logo itpoint.cz

Siemens realizuje multimediální IP řešení v reálném čase

Divize Siemens IC Networks nyní pro Autostadt Wolfsburg provádí instalaci komunikační platformy HiPath 4000, která umožňuje přenos hlasu a dat na základě internetového protokolu přes stávající ethernetovou síť a také připojení IP klientů HiPath. Technologie HiPath se tak stává základem pro postupnou konvergenci všech pracovních stanic na technologii IP. Po dokončení konvergence bude hlasovou komunikaci poskytovat až 300 počítačů.

Automobilové středisko Autostadt Wolfsburg si u společnosti Siemens, divize Informace a komunikace - sítě, objednalo povýšení a modernizaci své komunikační sítě. Cílem projektu je převést stávající tradiční telefonní systém společnosti Autostadt na komunikační systém fungující na bázi internetového protokolu (IP) a vytvořit tak výkonné zákaznické centrum, které by odpovídalo na dotazy zákazníků a poskytovalo informace a služby. Společnost Autostadt si vybrala konvergovanou architekturu HiPath společnosti Siemens, která jí umožní komplexní integraci stávajících systémů do nového řešení, rychlou návratnost investic spolu s optimální implementací technických inovací.

Divize Siemens IC Networks nyní pro Autostadt Wolfsburg provádí instalaci komunikační platformy HiPath 4000, která umožňuje přenos hlasu a dat na základě internetového protokolu přes stávající ethernetovou síť a také připojení IP klientů HiPath. Technologie HiPath se tak stává základem pro postupnou konvergenci všech pracovních stanic na technologii IP. Po dokončení konvergence bude hlasovou komunikaci poskytovat až 300 počítačů.

Výkonné zákaznické centrum poskytuje zákazníkům informace 14 hodin denně sedm dní v týdnu s více než 90-ti procentním stupněm úrovně služeb. Díky směrování podle odpovídající kvalifikace v rámci řešení HiPath ProCenter je volající přímo přepojen právě na toho zaměstnance, který nejlépe dokáže vyřešit konkrétní problém. Příchozí hovory, elektronická pošta, dotazy přicházející faxem nebo přes webové stránky jsou analyzovány na základě různých kritérií podle toho, zda se jedná o zákazníka se zájmem o nákup vozidla, prodejce nebo organizátora akcí, a jsou směrovány na jednotlivé operátory. Jako komunikační médium si zákazníci, zájemci a partneři mohou vybrat telefon, email, fax a internet. Systém zajišťuje okamžitou odpověď bez ohledu na způsob kontaktu. Webová stránka www.autostadt.de například nabízí v kolonce "Direct Contact" (Přímý kontakt) možnost zadat si v zákaznickém centru zpětné volání a dokonce uvést konkrétní dobu, kdy lze zákazníka nejlépe zastihnout. Dalším rozhodujícím faktorem pro instalaci zákaznického centra byla skutečnost, že stará řešení nebylo nutné vyřazovat, ale bylo je dokonce možné zcela integrovat do nové aplikace.

HiPath je podniková konvergovaná architektura společnosti Siemens. Tato technologie umožňuje společnostem dále rozvíjet stávající hlasové a datové infrastruktury podle vlastních požadavků, případně zavádět nové IP technologie, a zároveň chránit stávající investice. Široká nabídka produktů poskytuje různé možnosti při organizaci dalšího rozvoje podnikové infrastruktury na základě přidané hodnoty a návratnosti investic. Neexistuje sice jedna pravá cesta, ale pro každou firmu existuje „ta“ pravá cesta. Společnost Siemens se chce v této oblasti stát jedničkou na trhu.

Siemens

Článek ze dne 7. dubna 2003 - pondělí