logo itpoint.cz

Špatná zpráva pro kritiky aktivit ZUI - agregace služeb ADSL je dočasně přerušena

K přerušení agregace dochází 8.8. 2003 - informoval o tom platformu ZUI tiskový mluvčí Českého Telecomu pan Vladan Crha. Nebyl by to Telecom, aby celá věc neměla zase háček. Každopádně alespoň na 2 měsíce si můžou uživatelé oddechnout (podle neoficiálních informací by mělo 15.10. 2003 dojít k znovuzapnutí agregace pro veškeré ADSL služby) a do té doby se snad podaří vyřešit celou záležitost ke spokojenosti všech zúčastněných stran.

K přerušení agregace dochází 8.8. 2003. Informoval o tom platformu ZUI tiskový mluvčí Českého Telecomu pan Vladan Crha. Nebyl by to Telecom, aby celá věc neměla zase háček. Každopádně alespoň na 2 měsíce si můžou uživatelé oddechnout (podle neoficiálních informací by mělo 15.10. 2003 dojít k znovuzapnutí agregace pro veškeré ADSL služby) a do té doby se snad podaří vyřešit celou záležitost ke spokojenosti všech zúčastněných stran.

V případě, že ČTc nezohlední oprávněné požadavky uživatelské veřejnosti, hodlá platforma ZUI využít všech zákonných prostředků, aby i nedále nedocházelo k poškozování zákazníků, kteří využívají ADSL služby. Platforma ZUI bude i nadále důsledně prosazovat všechny navrhované změny, které by ve svém důsledku podpořily skutečně masivní rozvoj vysokorychlostního Internetu v České republice.

Následuje doslovný přepis zprávy, kterou jsme obdrželi od tiskového mluvčího ČTc :

ČESKÝ TELECOM o půlnoci ze 7. na 8. srpna přestane uplatňovat tzv. agregaci služeb ADSL. Agregace bude opět spuštěna 15. října, tedy v dostatečném časovém odstupu od uvedení nových a rychlejších variant ADSL na trh.

Důvodem pozastavení agregace je skutečnost, že při jejím uplatnění v reálném provozu na službách s nižšími rychlostmi (například současná základní varianta 192/64 kb/s) se v některých případech skutečná rychlost dostávala pod úroveň akceptovatelnou zákazníky. "Cílem ČESKÉHO TELECOMU je zajištění očekávaných parametrů pro zájemce o tuto službu, což za současných podmínek nebylo možné u všech skupin zákazníků," uvedl Vladan Crha, tiskový mluvčí ČESKÉHO TELECOMU.

Od 15. září 2003 zvýší ČESKÝ TELECOM rychlost služeb ADSL na trojnásobek, a to při zachování současných cen. Zároveň se zrychlením ADSL společnost také počítá s plným uvolněním trhu s koncovými zařízeními a s nabídkou tzv. samoinstalačních balíčků, které přinesou uživatelům ADSL další úspory.

ZUI v nejbližších dnech hodlá absolvovat několik jednání nejen s ministrem Mlynářem, ale i s odpovědnými pracovníky Českého Telecomu. Není to totiž pouze agregace, která znehodnocuje celou službu, ale i nevhodně nastavené limity na objem přenesených dat a vysoká cena jednotlivých variant. Za velmi závažný nedostatek považujeme i skutečnost, že jednotlivý poskytovatelé služby ADSL nemohou nijak ovlivnit její parametry a kvalitu.

Dnešní malé vítězství je proto třeba brát pouze jako první krok na cestě za opravdu plnohodnotným vysokorychlostním připojením v České republice. Český Telecom v těchto dnech dosáhl přesně toho, co potřeboval - ukázal lidem, co by se stalo, když nepřejdou na linky Plus. V uších mi v této souvislosti neustále zní slova bývalého generálního ředitele Ondřeje Felixe, který pronesl tento výrok "Hloupý dodavatel, který nevyslyší potřeby svého zákazníka".

A já se ptám. Jak ještě dlouho bude uplatňovat Český Telecom na své zákazníky metodu "cukru a biče" místo toho, aby se konečně pokusil naslouchat jejich potřebám ???

Miloslav Sova
iniciátor Výzvy k rozšíření Internetu v ČR a zakladatel občanského sdružení Internet pro všechny

Internet pro všechny

Článek ze dne 8. srpna 2003 - pátek