logo itpoint.cz

Slavnostní setkání ministra Mlynáře s Českou asociací kompetitivních komunikací

U příležitosti Mezinárodního dne širokopásmových služeb se ve středu ministr Mlynář sešel s vedením České asociace kompetitivních komunikací. V průběhu slavnostního večera bylo ministrovi předáno oficiální stanovisko, kterým asociace podpořila návrh nové Státní informační a telekomunikační politiky, zavázala se aktivně přispět k tvorbě "národní širokopásmové strategie".

U příležitosti Mezinárodního dne širokopásmových služeb se ve středu ministr Mlynář sešel s vedením České asociace kompetitivních komunikací (ČAKK) a generálními řediteli společností, které asociace zastupuje. V průběhu slavnostního večera ČAKK ministrovi předala oficiální stanovisko, kterým podpořila návrh nové Státní informační a telekomunikační politiky, zavázala se aktivně přispět k tvorbě "národní širokopásmové strategie" a přihlásila se k záměru Ministerstva informatiky na úrovni Evropské unie otevřít debatu o přesunu širopásmových služeb do oblasti se sníženou sazbou daně z přidané hodnoty.

Mezinárodní den širokopásmových služeb je několikrát do roka vyhlašován z iniciativy komisaře Evropské unie odpovědného za informační společnost, Erkki Liikanena. Tentokrát připadl na den 28. října.

ČAKK

Článek ze dne 31. října 2003 - pátek