logo itpoint.cz

SOS vydalo doporučení spotřebitelům,jež se cítí poškozeni přesměrováním internetového připojení na linky 900

Na výzvu Sdružení obrany spotřebitelů České republiky (SOS), určenou spotřebitelům, kteří se cítí poškozeni přesměrováním internetového připojení na placené linky 900, již reagovalo několik desítek uživatelů internetu. Na základě shromážděných poznatků zveřejnilo SOS doporučení pro poškozené.

Na výzvu Sdružení obrany spotřebitelů České republiky (SOS), určenou spotřebitelům, kteří se cítí poškozeni přesměrováním internetového připojení na placené linky 900, již reagovalo několik desítek uživatelů internetu. Na základě shromážděných poznatků zveřejnilo SOS doporučení pro poškozené.

Sdružení obrany spotřebitelů České republiky zaznamenalo řadu podnětů od poškozených, jejichž připojení k internetu bylo bez jejich vědomí přesměrováno přes tzv. žluté linky s předvolbou 900 s obzvlášť vysokým tarifem 60 Kč/min., běžné tarify jsou již od 23 hal./min., a v důsledku toho obdrželi vyúčtování telekomunikačních služeb v řádu desetitisíců korun.

V zájmu podrobnějšího zmapování celkové situace SOS zveřejnilo v minulých dnech na internetové adrese http://dialery.spotrebitele.info svou výzvu pro poškozené, ve které je žádá o poskytnutí podrobnějších informací k jejich konkrétnímu případu.

Do 7. března 2003 reagovalo několik desítek poškozených, z nichž již více než 20 poskytlo kompletní informace. Z nich vyplývá, že škoda, která každému z nich vznikla, činí v průměru více než 22 000 Kč. Nejvyšší takto provolaná částka přesáhla 113 000 Kč.

Sdružení obrany spotřebitelů České republiky v této souvislosti důrazně vyzývá uživatele internetu k mimořádné obezřetnosti při využívání internetových služeb, využívaných připojením prostřednictvím telefonní linky.

Současně žádá spotřebitele, kteří zaznamenali překvapující navýšení měsíčního vyúčtování telefonních poplatků z důvodu přesměrování internetového připojení na linky 900, aby i nadále sdělovali SOS všechny potřebné údaje a umožnili tak odborným konzultantům SOS jednotlivé případy vyhodnotit a zobecnit, případně zvážit i další společný postup poškozených.

Na základě shromážděných informací i nejčastějších dotazů poškozených zveřejnilo SOS na internetové stránce http://dialery.spotrebitele.info informační materiál se základními doporučeními k zajištění odkladu platby i shromáždění důkazů pro další řešení problému.

SOS v této věci spolupracuje s význačnými odborníky včetně předního experta na počítačové právo Doc. Vladimíra Smejkala. V současné době probíhají jednání s telefonními operátory, jejichž sítěmi takto přesměrovaná volání procházejí, s cílem nalézt řešení pro poškozené i eliminovat podobné případy v budoucnu. Iniciativou SOS není v žádném případě dotčeno právo jednotlivých uživatelů internetu řešit svůj spotřebitelský problém samostatně a obracet se na příslušné státní instituce, schopné v rámci svých kompetencí hájit právo a oprávněné zájmy spotřebitelů.

 www.spotrebitele.cz

Článek ze dne 10. března 2003 - pondělí