logo itpoint.cz

Stanovisko Ministerstva informatiky k reportáži TV Nova

Vedení Ministerstva informatiky je známo, že několik redakcí v minulých týdnech obdrželo anonymní dopis obsahující "upravený" finanční rozpočet rekonstrukce budovy a řadu dalších nepravdivých informací o provozu Ministerstva informatiky. Šíření těchto lží zřejmě souvisí s některými personálními změnami na ministerstvu a je podle názoru ministra Mlynáře odpovědností médií, jak s podobnými pomluvami naloží.

V pondělí 9.6. 2003 odvysílala televize Nova reportáž, v níž bylo Ministerstvo informatiky obviněno z plýtvání penězi a porušování zákona. Redaktoři TV Nova v této souvislosti uvedli značně zavádějící informace. Fakta jsou následující :

  1. V únoru tohoto roku proběhla dlouhodobě plánovaná částečná rekonstrukce budovy Ministerstva informatiky. Stavební úpravy si vynutil neuspokojivý technický stav budovy, požární předpisy, nutnost naplnit bezpečnostní standardy pro ústřední orgány státní správy a potřeba umístit v budově nové zaměstnance sekce elektronických komunikací.

  2. Během rekonstrukce, která se týkala opravy tří kancelářských podlaží, byly vyměněny kompletní síťové rozvody elektřiny, velká část počítačové sítě, odpady, vzduchotechnika, nově instalováno zabezpečovací zařízení v souladu s předpisy Národního bezpečnostního úřadu a upraveny reprezentativní prostory kanceláří vedení ministerstva. Celkové náklady v souladu se schváleným rozpočtem Ministerstva informatiky nepřekročily 12 miliónů korun. Polovina z uvedené částky byla investována do povinných úprav bezpečnostního zajištění budovy.

  3. O probíhající rekonstrukci byla prostřednictvím tiskových zpráv informována veřejnost a smlouvy na jednotlivé práce jsou od jejich podepsání veřejně dostupné. Na rekonstrukci se podílely ty firmy, které z oslovených nabídly nejpříznivější cenu a byly schopny dodržet napjatý termín. Zákon o zadávání veřejných zakázek umožnil postupovat zjednodušeným způsobem a v tomto smyslu byl zcela naplněn. Úpravy byly oznámeny stavebnímu úřadu v souladu se zákonem.

  4. Dva měsíce po ukončení rekonstrukce zaslali zástupci jedné ze dvou odborových organizací při Ministerstvu informatiky ministru Mlynářovi písemný dotaz, ve kterém vyjádřili obavy o dodržení zákonného postupu a ohrožení zdraví zaměstnanců. V reportáži televize Nova pak dva z nich uvedli, že na jejich podnět ministr v zákonné lhůtě neodpověděl. Tato informace není rovněž pravdivá. Pro vyřízení korespondence tohoto druhu jednak žádná zákonná lhůta neexistuje, jednak odpověď odborové organizaci byla z kanceláře ministra odeslána v obvyklé lhůtě třiceti dnů.

Vedení Ministerstva informatiky je známo, že několik redakcí v minulých týdnech obdrželo anonymní dopis obsahující "upravený" finanční rozpočet provedené rekonstrukce a řadu dalších nepravdivých informací o provozu Ministerstva informatiky. Šíření těchto lží zřejmě souvisí s některými personálními změnami na ministerstvu a je podle názoru ministra Mlynáře odpovědností médií, jak s podobnými pomluvami naloží.

MI

Článek ze dne 13. června 2003 - pátek