logo itpoint.cz

Školy jsou s Internetem do škol spokojeny

Rozsáhlý průzkum názorů škol na realizaci a použitelnost projektu Internet do škol ukazuje na pozitivní hodnocení. Předběžné výsledky rozsáhlého červnového průzkumu zveřejňuje AutoCont On Line ...

Rozsáhlý průzkum názorů škol na realizaci a použitelnost projektu Internet do škol ukazuje na pozitivní hodnocení. Předběžné výsledky rozsáhlého červnového průzkumu zveřejňuje AutoCont On Line, a.s. na webových stránkách - http://www.indos.cz/a.asp?a=2002095&db=

Plných 73,1% dotazovaných je celkově velmi spokojeno/spokojeno s dodaným vybavením, 63% hodnotí stejně tak kladně využitelnost standardní projektové dodávky (učebny) a 82,6% dotazovaných kladně hodnotí technickou kvalitu dodané techniky.

Řešení MŠMT realizované Generálním dodavatelem je uživateli jednoznačně přijímáno pozitivně a je pro ně přínosem.

Prázdninový provoz ve školské sítí navíc ukazuje, že školy využívají svěřené prostředky aktivně i mimo školní rok. Oproti původním předpokladům z dotazníků (22%) je využití školské sítě na úrovní 60% využití v běžném školním roce.

Veřejností kritizovaná rychlost připojení škol do internetu je přitom kladně hodnocena 38% dotazovaných, 30% ji považuje za průměrnou a negativně ji hodnotí 29% dotazovaných.

Projekt Internet do škol zavedl v loňském roce internet a počítače do 3 620 českých škol vybraných MŠMT. Úroveň informatizace českého školství se tak dostala na jednu z předních v Evropě i celosvětově. Projekt tak splnil jeden ze základních cílů - vyrovnat nerovnoměrnou situaci ve vybavení českých škol počítači a připojením k internetu.

Výsledky rozsáhlého průzkumu názorů škol na realizaci a použitelnost projektu Internet do škol vycházejí z dotazníků vyplňovaných školami v červnu tohoto roku. Výsledky odpovědí 1 846 školských zařízení ukazují na pozitivní vlastnosti projektu, ale i na některé jeho potřeby.

AutoCont OnLine
Petr Cibulka

Článek ze dne 20. srpna 2003 - středa