logo itpoint.cz

Společnost Aliatel je velmi znepokojena situací, která se týká zneužívání služeb se zvláštním tarifem

Aliatel rozhodně nesouhlasí s jakýmkoli možným zneužíváním těchto služeb nebo klamáním koncových uživatelů a podniká veškeré potřebné kroky k zamezení takového případného jednání jiných subjektů, které by mohlo poškozovat dobré jméno společnosti Aliatel a její aktivity na telekomunikačním trhu ...

Společnost Aliatel je znepokojena situací, která se týká neúměrně vysokých účtů řady uživatelů za volání na linky se zvláštním tarifem. Aliatel rozhodně nesouhlasí s jakýmkoli možným zneužíváním těchto služeb nebo klamáním koncových uživatelů a podniká veškeré potřebné kroky k zamezení takového případného jednání jiných subjektů, které by mohlo poškozovat dobré jméno společnosti Aliatel a její aktivity na telekomunikačním trhu.

Aliatel jako telekomunikační operátor zabezpečuje u služeb se zvláštním tarifem v principu pouze roli zprostředkovatele přenosu volání k poskytovateli obsahu, tj. zajišťuje standardní přenos příslušných volání od volajícího účastníka směrem k poskytovateli obsahu připojenému na číslo se zvláštním tarifem. Na základě k dnešnímu dni získaných informací se vysoké účty související se společností Aliatel týkají případů volání od účastníků Českého Telecomu, směrovaných přes propojovací bod do sítě Aliatelu. Aliatel tato volání v propojovacím bodě přebírá a ukončuje na čísle se zvláštním tarifem, na které je volajícím účastníkem voláno.

K problematickému využívání služeb se zvláštním nebo i jiným tarifem může podle obdržených informací docházet zejména ve spojitosti s technologií ActiveX, která umožňuje vytvářet interaktivní internetové stránky. Jde o princip, kdy se při kliknutí na odkaz na určité internetové stránce spustí program, který způsobí, že uživatel bude k Internetu následně připojen prostřednictvím linky se zvláštním tarifem. Uvedený princip je možné využít zcela regulérně za předpokladu, že uživatel je o sestavení takového spojení předem a dostatečně srozumitelně informován. K nechtěnému navázání spojení může dojít v důsledku nedostatečného zabezpečení ze strany uživatele, nepozornosti uživatele nebo v důsledku současně nesrozumitelné či chybějící informace na dané internetové stránce. Další možnost je ta, že uživatel se prostřednictvím takovéhoto programu připojí k Internetu oklikou přes rozličné exotické země a zaplatí tak vyšší tarif za realizaci daného mezinárodního spojení. Možností je i spuštění neznámého a neprověřeného souboru typu ".exe" obdrženého e-mailem nebo jiným způsobem, který iniciuje sestavení mezinárodního volání nebo volání na čísla se zvláštním tarifem.

Společnost Aliatel, stejně jako ostatní telekomunikační operátoři, nemůže v souladu s telekomunikačním zákonem (§ 83 odst. 5 TZ) nést odpovědnost za obsah zpráv přenášených veřejnou telekomunikační sítí, tedy ani za obsah přenášených internetových stránek provozovaných poskytovatelem obsahu. Přesto v zájmu ochrany koncových uživatelů vyžaduje od všech poskytovatelů obsahu připojených do sítě Aliatel smluvní zajištění dodržování definovaných pravidel a korektních postupů. Tito poskytovatelé společnosti Aliatel potvrdili, že jimi provozované aplikace obsahují úplné a dostatečné informace o poskytovaných službách a konkrétních cenách za tyto služby. "Poskytovatelé obsahu, využívající sítě a služeb společnosti Aliatel jsou smluvně vázáni k dodržování ustanovení vyplývajících z telekomunikačního zákona a zákona na ochranu spotřebitele," sdělila Petra Kopecká, tisková mluvčí společnosti Aliatel, a dodala: "Jsme si vědomi vážnosti celé situace, proto ve spolupráci se Sdružením obrany spotřebitelů, s Českým Telecomem, s ČTÚ a poskytovateli obsahu pracujeme na minimalizaci rizik vztahujících se k poskytování služeb se zvláštním tarifem."

Je třeba si uvědomit, že internetová síť je otevřené a obtížně kontrolovatelné prostředí, kam může kdokoliv umístit jakoukoliv informaci, program či virus. Jedinou rozumnou obranou proti vnějším zásahům do počítače a následnému nevyžádanému připojování modemu přes linky se zvláštním tarifem nebo přes mezinárodní volání je opatrné chování na Internetu, nastavení vyšší bezpečnosti připojení k Internetu v prohlížeči či zamezení odchozích volání do vybraných směrů.

Aliatel se snaží aktivně napomáhat vyřešení tohoto problému a jedná s celou řadou subjektů a institucí o dalších krocích. Za důležitou součást postupu považuje Aliatel podrobné informování koncových uživatelů o riziku spojeném s přístupem na síť Internet a se způsoby jak toto riziko minimalizovat.

Aliatel

Článek ze dne 24. března 2003 - pondělí