logo itpoint.cz

Skupina Unipetrol přechází pod křídla Aliatelu

Skupina Unipetrol se rozhodla převést všechny své telekomunikační služby do správy alternativního telekomunikačního operátora - společnosti Aliatel. V současné době tak Aliatel poskytuje Unipetrolu telefonické připojení (službu Business Call Direct) v jedenácti lokalitách, v nichž působí společnosti Chemopetrol, Benzina, Česká rafinérská, Kaučuk Kralupy, Lovochemie, Paramo, Koramo, Spolana a firmy sdružené pod značkou Aliachem - Synthesia, Fatra a Technoplast.

Skupina Unipetrol se rozhodla převést všechny své telekomunikační služby do správy alternativního telekomunikačního operátora - společnosti Aliatel. V současné době tak Aliatel poskytuje Unipetrolu telefonické připojení (službu Business Call Direct) v jedenácti lokalitách, v nichž působí společnosti Chemopetrol, Benzina, Česká rafinérská, Kaučuk Kralupy, Lovochemie, Paramo, Koramo, Spolana a firmy sdružené pod značkou Aliachem - Synthesia, Fatra a Technoplast. V dalších 150 lokalitách využívá Unipetrol telefonní služby na principu Pevné předvolby operátora (službu Business Call Smart). Všechny společnosti využívají také datových služeb od Aliatelu pro propojení svých počítačových sítí. Od června 2003 se Aliatel stává pro Unipetrol také jediným poskytovatelem Internetu.

Klíčovým podnětem k přechodu společnosti Unipetrol pod křídla Aliatelu bylo zavedení přenositelnosti čísel. Aliatel jako první alternativní telekomunikační operátor uskutečnil úspěšný přenos čísla do vlastní sítě a 21. března zahájil provoz této služby. Mluvčí skupiny Unipetrol Tomáš Zikmund oceňuje komplexní portfolio služeb, které Aliatel poskytuje.

"Spolupráce s Aliatelem vytváří základ pro jednotné telekomunikační prostředí v rámci naší skupiny, které je postaveno na vzájemně výhodných ekonomických základech. Díky přenositelnosti čísel se naši zákazníci dovolají na stejná čísla jako dříve a změna telekomunikačního operátora se nijak neprojeví na vzájemné komunikaci. Změnu prakticky vůbec nepostřehnou." Tomáš Zikmund vysoce hodnotí i samotné technické provedení : "V rámci naší skupiny se jedná řádově o desetitisíce telefonních čísel. Jsme rádi, že se během přechodu k novému telekomunikačnímu operátorovi nevyskytly žádné technické problémy a naše síť funguje bez problémů."

Společnost Aliatel během prvního měsíce poskytování nové služby zpracovala již více než 50 požadavků na přenesení čísla do své sítě a mezi své zákazníky získala vedle Unipetrolu mimo jiné společnosti Provident Financial, MAFRA, Leasing České spořitelny či Výtahy Schindler. Celý proces přenesení čísla do sítě Aliatelu trvá od podepsání smluvních dokumentů patnáct pracovních dní. Zákazníkům, kteří si chtějí ponechat vlastní číslo, je tato služba poskytována zcela zdarma a navíc je jim za každou příchozí minutu hovoru do sítě Aliatelu připsána finanční prémie. Přenesením čísla odpadá zákazníkovi závislost na stávajícím poskytovateli připojení a povinnost hradit mu stálé platby (paušál). Zákazník tak dostává pouze jednu fakturu od jednoho operátora.

Aliatel

Článek ze dne 3. června 2003 - úterý

MagicFan 3D holografická reklama