logo itpoint.cz

Sdružení obrany spotřebitelů jednalo s Radiomobilem

Zástupci SOS na jednání přinesli řadu svých podnětů, které byly částečně získány i z relevantních podnětů spotřebitelů na SOS - požadavek na bezplatné odblokování telefonu všem uživatelům sítě T-Mobile, kteří se rozhodnou pro přechod k jinému operátorovi, SOS dále upozornilo na riziko zpoplatnění přeposílání e-mailů na mobilní telefon a nadnesena byla i otázka přenositelnosti čísla u mobilních operátorů, která nyní již funguje alespoň v 8 zemích EU.

Zástupci SOS se dne 9. ledna sešli ke společnému jednání s Radiomobilem kvůli změnám v síti T-Mobile.

Sdružení obrany spotřebitelů ČR nevnímá v oblastech, kde je na trhu zajištěna konkurence a pro spotřebitele možnost volby, cenovou otázku jako relevantní pro své aktivity. V případě úprav cen u poskytovatelů služeb s významným či dominantním podílem na trhu nebo v oblastech, kde spotřebitelům brání překážky ve změně poskytovatele, však volí SOS opatrnější přístup. I z tohoto důvodu se uskutečnilo setkání SOS s Radiomobilem. Zástupci SOS na jednání přinesli řadu svých podnětů, které byly částečně získány i z relevantních podnětů spotřebitelů na SOS.

Ve věci blokování telefonních přístrojů, které komplikuje uživateli právo volby a přechod ke konkurenci, přišlo SOS s požadavkem bezplatného odblokování telefonu všem uživatelům sítě T-Mobile, kteří se rozhodnou pro přechod k jinému operátorovi. V T-Mobile o této možnosti údajně diskutují a definitivní vyjádření bude poskytnuto až v pondělí přes naléhání SOS na rychlé řešení této otázky, kvůli blížímu se termínu, do kdy je možné od smlouvy odstoupit. Tímto termínem je podle všeobecných obchodních podmínek 16. leden (pro doručení výpovědi) a T-Mobile nechce tento termín dále prodloužit.

Radiomobil řeší také možnosti odstupování od smlouvy u TWIST karet, kde to není ve všeobecných obchodních podmínkách detailně stanoveno. SOS předpokládá, že neprovolaný kredit bude nějakým způsobem vrácen. Definitivní vyjádření bude opět známo v pondělí.

SOS dále upozornilo na riziko zpoplatnění přeposílání e-mailů na mobilní telefon. Uživatel, který bude po zpoplatnění využívat této služby, se tak může jednoduše stát obětí spamu, e-mailových virů či cíleného útoku některého jiného uživatele a nést tak významné náklady. Opakovaně zaznívá argument, že uživatelé si budou moci pomocí filtrů upravit přeposílané a tím zpoplatňované e-maily. Toto vysvětlení vnímáme jako zcela nedostačující, zvlášť, když je jako důvod pro zpoplatnění přeposílání uváděna skutečnost, že tato forma komunikace bývá využívána též ke komerčním účelům. Pokud nedokáží spamu zabránit technici Radiomobilu, jak toho má dosáhnout běžný uživatel? SOS proto požaduje řešení této otázky a nalezení vhodného modelu, který by odstranil rizika pro uživatele.

Nadnesena byla i otázka přenositelnosti čísla u mobilních operátorů, která nyní již funguje alespoň v 8 zemích EU. SOS bude usilovat o její prosazení do nového zákona o elektronických komunikacích. Zkušenosti z Německa, kde sídlí mateřská společnost T-Mobile, nejsou zatím velké, protože přenositelnost čísel zde funguje pouhé dva měsíce. Zatím této možnosti údajně využilo méně než jedno procento uživatelů německých mobilních sítí.

Významným termínem se nyní stává pondělí 13. ledna, kdy by měl Radiomobil říci, jak si představují řešení výše uvedených problémů. O dalším vývoji budeme naše čtenáře samozřejmě informovat.

 www.spotrebitele.cz

Článek ze dne 14. ledna 2003 - úterý