Stížnost na zavedení datových limitů u ADSL připojení od Českého Telecomu

Celý text stížnosti - adresovaný předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže ...

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Ing. Josef Bednář, předseda
Joštova 8
601 56 Brno
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Podatelna : posta@compet.cz
Praha 25.10. 2003

Věc : Stížnost na zavedení datových limitů u ADSL připojení od Českého Telecomu.

Vážený pane předsedo,

sdružení Internet pro všechny ve spolupráci s platformou Zástupci uživatelů internetu (ZUI) sdružující 4 občanská sdružení si dovoluje upozornit na velmi podivné chování Českého Telecomu, a.s., IČO 60193336, sídlem Olšanská 55/5, 130 34 Praha 3 v případě prodeje a provozu služby ADSL. Zejména události posledních dnů ukazují na to, že ČTc poškozuje svým jednáním nejen své zákazníky, ale i své obchodní partnery (AO,ISP).

  1. Český Telecom se dopouští klamavé reklamy na vysokorychlostní ADSL. Ve světě je vysokorychlostním standardem rychlost od 512 kb/s, u nás sám Telecom ústy svého viceprezidenta pro služby velkoprodeje pana Pavla Jirouška uznal, že za vysokorychlostní se považuje vše nad 128 kb/s. Nejdůležitější je momentálně zbrusu nová definice, která je obsažena v Návrhu Státní informační a komunikační politiky, který kombinuje výše uvedené. Praví se v něm "Za "širokopásmové" bude obecně považováno takové připojení, které svou efektivní (skutečnou) propustností neomezuje (nezpomaluje) uživatele v jeho aktivitách. Z praktických důvodů bude hranice "širokopásmového" připojení prozatím stanovena na 256 kbps, přičemž se předpokládá její postupné zvyšování." Bohužel skutečná rychlost se u velké části uživatelů výrazně liší od deklarované rychlosti a pohybuje se hluboko pod jakoukoliv z výše uvedených rychlostí.

  2. Český Telecom dnem 15.9.2003 zavedl pro AO/ ISP limit přenesených dat neboli Fair User Policy u internetového připojení služby ADSL 512/128 Kbp/s (s limitem 10 GB) a 1024/256 Kbp/s (s limitem 20 GB) a tím i pro všechny uživatele neoprávněně! Fair User Policy by měla být plně v kompetenci jednotlivých ISP a oni sami by měli rozhodnout jak a proti komu budou uplatňovat restrikce!!! Tento postup je běžný ve státech EU. Zavedení datového limitu ze strany ČTc znemožňuje konkurenční prostředí na velkoobchodní nabídce a tedy hospodářskou soutěž v oblasti poskytování připojení k Internetu neboť Český Telecom, a.s. jako dominantní operátor direktivně nadiktoval AO/ISP obsah a objem služby ADSL včetně vysoké ceny (stejné je to u vytáčeného přístupu k Internetu). Neumožňuje tak konkurenční prostředí a jiným firmám tvorbu vlastních produktů, znemožňuje spotřebitelům výběr produktu dle vlastní potřeby a rozhodnutí. Tímto jednáním vlastně neumožňuje plně využívat spotřebiteli zakoupenou službu.

  3. Všeobecně Český Telecom určuje všechny parametry služby ADSL od datového limitu, ceny, přes agregaci, rychlost i kvalitu linky v případě problémů však odkazuje všechny zákazníky na jednotlivá ISP, kteří nemohou ovlivnit kvalitu služby! Tím např. nespokojený uživatel, spotřebitel nemá možnost odejít k jinému poskytovateli internetových služeb neboť celou službu určuje monopolní Český Telecom, a.s..

Na základě těchto skutečností Vás žádáme o zahájení šetření ve věci možného zneužití monopolního postavení Českého Telecomu, a.s. zavedením datových limitů pro AO/ISP neboť tím ovlivnil způsob jakým mohou AO/ISP podnikat a neumožnil výběr dané služby ze strany uživatelů.

S pozdravem

Miloslav Sova
předseda Internet pro vsechny
IČO : 26605368

Článek ze dne 29. října 2003 - středa

Ušetřete peníze větším využitím proxy serverů
Aktuální články

Zálohování a obnova dat pro virtuální se...

Novicom představí svá řešení na 20. ročn...

itself investuje 50 milionů korun do mod...

Dopady eIDAS a GDPR nejen do veřejné spr...

Novicom opět na konferenci SecTec Securi...

Nové nástroje InterBase 2017 pro plný mo...

Barracuda Web Security Service v cloudu ...

GPS navigace Mio 5400 je mezi nejpopulár...

Efektivnější ochrana firemních sítí a e-...

Eplan a Rittal představují možnosti vývo...

Nová verze podnikové automatizační platf...

Efektivní výroba KOVONA SYSTEM s podporo...

Mobilní data nejsou v Česku drahá, v Pol...

Změny smluv na dálku lze do 14 dnů odvol...

Snadná správa uživatelských práv v Micro...

WiFi router Turris Omnia na veletrhu CeB...

Profesionální displeje Panasonic se záru...

Chytré IT tendry na TSK Praha pro předem...

Soutěž ČRA IoT Hackathon hledá nejlepší ...

Akreditační partnerský program Veeam zje...