Stanovisko Českého Telecomu k žádost Telsource o poskytnutí součinnosti při prodeji akcií v jeho majetku

Na žádost akcionáře Českého Telecomu - společnosti Telsource svolalo představenstvo společnosti na čtvrtek 23. 10. 2003 mimořádnou valnou hromadu akcionářů. Na pořadu jednání byly kromě jiného body týkající se poskytnutí informací a součinnosti ze strany Českého Telecomu, a.s. za účelem usnadnění prodeje akcií Českého Telecomu, a.s. v majetku TelSource N.V.

Na žádost akcionáře Českého Telecomu, a.s., - společnosti Telsource N.V. svolalo představenstvo společnosti na čtvrtek 23.10. 2003 mimořádnou valnou hromadu akcionářů Českého Telecomu. Na pořadu jednání mimořádné valné hromady byly kromě jiného body týkající se poskytnutí informací a součinnosti ze strany Českého Telecomu, a.s. za účelem usnadnění prodeje akcií Českého Telecomu, a.s. v majetku TelSource N.V. Oba akcionáři (Telsource N.V. a Fond národního majetku ČR) vzali zpět své návrhy k těmto bodům pořadu jednání mimořádné valné hromady.

Vzhledem k tomu, že dle názoru představenstva je poskytnutí přiměřené spolupráce TelSource N.V. v zájmu akcionářů a společnosti, rozhodlo se představenstvo učinit kroky k interní technické přípravě zajištění vyřízení požadavku Telsource N.V. pro případ, že budou valnou hromadou schváleny obecné zásady postupu Českého Telecomu, a.s. v obdobných záležitostech tak, jak je s ohledem na průběh dnešní mimořádné valné hromady očekáváno v blízké budoucnosti. Cílem představenstva je zajistit důslednou ochranu společnosti a všech akcionářů v této souvislosti.

Český Telecom

Článek ze dne 24. října 2003 - pátek

Ušetřete peníze větším využitím proxy serverů
Aktuální články

Jak zvýšit efektivitu provozu datového c...

Spolehlivá ochrana a ukládání dat pro po...

SUSE Linux Enterprise Server pro KunLun ...

Zálohování a obnova dat pro virtuální se...

Novicom představí svá řešení na 20. ročn...

itself investuje 50 milionů korun do mod...

Dopady eIDAS a GDPR nejen do veřejné spr...

Novicom opět na konferenci SecTec Securi...

Nové nástroje InterBase 2017 pro plný mo...

Barracuda Web Security Service v cloudu ...

GPS navigace Mio 5400 je mezi nejpopulár...

Efektivnější ochrana firemních sítí a e-...

Eplan a Rittal představují možnosti vývo...

Nová verze podnikové automatizační platf...

Efektivní výroba KOVONA SYSTEM s podporo...

Mobilní data nejsou v Česku drahá, v Pol...

Změny smluv na dálku lze do 14 dnů odvol...

Snadná správa uživatelských práv v Micro...

WiFi router Turris Omnia na veletrhu CeB...

Profesionální displeje Panasonic se záru...