logo itpoint.cz

Stav ADSL na českých datových tocích

Fakt, že službu prakticky zajišťuje pouze dominantní operátor se podepisuje i na stavu kvality a ceně. Zda zpřístupnění místní smyčky pro přímý vstup ISP do poskytování ADSL za nyní navržených cen něčemu pomůže, je ve hvězdách. Poskytovatelé připojení přes kabelovou televizi nebo bezdrátové sítě tak mohou klidně do svých zařízení dále investovat. Od ADSL jim zatím (?) enormní konkurence nehrozí ...

Ve středu seznámili zástupci Českého Telecomu novináře s některými aktuálními údaji služby ADSL.

Od května, kdy bylo provozováno 4300 přípojek, se jejich počet zčtyřnásobil na dnešních 13000. Objednáno jich je nyní kolem 16400. Podle krajů vede Praha, kde je 38% všech přípojek ADSL, následují kraje Jihomoravský (16%) a Moravskoslezský s 12%. Podle rozdělení na firmy a domácnosti, které ale nemusí být zcela přesné, vzhledem k charakteru drobného podnikání, je poměr cca 60:40 ve prospěch firemních přípojek.

Podle využití nabídky rychlosti připojení 88 % uživatelů má 512 kb (agregace 1:50), 10.5 % využívá 1024 kb a 1.5 % uživatelů používá 256 kb s agregací 1:20.

Zájem o samoinstalační balíčky není možná trochu překvapivě až tak vysoký. Alespoň IOL jich zaznamenal kolem 300. Nejčastějšími problémy, na které narážejí jejich uživatelé, je nikoliv vlastní zapojení na koncový bod telefonní sítě, ale správné nastavení připojeného počítače.

V první polovině příštího roku prý můžeme očekávat rozšíření nabídky variant ADSL jak směrem dolů, k levnějším, ale nějakým způsobem omezenějším nabídkám, tak také směrem ke kvalitnějším přípojkám, které již budou vhodné i pro širokopásmové aplikace, jak se nakonec čekalo od ADSL odpočátku. Tomu samozřejmě žádné datové limity příliš nesvědčí.

Na přetřes samozřejmě přišla i ve velké většině nevyhovující efektivní rychlost připojení, která mnohé uživatele nepříjemně zaskočila. Po aplikace agregace uživatelé zaznamenali pokles rychlosti i hluboko pod rychlost vytáčeného připojení, což pochopitelně nikdo od širokopásmového ADSL neočekával.

Podle Telecomu je agregace uplatňovaná vždy za každého jednotlivého provozovatele (ISP). Pokud jsou tedy uživatelé nespokojeni s kvalitou připojení, musí se obrátit v první řadě na svého ISP, který má možnost rozšířit svou datovou propustnost nasazením další připojovací kapacity.

Shrnuto - služba ADSL v dnešní podobě u nás zatím bohužel rozhodně nenaplňuje očekávání kvalitního a rychlého připojení k internetu, jako v jiných rozvinutých zemích. Svůj podíl na tom bude stále ještě mít i technická nevyladěnost.

Fakt, že službu prakticky zajišťuje pouze dominantní operátor se na stavu kvality a ceny také podepisuje. Zda zpřístupnění místní smyčky pro přímý vstup ISP do poskytování ADSL za nyní navržených cen něčemu pomůže, je ve hvězdách.

Poskytovatelé připojení přes kabelovou televizi nebo bezdrátové sítě tak mohou klidně do svých zařízení dále investovat. Od ADSL jim zatím (?) enormní konkurence nehrozí.

Ing. Jan Sychra

Článek ze dne 27. října 2003 - pondělí