských i kandidátských zemí, což nám dále zhorší přístup k financím z fondů unie, neboť se o nich český zemědělec nemá šanci ani dozvědět. Nejsnadnější cestou, jak získat informace a podklady, je totiž Internet.

Služby

I ČTÚ ovšem ve své zprávě tvrdí, že "Uživatel v ČR dostává za nižší ceny horší služby. Ceny za srovnatelné služby (přenosová rychlost) s ostatními operátory v Evropě jsou na telekomunikačním trhu v ČR příliš vysoké."

Změnila se tedy nějak kvalita služeb v nové nabídce ? Bohužel musím konstatovat že ano – k horšímu. Nabídka ADSL od Českého Telecomu je, a nebojím se to slovo použít, zmetek. Co jiného si myslet o službě, kde v referenční nabídce (PDF) je např. následující věta : "Při nepřetržité poruše delší než 5 kalendářních dní (5 x 24hodin od okamžiku nahlášení poruchy na Poruchovou službu) společnost Český Telecom vrátí Poskytovateli adekvátní část měsíční ceny za dobu trvání poruchy." Jinými slovy - nefunguje vám Internet čtyři dny, pak vám hodinu funguje, pak zas čtyři dny nikoliv ? Máte smůlu, Telecom peníze nevrátí, protože se nejednalo o pětidenní poruchu v kuse ! Teoreticky tedy stačí Telecomu přenést každých 5 dní jeden paket a z jeho strany bude vše v pořádku !

Další zajímavostí je, že když člověk, který byl v předchozí nabídce donucen pronajmout si za 150 nebo 500 Kč měsíčně DSL modem (router) a nyní by rád platil o tuto částku méně, protože si koupí od alternativního operátora (např.Contactel, Tiscali) samoinstalační balíček. Telecom se ovšem potřebuje zbavit starých DSL modemů a tak dal do referenční nabídky povinný odkup tohoto modemu za 800 Kč (respektive on není povinný – operátor si jej buď může neodkoupit a zaplatit pokutu 1600 Kč, takže všichni alternativní operátoři jej raději koupí a vyhodí, neboť tak utratí o 800 Kč méně). Jestli je to legální, když to předtím v nabídce a smlouvě nebylo, to ať posoudí právníci, v každém případě je to přinejmenším podivné a operátoři jsou tak donuceni toto hradit z vlastních kapes, což se samozřejmě musí nakonec promítnout do koncových cen.

Jaká je tedy situace ?

Takže si to shrňme – nové tarify ADSL od ČTc budou po zapnutí overbookingu 2-3× pomalejší, než byly staré kritizované tarify, navíc s datovým limitem 10 Gb. Někteří operátoři (Contactel, GTS, Nextra) sice tento limit vzali na sebe a nebudou jej účtovat, ovšem jen proto, že se jedná jen o řešení do konce roku a jim by se nevyplatilo na to vytvářet systém. Když ovšem u nich uživatel stáhne třeba oněch 50,49 Gb dat, které mohl stáhnout předtím, tak na něm bude jeho poskytovatel 1000 Kč prodělávat a když by to chtěl využívat zcela a overbooking jej neomezoval, pak i 3× tolik. A v době napjatých rozpočtů se budou operátoři jistě všech prodělečných služeb a klientů zbavovat a tak není divu, že se Tele2 rozhodla do nového DSL vůbec nejít a všechny smlouvy ukončit.

Kdo nám pomůže ?

Těžká otázka. Zdá se, že ministr Mlynář se vždy jednou za 3 měsíce objeví a pronese nějaké prázdné gesto pro voliče. Neuvědomuje si ovšem, že internetová veřejnost na rozdíl od "prostého lidu" nezapomíná na plané sliby politiků tak snadno (lze je totiž snadno dohledat).

ČTÚ se stále projevuje jako pátá kolona Telecomu a ač má pravomoci a může začít ADSL regulovat, zdržují a překračují všechny zákonné termíny. Pan Stádník si zřejmě vysvětluje nezávislost své osoby a úřadu tak, že se na ně nevztahují žádné zákony. ČTÚ podobně jako Mlynář jen něco slibuje, ale "skutek utek".

Tak kdo ? Pomůže snad ZUI ? Děkujeme za důvěru, ovšem ZUI je jen občanské sdružení pár lidí, kterým není současná situace lhostejná a tak utrácí své peníze a čas na jednáních, ovšem pravdou je, že nemáme žádné pravomoci, žádné akcie, žádná vlivná křesla, žádné vysoce postavené přátele. Jediné co máme jste Vy – veřejnost, která se může projevovat, vyjadřovat nespokojenost, volit pravdomluvné politiky (pravda trochu protimluv), podepisovat petice, pořádat demonstrace a snažit se zodpovědné osoby dále nepodporovat a pokud možno kupovat služby od jiných firem a u těch nesolidních nákupy omezit na minimum. Ne všude je pravda dostupný bezdrát či kabelová televize, ovšem když už musíte nějaké peníze za telefon platit, omezte je na minimum a snažte se maximum dát jinému operátorovi.

Na dial-up Internet tedy můžete využívat např. dial-up Contactel RazDva, Czech on line Volný, Tiscali Freedom, Seznam, Atlas, iDnes. (u posledních 3 zmiňovaných navíc nemusíte zadávat žádné osobní údaje). Ceny za připojení jsou u všech stejné, tedy zpoplatňované dle tarifu Internet 2002, nemusíte se tedy bát, že by tato změna vás stála nějaké peníze a ani to nikde nemusíte přehlašovat, bude vás to stát tedy jen pár vteřin času.

Jestli hodně telefonujete (zejména meziměsto a cizinu), můžete zkusit některá řešení přes (před)volbu operátora (CS/CPS) – Contactel Duo (bez omezení), GTS Volba Plus (bez omezení), Tiscali Call Profi (min. 200 Kč), Etel Easy Call (min. 200 Kč), Aliatel Business Call Smart (min. 500 Kč), COL Voice Easy (min. 500 Kč) … (údaje pochází z července t.r.). Pravda, budete zde muset vynaložit určité úsilí tím, že vyplníte smlouvu a pošlete vybranému poskytovateli, na druhou stranu pak ušetříte až 50% na voláních oproti tomu, kdybyste zůstali u dominantního operátora. Zůstane vám i telefonní číslo, budete normálně dostupní, nejedná se o žádné volání přes Internet.

Počítejte ovšem s tím, že se stejně musí platit paušál Telecomu, protože ČTÚ odmítá zařadit paušál do regulace tak, aby jej mohli přeprodávat alternativní operátoři spolu se službou volba operátora. Když ovšem vyberete některou z nabídek bez omezení, pak nebudete platit k paušálu nic navíc, a budete mít levnější volání (pro delší volání na dial-up mimo špičku ovšem raději předem využijte předvolbu ČTc, neboť to je díky špatným cenovým rozhodnutím ČTÚ zatím stále dražší – bližší informace se dozvíte na infolinkách či webových stránkách vybraných operátorů).

Budeme-li většina z nás využívat konkurenčních produktů, budeme mít rychleji konkurenční prostředí !

Jestli jste v článku postrádali zmínku o jiných typech internetového připojení, které jsme doporučovali jako alternativu za současný zablokovaný dial-up, tak vězte, že jsem o nich pomlčel zcela záměrně. Vzhledem k tomu, že při prosazování paušálního Dial-upu a dostupného ADSL jsme zejména z časových důvodů bezdráty silně zanedbávali, hodláme jim věnovat v následujících měsících na stránkách Internetu pro všechny zvýšenou pozornost. Už za několik dní vám představíme novou sekci  - jakéhosi průvodce světem wi-fi sítí v ČR. Dozvíte se nejen to, ve kterých lokalitách se vyskytují, ale i ceny a kvalitu jejich služeb. Jestli jste lokálním poskytovatelem bezdrátového připojení, máte vlastní bezdrátovou síť nebo plánujete její výstavbu, dejte nám o sobě vědět !

Václav Rada
Autor je iniciátorem Výzvy k rozšíření Internetu v ČR a zakladatelem občanského sdružení Internet pro všechny.

Článek ze dne 1. října 2003 - středa