logo itpoint.cz

Seminář sdružení Cesnet o IPv6

V úvodu středečního semináře byli účastníci seznámeni s aktuálním stavem vývoje výzkumného záměru řešeného sdružením Cesnet a možnými směry rozvoje do budoucna. Následně byl prezentován aktuální stav vývoje a standardizace protokolu IPv6 včetně událostí očekávaných v nejbližší době.

Sdružení Cesnet uspořádalo dne 22.10. 2003 seminář pro odbornou komunitu týkající se problematiky nasazování protokolu IPv6.

Na úvod semináře byli účastníci seznámeni s aktuálním stavem vývoje výzkumného záměru řešeného sdružením Cesnet a možnými směry rozvoje do budoucna. Následně byl prezentován aktuální stav vývoje a standardizace protokolu IPv6 včetně událostí očekávaných v nejbližší době. Program pokračoval seznámením s aktuálním stavem světové IPv6 infrastruktury a trendů v jejím vývoji. Následná přednáška sumarizovala zkušenosti, které sdružení Cesnet získalo při provozování své celorepublikové IPv6 sítě. Program uzavřela prezentace projektu Liberouter, vysokorychlostního IPv6 směrovače, kde vývoj pokročil k funkčnímu prototypu směrovacích karet. Po oficiálním programu následovala neformální diskuse, ve které si zúčastnění vyměnili zkušenosti s provozováním IPv6 svých IPv6 sítí.

Ze semináře byl pořízen obrazový a zvukový záznam, který bude umístěn ve videoarchívu sdružení na adrese http://www.cesnet.cz/archiv/video.

Sdružení Cesnet bylo založeno vysokými školami a Akademií věd ČR za účelem provozování národní sítě pro vědu a výzkum. Je financováno z prostředků Rady vlády pro vědu a výzkum a svých členů. Sdružení je řešitelem výzkumného záměru Vysokorychlostní síť národního výzkumu a její nové aplikace. V současné době provozuje gigabitovou síť Cesnet2. Právě díky této pozici a dalším aktivitám ve výzkumu v oblasti telekomunikačních a internetových technologií je sdružení Cesnet zástupcem České republiky v projektu GÉANT, na jehož realizaci se aktivně podílí.

Na projektu Liberouter spolupracuje sdružení Cesnet s pěti českými vysokými školami - MU a VUT v Brně, ČVUT a VŠE v Praze a ZČU v Plzni. Vývojový tým má v současné době kolem padesáti členů, asi polovina z nich jsou studenti. Projekt Liberouter je podporován projektem 5. rámcového programu EU 6NET (IST-2001-32603) a je zapojen do projektu SCAMPI (IST-2001-32404).

Další informace o projektu Liberouter je možno získat na http://www.liberouter.org

Cesnet

Článek ze dne 24. října 2003 - pátek