logo itpoint.cz

Slovenské telekomunikace se připravují spuštění služeb ADSL

Firma je připravená jednat s poskytovateli internetového připojení (ISP) o velkoobchodních podmínkách nabídky služby ISP Gate, která jim umožní komerčně nabízet tyto služby na bázi ADSL koncovým zákazníkům. S nasazením ADSL služeb se počítá v průběhu druhého čtvrtletí 2003.

Slovenské telekomunikácie, a.s., sú pripravené začať s poskytovateľmi internetových služieb (ISPs) rokovania o podmienkach poskytnutia služby ISP Gate. Tá im umožní poskytovať komerčné služby prístupu do internetu pre koncových zákazníkov na báze technológie ADSL.

Slovenské telekomunikácie, a.s., kontaktovali poskytovateľov internetových služieb, ktorí ukončili, príp. požiadali o technický test technológie ADSL, aby im ponúkli možnosť začať rokovania o službe ISP Gate. Pre všetkých ostatných alternatívnych operátorov, ktorí majú záujem o tieto rokovania, je k dispozícii kontaktná e-mailová adresa test_adsl@st.sk. Vzhľadom na to, že ide o predbežné rokovania, východiskom pre ich začatie je podpísanie Dohody o ochrane dôverných informácií a skutočností tvoriacich obchodné tajomstvo. Po získaní reakcií od poskytovateľov internetových služieb Slovenské telekomunikácie, a.s., aj verejne predstavia podmienky, produkty a spôsob vzájomnej spolupráce.

"Slovenské telekomunikácie, a.s., plánujú komerčnú prevádzku produktov a služieb založených na báze technológie ADSL priniesť zákazníkom v druhom štvrťroku 2003. Pri rokovaniach s ISPs chceme dôsledne dodržiavať nediskriminačný prístup a umožniť im dostatočný časový priestor na prípravu komerčnej prevádzky ADSL," uviedol prezident Slovenských telekomunikácií, a.s., Ing. Miroslav Majoroš.

Posledné kroky prípravy Slovenských telekomunikácií, a.s., na komerčnú prevádzku ADSL si vyžiadajú aj rekonfiguráciu siete. Z tohto dôvodu Slovenské telekomunikácie, a.s., s platnosťou od 17. apríla 2003 dočasne pozastavujú technický test ADSL pre ISPs. Ten bude opätovne obnovený po spustení komerčnej prevádzky produktov založených na báze ADSL.

Slovenské telekomunikácie, a.s., umožnili poskytovateľom internetových služieb zapojiť sa do technického testu ADSL už od 15. januára 2003. Ponuku do 31. 3. 2003 využili spoločnosti Nextra, GTS Slovakia, Slovanet, eTel a internetová divízia Slovenských telekomunikácií, a.s., Internet ST Online. V súčasnosti sa pripravujú všetky kroky preto, aby ADSL mohli testovať aj spoločnosti Internet SK, Orange a EuroTel Bratislava. Cieľom technického testu pripojenia na internet prostredníctvom technológie ADSL bolo umožniť ISPs vyskúšať si ich vlastné pripojenie prostredníctvom ADSL a spoznať výhody tejto technológie.

ADSL patrí v súčasnosti medzi najmodernejšie prenosové technológie na svetovom trhu. ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line) umožňuje získať vysokorýchlostný prístup pre prenos dát, ktorý sa realizuje asymetricky, t.j. vyššou rýchlosťou smerom k užívateľovi a zároveň nižšou rýchlosťou prenosu smerom od užívateľa.

Slovenské Telekomunikace

Článek ze dne 15. dubna 2003 - úterý