logo itpoint.cz

Správa konfigurace mobilních sítí pomocí SDMT

Systém SDMT je určen pro zvyšování efektivity při provozování telekomunikačních sítí, spolehlivosti poskytovaných telekomunikačních služeb, a v neposlední řadě i pro urychlení vstupu nových či inovovaných služeb na trh, umožňuje správu konfigurace sítě téměř bez ohledu na systémovou platformu, zvyšuje spolehlivost sítě a snižuje riziko chyb lidského faktoru ...

V polovině října 2003 proběhla společná odborná konference společností Eurotel Praha a.s. a Komix s.r.o. pod názvem Správa konfigurace mobilních sítí pomocí SDMT. Akce, konané v prostorách společnosti Eurotel, se účastnili odborníci z pěti zemí Evropy - zástupci telekomunikačních operátorů a společnosti Nokia.

V jejím průběhu byly diskutovány procesy správy konfigurace telekomunikačních sítí, organizační zabezpečení a softwarová podpora. Velká pozornost byla věnována především samotnému systému SDMT, na jehož vývoji spolupracovali specialisté společností Eurotel a KOMIX, a jeho možnostem při podpoře plánování a řízení konfigurace sítě.

Systém SDMT je určen pro zvyšování efektivity při provozování telekomunikačních sítí, spolehlivosti poskytovaných telekomunikačních služeb, a v neposlední řadě i pro urychlení vstupu nových či inovovaných služeb na trh.

"Projekt vývoje systému SDMT byl zahájen začátkem roku 1999. V této době ve světě neexistoval žádný nástroj, který by byl ke komplexní správě konfigurace telekomunikační sítě použitelný. V dnešní době je k dispozici více podpůrných nástrojů, které částečně řeší výše jmenovanou problematiku, ovšem svými vlastnostmi zdaleka nedosahují komplexnosti a propracovanosti systému SDMT," řekl Zdeněk Bílek, vedoucí plánování konfigurace sítě společnosti Eurotel.

"Nástroj byl vyvinut pro vlastní potřebu společnosti Eurotel. Systém SDMT je silný prostředek, který podporuje jednoduchý a efektivní proces plánování mohutných telekomunikačních sítí," řekl při úvodním projevu konference Pavel Kolář, výkonný ředitel Technické divize společnosti Eurotel. "Konference je pro nás cenná i jako příležitost k výměně zkušeností s ostatními evropskými operátory a možnost konzultovat zkušenosti v této oblasti," dodal dále.

Systém SDMT je nástroj, který umožňuje správu konfigurace sítě téměř bez ohledu na systémovou platformu. Dramaticky zvyšuje spolehlivost sítě a snižuje riziko chyb lidského faktoru. K jeho přednostem patří především možnost rychlého a jednoduchého přístupu k parametrům jednotlivých elementů sítě, možnost rychlé optimalizace, nabízí ale i komplexní pohled v rámci celé sítě.

John Zimmer, Section Manager ze společnosti Sonofon, Dánsko, jako jeden z účastníků konference uvedl: "Jedná se o velmi silný nástroj. Po tom, co jsem viděl si myslím, že při jeho využití lze počítat s vyšší efektivností správy konfigurace již od tří provozovaných ústředen."

Společnost Komix s.r.o., založená v září 1992 v Praze, je systémovým integrátorem, zaměřeným na poskytování ucelených řešení informačních systémů počínaje analýzou informačních potřeb přes vývoj, testování a implementaci, až po dlouhodobou podporu a další rozvoj. KOMIX se orientuje na projekty v oblasti e-business (B2B, B2C), manažerských informačních systémů, datových skladů, statistických systémů a provozních systémů. Dalšími službami jsou konzultační a analytické služby, ladění dynamiky aplikací a jejich testování a to včetně simulace zátěže velkými počty uživatelů.

Komix

Článek ze dne 13. listopadu 2003 - čtvrtek