logo itpoint.cz

Společnost Siemens dokončila projekt rozšíření pro Heidelberger Druckmaschinen AG

Centralizovaná správa telekomunikací v třinácti evropských provozech povede ke snížení provozních nákladů. Zároveň byl zaveden globální systém pro správu a dohled nad sítí a byly standardizovány systémy hlasové pošty a zákaznického kontaktního centra.

Společnost Siemens, divize Informace a komunikace - sítě, dokončila konverzi všech telekomunikačních systémů firmy Heidelberger Druckmaschinen AG na IP systém se správou v reálném čase - HiPath 4000. Smlouva zahrnovala konverzi třinácti evropských provozů v Německu, Velké Británii, Rakousku a Švýcarsku s celkovým počtem 9 000 portů. Zároveň byl zaveden globální systém pro správu a dohled nad sítí a byly standardizovány systémy hlasové pošty a zákaznického kontaktního centra. Společnost Heidelberger Druck si zvolila nabídku firmy Siemens, protože zahrnovala centrální správu celé mezinárodní komunikační sítě, a umožnila tak významné snížení provozních nákladů. V rámci komunikační architektury rozmístěné v několika zemích bylo dále možné standardizovaná řešení přizpůsobit příslušné technické úrovni každého provozu.

Heidelberger Druckmaschinen AG je světovým poskytovatelem řešení pro tiskárenský průmysl s ústředím v Heidelbergu, v německém státě Bádensko-Württembersko. Nové komunikační řešení by mělo především umožnit vznik centralizované infrastruktury a nabídnout systém, který by splňoval požadavky na budoucí konvergenci na IP sítě. Jelikož má společnost Siemens ve všech zúčastněných zemích pobočky, ukázala se jako ideální partner, protože byla schopna nabídnout příslušná řešení přímo na místě.

Pro budoucí konvergenci na čistou IP síť lze všechny vlastnosti poskytnout centrálně všem připojeným pobočkám. Globální systém pro dohled sítě zahrnuje správu a podporu pro všechny systémy HiPath 4000. Znamená to zejména sledování provozního stavu, okamžité zpracování systémových zpráv, řešení problémů, správu pracovních bodů a sítě, přesné účtování nákladů a záznam a analýzu hlasového a datového provozu. Stávající řešení pro telefonování a hlasovou poštu v provozech ve Heidelbergu, Rohrbachu, Mnichově a Kielu s celkovým počtem zhruba 2 000 hlasových schránek bylo převedeno na centrální jednotný systém zpráv HiPath Xpressions, verze 3.0. Jednotná a standardizovaná infrastruktura dále přispívá ke snížení provozních nákladů, a to o šesticiferná čísla! Toto řešení jednotného systému zpráv, které se nyní zavádí v Evropě, by mělo také sloužit jako základ pro podobné projekty v USA a Asii. Střednědobé plány rovněž hovoří o optimalizaci komunikace prostřednictvím centrálních aplikací a řízení sítě.

HiPath je podniková konvergovaná architektura společnosti Siemens. Tato technologie umožňuje společnostem dále rozvíjet své stávající hlasové a datové infrastruktury podle vlastních požadavků, případně zavádět nové IP technologie, a zároveň chránit stávající investice. Široká nabídka produktů poskytuje různé možnosti při organizaci dalšího rozvoje podnikové infrastruktury na základě přidané hodnoty a návratnosti investic. Společnost Siemens se chce v tomto segmentu stát jedničkou. Do dnešního dne si řešení HiPath zvolilo více než 70 % z 500 společností Fortune. Patří mezi ně BMW, DaimlerChrysler, Deutsche Bank, Ford, IBM, Kodak, Oracle, Sofor a Volvo. Další informace o technologii HiPath naleznete na adrese www.hipath.cz

  www.siemens.cz

Článek ze dne 1. srpna 2003 - pátek