logo itpoint.cz

Stížnost na zavedení datových limitů u ADSL připojení od Českého Telecomu

Celý text stížnosti - adresovaný předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže ...

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Ing. Josef Bednář, předseda
Joštova 8
601 56 Brno
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Podatelna : posta@compet.cz
Praha 25.10. 2003

Věc : Stížnost na zavedení datových limitů u ADSL připojení od Českého Telecomu.

Vážený pane předsedo,

sdružení Internet pro všechny ve spolupráci s platformou Zástupci uživatelů internetu (ZUI) sdružující 4 občanská sdružení si dovoluje upozornit na velmi podivné chování Českého Telecomu, a.s., IČO 60193336, sídlem Olšanská 55/5, 130 34 Praha 3 v případě prodeje a provozu služby ADSL. Zejména události posledních dnů ukazují na to, že ČTc poškozuje svým jednáním nejen své zákazníky, ale i své obchodní partnery (AO,ISP).

  1. Český Telecom se dopouští klamavé reklamy na vysokorychlostní ADSL. Ve světě je vysokorychlostním standardem rychlost od 512 kb/s, u nás sám Telecom ústy svého viceprezidenta pro služby velkoprodeje pana Pavla Jirouška uznal, že za vysokorychlostní se považuje vše nad 128 kb/s. Nejdůležitější je momentálně zbrusu nová definice, která je obsažena v Návrhu Státní informační a komunikační politiky, který kombinuje výše uvedené. Praví se v něm "Za "širokopásmové" bude obecně považováno takové připojení, které svou efektivní (skutečnou) propustností neomezuje (nezpomaluje) uživatele v jeho aktivitách. Z praktických důvodů bude hranice "širokopásmového" připojení prozatím stanovena na 256 kbps, přičemž se předpokládá její postupné zvyšování." Bohužel skutečná rychlost se u velké části uživatelů výrazně liší od deklarované rychlosti a pohybuje se hluboko pod jakoukoliv z výše uvedených rychlostí.

  2. Český Telecom dnem 15.9.2003 zavedl pro AO/ ISP limit přenesených dat neboli Fair User Policy u internetového připojení služby ADSL 512/128 Kbp/s (s limitem 10 GB) a 1024/256 Kbp/s (s limitem 20 GB) a tím i pro všechny uživatele neoprávněně! Fair User Policy by měla být plně v kompetenci jednotlivých ISP a oni sami by měli rozhodnout jak a proti komu budou uplatňovat restrikce!!! Tento postup je běžný ve státech EU. Zavedení datového limitu ze strany ČTc znemožňuje konkurenční prostředí na velkoobchodní nabídce a tedy hospodářskou soutěž v oblasti poskytování připojení k Internetu neboť Český Telecom, a.s. jako dominantní operátor direktivně nadiktoval AO/ISP obsah a objem služby ADSL včetně vysoké ceny (stejné je to u vytáčeného přístupu k Internetu). Neumožňuje tak konkurenční prostředí a jiným firmám tvorbu vlastních produktů, znemožňuje spotřebitelům výběr produktu dle vlastní potřeby a rozhodnutí. Tímto jednáním vlastně neumožňuje plně využívat spotřebiteli zakoupenou službu.

  3. Všeobecně Český Telecom určuje všechny parametry služby ADSL od datového limitu, ceny, přes agregaci, rychlost i kvalitu linky v případě problémů však odkazuje všechny zákazníky na jednotlivá ISP, kteří nemohou ovlivnit kvalitu služby! Tím např. nespokojený uživatel, spotřebitel nemá možnost odejít k jinému poskytovateli internetových služeb neboť celou službu určuje monopolní Český Telecom, a.s..

Na základě těchto skutečností Vás žádáme o zahájení šetření ve věci možného zneužití monopolního postavení Českého Telecomu, a.s. zavedením datových limitů pro AO/ISP neboť tím ovlivnil způsob jakým mohou AO/ISP podnikat a neumožnil výběr dané služby ze strany uživatelů.

S pozdravem

Miloslav Sova
předseda Internet pro vsechny
IČO : 26605368

Článek ze dne 29. října 2003 - středa