logo itpoint.cz

Stanovisko Ministerstva k problematice linek se zvláštním tarifem

Vzhledem k častým dotazům týkajícím se problematiky nechtěného přesměrování modemu na linky se speciálním tarifem s několikanásobně vyššími sazbami za vytáčené připojení vypracovalo Ministerstvo informatiky následující stanovisko. Jedná se o službu spojenou s přístupem k internetu, kterou poskytuje společnost Český Telecom - a za kterou jsou v řadě případů účtovány vysoké poplatky.

Vzhledem k častým dotazům týkajícím se problematiky nechtěného přesměrování modemu na linky se speciálním tarifem s několikanásobně vyššími sazbami za vytáčené připojení vypracovalo Ministerstvo informatiky následující stanovisko. Jedná se o službu spojenou s přístupem k internetu, kterou poskytuje společnost Český Telecom - a za kterou jsou v řadě případů účtovány vysoké poplatky.

Při návštěvě některých internetových stránek skutečně dochází k tomu, že uživatel spustí program, který zruší spojení prostřednictvím přístupového čísla služby Internet 2002 a následně vytváří nové spojení prostřednictvím čísel se zvláštním tarifem, kde je účtována cena za minutu spojení podstatně vyšší. K tomu může dojít buď vědomě, po potvrzení souhlasu s podmínkami připojení uvedených na těchto stránkách, nebo i nevědomě nepozorností, avšak vždy na určitý zásah uživatele internetových služeb. Některé aplikace zůstávají v PC uživatele a trvale mění přednastavené číslo pro vytáčené připojení k internetu. Za využití aplikace, která mění připojení však nemůže Český Telecom nést odpovědnost. V případě, že se domníváte, že k aktivaci těchto aplikací došlo bez Vašeho vědomí, můžete podat trestní oznámení na neznámého pachatele.

Český Telecom bohužel reklamace těchto vyúčtování kladně nevyřizuje. Na internetových stránkách této společnosti jsou v tiskové zprávě ze dne 21.3.2003 uvedeny možnosti ochrany nevyžádané změny vytáčeného přístupového telefonního čísla k internetu. V současné době uvedená společnost projednává s ostatními operátory i Českým telekomunikačním úřadem taková opatření, která by těmto postupům zabránila.

U tzv. barevných linek, které společnost poskytuje, jsou provozovatelé smluvně zavázáni ke zřetelnému informování zákazníka, veškerá propagace musí obsahovat cenu za službu a cenová informace musí být čitelná, nápadná a prezentována způsobem, který nevyžaduje podrobné zkoumání. Maximální délka volání na tyto linky je omezena na 10 minut.

Pro zmírnění dopadu účtovaných cen, v rámci řešení reklamace, nabízí Český Telecom formu splátek. Bližší informace jsou uvedeny na bezplatné lince 800123456. Nesouhlas s vyřízením reklamace lze uplatnit formou námitky proti výsledku reklamačního řízení u místně příslušného odboru Českého telekomunikačního úřadu. Tento úřad vykonává státní správu ve věcech telekomunikací v rozsahu vymezeném zákonem č. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a změně dalších zákonů.

V rámci kompetencí daných zákonem č. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a změně dalších zákonů, rozhoduje spory o propojení sítí, přístupu k síti i reklamaci poplatků výhradně Český telekomunikační úřad.

Ministerstvo informatiky

Článek ze dne 7. května 2003 - středa