logo itpoint.cz

Seznamte se s internetovými terminály české výroby

Tuzemských výrobcem a současně provozovatelem je pražská společnost Vinci s.r.o., která dokázala vyvinout vlastní originální software, umožňující použít v podstatě libovolný způsob připojení s monitorováním stavu terminálu a placením prostřednictvím mincovníku. Terminály vychází ze standardních počítačových sestav, základní cena je oproti zahraničním výrobkům cca poloviční a vzhled a provedení lze snadno přizpůsobit individuálně každému interiéru ...

Provozovatelé kaváren, hotelů či obchodních center se snaží, aby se u nich návštěvníci cítili co nejlépe a na vybavení veřejných prostorů vynakládají nemalé částky. Internetové terminály jsou vítanou součástí takových míst.

A jak je to s internetovými terminály u nás ?

Terminálů nejrůznějšího provedení se nabízí celá řada, většinou zahraniční výroby. Hlavním úskalím při rozhodování o nákupu takovéhoto zařízení bývá zpravidla cena, která se pohybuje v přepočtu od 120 tis. Kč.

K této ceně je třeba ještě připočítat náklady na vlastní realizaci, provoz a obnovu terminálu. Přesto se s internetovými terminály můžeme setkat nejen v zahraničí stále častěji a nepochybně jim patří budoucnost, a to přes všechny možnosti, které nabízí různá mobilní zařízení.

Důvodů je jistě dost. Internetový terminál se postupně stává součástí vybavení, kterou hosté očekávají a vyžadují. Provozovatelé tak stále více pojímají toto zařízení jako samozřejmou součást objektu, jakou je telefon, terminál pro bezhotovostní platby atd.

Tuzemských výrobcem a současně provozovatelem je pražská společnost Vinci s.r.o., která dokázala vyvinout vlastní originální software, umožňující použít v podstatě libovolný způsob připojení s monitorováním stavu terminálu a placením prostřednictvím mincovníku.

Terminály vychází ze standardních počítačových sestav, základní cena je oproti výše zmíněným cca poloviční a vzhled a provedení lze snadno přizpůsobit individuálně každému interiéru.

 internetový terminál od Vinci s.r.o. První z těchto terminálů je již téměř tři roky v bezproblémovém provozu v hotelu DUM v Praze. Další zařízení jsou instalována např. v hotelech Olympic, Tristar, Opatov, Sandra, Top hotel Praha, Motorest Průhonice, v Thomayerově nemocnici atd.

Obsluha terminálu je velmi jednoduchá, většina funkcí probíhá automaticky. Řídící software ovládá chod terminálu a umožňuje uživateli pouze povolenou činnost. U zpoplatněné verze je uživatel po vhození mince připojen k internetu a dále je o stavu svého připojení informován na obrazovce.

Nezpoplatněná verze může být využita jako informační stánek např. na místním úřadě (informace pro občany, úřední deska atd.) .Terminál může být připojen, při dodržení všech bezpečnostních opatření, i na místní počítačovou síť.

Každý přístup na terminál je zaznamenán na pevný disk a tyto informace jsou průběžně předávány centrálnímu dohledovému serveru. Ten pak mimo jiné vyhodnocuje aktuální stav jednotlivých terminálů a zajišťuje také jejich dálkový dohled a servis.

Vlastní box zařízení je zhotoven z laminovaných desek a monitor je umístěn za dvojitým sklem s bezpečnostní folií. Vnější provedení boxu může být upraveno na základě přání zákazníka.

Hlavními výhodami jsou :

Provedení internetového terminálu (IBoxu) bylo dne 19.4. 2000 přihlášeno jako průmyslový vzor a dne 5.10. 2000 bylo Úřadem průmyslového vlastnictví vydáno osvědčení o zápisu.

Výrobce - společnost Vinci s.r.o. nabízí firmám z oboru IT obchodní spolupráci při prodeji a instalacích intenetových terminálů.

V případě zájmu o další informace kontaktujte :

Vinci s.r.o.
Ing. Ivan Pelikán
TLF : 603 416 542
http://www.vinci.cz
vinci@quick.cz

Článek ze dne 14. května 2003 - středa