logo itpoint.cz

SMS z pevné linky

Uživatelé linek Českého Telecomu, kteří nemají na svých linkách tarifní program Home Mini, mohou prostřednictvím služeb Bluetone Voice Economy a Bluetone Voice 1044 posílat a přijímat krátké textové zprávy SMS.

Uživatelé linek Českého Telecomu, kteří nemají na svých linkách tarifní program Home Mini, mohou prostřednictvím služeb Bluetone Voice Economy a Bluetone Voice 1044 posílat a přijímat krátké textové zprávy SMS.

Uživatel služby musí mít k lince připojeno koncové telekomunikační zařízení (např. telefonní přístroj, komunikátor apod.), které podporuje funkci SMS. Služba umožňuje zasílání SMS zpráv na pevné linky národních sítí a do mobilních sítí národních i mezinárodních. SMS jsou na pevné lince přijímány z národních pevných i mobilních sítí.

Pro příjem SMS zpráv v textové podobě je nutné mít aktivovánu doplňkovou službu identifikace volajícího - CLIP. Tuto službu mají automaticky aktivovánu uživatelé ISDN linek. Pokud má uživatel analogové připojení, službu CLIP aktivuje Český Telecom na základě jeho žádosti. Pokud funkce CLIP nebude aktivována, odesílání SMS je plně funkční, přijaté SMS jsou však příjemci předávány v hlasové formě (hlasovým automatem).

Služba SMS je také dostupná uživatelům služeb Bluetone Voice a Bluetone Voice+. Služba CLIP je v tomto případě automaticky aktivována pro všechny typy linek.

ČRa

Článek ze dne 7. listopadu 2003 - pátek