logo itpoint.cz

Siemens představuje novou multifunkční řadu produktů pro metropolitní sítě

Prostřednictvím řady Surpass hiT 70xx společnost Siemens IC Networks prezentuje modulární multiservisní platformu. Tento systém umožňuje ekonomicky efektivní způsob přenosu dat pomocí integrovaného rozhraní Ethernet a přepínání ve 2. vrstvě v konvergované optimalizované síti, pracující s protokolem IP.

Prostřednictvím řady Surpass hiT 70xx společnost Siemens IC Networks rezentuje modulární multiservisní platformu. Tento systém umožňuje ekonomicky efektivní způsob přenosu dat pomocí integrovaného rozhraní Ethernet a přepínání ve 2. vrstvě v konvergované optimalizované síti, pracující s protokolem IP. Takto lze například pokrýt potřeby vyvstávající z rychle se zvyšujícího počtu uživatelů širokopásmového přístupu (xDSL) a zároveň díky pokračující podpoře standardu SDH zajišťuje modelová řada Surpass hiT podporu stávajících obchodních aktivit poskytování připojení pronajatými linkami TDM. Transparentní přenosové možnosti, jako je například multiplex s dělením vlnové délky (WDM), určený pro služby paměťových sítí (SAN), otevírá telekomunikačním operátorům dodatečné zdroje příjmu. Řízení různých integrovaných technologií je vždy zajištěno společným systémem správy sítě.

V dnešní době operátoři sítí obvykle používají v rámci městských sítích různé platformy a překryvné sítě, aby dokázali splnit požadavky zákazníků na poskytované služby. Většinou se jedná o sítě založené na standardu SDH (synchronní digitální hierarchie). Kromě již tradičních hlasových služeb na bázi SDH se však s dalším zvyšováním přenosů a objemu poskytovaných služeb v metropolitních oblastech zvyšují i požadavky na přenosové kapacity a zároveň vzrůstá poptávka po datových službách na bázi Ethernetu – například pro propojení podnikových sítí pro vysokorychlostní přenosy. Přesně takové služby nabízí nová produktová řada Surpass hiT 70xx poskytováním služeb rozhraní Ethernet, TDM, a SAN, včetně WDM, aniž by zároveň došlo k ohrožení investic do stávající technologie SDH. Kromě toho mohou být nové datové služby nabízeny v takové kvalitě služeb (QoS), která je známá z klasických přenosových technologií prostřednictvím SDH. Nové technologie, jako jsou GFP (Generic Framing Procedure), LCAS (Link Capacity Adjustment Scheme), RPR (Resilient Packet Ring) a MPLS (Multi Protocol Label Switching), umožňují síťovému operátorovi dynamicky uzpůsobovat šířku pásma požadavkům na poskytované Ethernetové služby a tak zajistit optimální využití síťové kapacity. Modulární koncept produktové řady Surpass hiT 70xx s kompatibilními moduly minimalizuje počet síťových prvků, snižuje objem skladovaného materiálu a také požadavky na dostupný prostor. Ve srovnání s klasickými řešeními se tak snižují náklady na investice až o 40% a provozní náklady až o 30%. Společný systém správy sítě pro různé služby, zajištěný produktovou řadou Surpass hiT, napomáhá zjednodušit provoz sítě. Rovněž podporuje již instalované technologie SDH a WDM a povoluje nerušený přechod na sítě, kterým dominují datové přenosy.

  www.siemens.cz

Článek ze dne 13. března 2003 - čtvrtek