logo itpoint.cz

T-Mobile představuje širokou nabídku GPRS tarifů

Od dnešního dne mají všichni firemní, tarifní a twistoví zákazníci T-Mobile výběr z nejširší nabídky GPRS tarifů. T-Mobile.představuje úpravy stávajících a vytvoření nových tarifů pro využívání datových přenosů prostřednictvím technologie GPRS. Tarify jsou určeny jak pro mobilní datové  "začátečníky", tak pro uživatele, kteří potřebují přenášet velké objemy dat a přistupovat k firemním aplikacím odkudkoliv ...

T-Mobile.představuje úpravu stávajících a vytvoření nových tarifů pro využívání datových přenosů prostřednictvím technologie GPRS. Výběr z nejširší nabídky GPRS tarifů tak budou mít od 5. května všichni firemní, tarifní a twistoví zákazníci T-Mobile, počínaje mobilními datovými "začátečníky" až po uživatele, kteří potřebují přenášet velké objemy dat a přistupovat k firemním aplikacím odkudkoliv.

"S touto nabídkou přinášíme našim zákazníkům nejširší portfolio GPRS tarifů. Každý uživatel tak bude mít možnost vybrat si právě takový tarif, který nejlépe odpovídá jeho aktuálním potřebám, a tím může výrazně optimalizovat výdaje za datové přenosy," říká Jiří Hájek, tiskový mluvčí společnosti RadioMobil. "Další optimalizaci přenosu, a tím snížení nákladů na připojení navíc podporují služby GPRSpeed a GPRSpeed Plus a kódovací schémata CS3 a CS4. Obě tyto služby jsou na českém trhu rovněž ojedinělé," dodává.

GPRS pro tarifní zákazníky

Některé změny zaznamenají stávající tarify GPRS Basic a GPRS Pro (nově označovaný GPRS Standard). V rámci tarifu GPRS Basic dojde k výraznému snížení ceny za přístup na APN Internet. T-Mobile je tak jediným operátorem na českém trhu, který i tarifním zákazníkům neplatícím měsíční paušál za GPRS nabídne přijatelnou cenu za využití mobilního Internetu.

Tarif GPRS Standard přinese především volných 5 MB pro přenos v rámci APN Internet a snížení ceny za přístup na APN Internet v době mimo špičku. Tento tarif je vhodný zejména pro zákazníky využívající zařízení typu PDA a GPRS např. pro práci s elektronickou poštou, popř. také pro zákazníky využívající GPRS pro připojení počítače / notebooku k Internetu a přenášející nižší objemy dat.

Pro ty zákazníky, kteří využívají primárně služby WAP, je nově zaváděn tarif GPRS WAP, jehož součástí jsou volné kB pro APN WAP (celkem 200 kB/měsíc). Sazba za přenos na APN WAP nad rámec volných kB bude navíc výrazně nižší oproti tarifu GPRS Basic.

Zákazníci, kteří přenášejí velké množství dat prostřednictvím APN Internet, využijí nový tarif GPRS Business, který nabídne 50 volných MB pro APN Internet a výhodné ceny za přístup na Internet. V rámci speciální nabídky, která potrvá od 5.5. do 31.7., mohou navíc zákazníci v ceně paušálu tohoto tarifu (tzn. 699,- bez DPH) přenášet libovolná množství dat v rámci APN Internet i WAP zcela zdarma.

Tarif GPRS Data&SMS (ceny za GPRS u tarifu Data&SMS) zůstává beze změn.

Způsob účtování, aktivace

Nově bude u všech tarifů zavedeno účtování špička/mimo špičku, přičemž špička platí pro každý den (včetně víkendů a svátků) od 7.00 do 21.00 hodin. Současně budou u všech tarifů (vyjma tarifu GPRS Data&SMS) zavedeny účtovací bloky, jejichž velikost závisí na využívaném GPRS tarifu a na APN (Internet/WAP). Nové tarify GPRS WAP a GPRS Business bude možné aktivovat pouze k aktuálně nabízeným tarifům (T 20 Start, T 20 Start Hit, T 80, T 80 Hit, T 200, T 200 Hit, T 400, T 400 Hit, Partner I, Partner II, Partner III and Data & SMS tariff). Ke změnám stávajících tarifů u zákazníků, kteří již GPRS využívali, dojde automaticky. Tarif GPRS Data&SMS je součástí tarifu Data&SMS a lze jej aktivovat pouze k tomuto hlasovému tarifu.

GPRS pro twistové zákazníky

Od 5. května budou mít twistoví zákazníci možnost využívat APN Internet stejně jako tarifní zákazníci za velmi atraktivní ceny; cena za přístup na APN WAP je snížena na 0,50 Kč/kB. Také u Twist GPRS budou nově zavedeny účtovací bloky a rozdělení na období špička/mimo špičku.

Nadstandardní rychlost a optimalizace přenosu dat

Všichni zákazníci mohou navíc bezplatně využívat služby GPRSpeed a GPRSpeed Plus, které umožňují zvýšení rychlosti a snížení objemu přenášených dat, a tím optimalizaci datového přenosu. Navíc T-Mobile nabízí – jako jediný na českém trhu - dostupnost vyšších, tzv. kódovacích schémat CS3 a CS4, díky nimž je dosahováno znatelně vyšší přenosové rychlosti oproti jiným operátorům (až 85,6 kbit/s). Výsledná rychlost přenosu dat je závislá na kvalitě pokrytí signálem, a dostupnost těchto vyšších kódovacích schémat tak ocení především zákazníci nacházející se v hustě obydlených oblastech. K vysokému uživatelskému komfortu při využívání GPRS přispívá také T-Mobile GPRS software, který provede nastavení GPRS připojení automaticky, přes mobilní telefon zákazníka.


Zrušení APN Profil

S platností od 5. května již nebude dále poskytována možnost připojení přes APN Profil, které zákazníci dosud využívali pro přístup ke stránkám www.t-mobile.cz a www.t-zones.cz

Přehled a ceník jednotlivých tarifů

  Nové tarify Původní tarif
Basic WAP Standard Business GPRS Data 1 SMS GPRS Basic GPRS Pro
Měsíční paušál v Kč 0 49 199 699 195 0 199
Volné MB Internet 0 0 5 MB 50 MB 0 0 0
volné kB WAP 0 200 kB 0 0 0 0 0
Internet Kč / kB špička 0,06 0,06 0,03 0,015 0,03 0,50 0,03
mimo špičku 0,06 0,06 0,015 0,015 0,03 0,50 0,03
WAP Kč / kB 0,50 0,30 0,30 0,30 0,30 0,50 0,30
Účtovací jednotka Internet 5 kB 5 kB 20 kB 20 kB 1 kB 1 kB 1 kB
WAP 5 kB 5 kB 5 kB 5 kB 1 kB 1 kB ! kB

Ceny nezahrnují DPH 5%.

GPRS tarify Basic a Standard mohou být aktivovány k jakémukoliv standardnímu tarifu, k tarifům T-Mobile Partner a tarifu Data & SMS. GPRS tarify WAP a Business mohou být aktivovány pouze k aktuálně nabízeným standardním tarifům T-Mobile, k tarifům T-Mobile Partner a tarifu Data&SMS. GPRS tarif Data&SMS je součástí doplňkového tarifu Data&SMS a nelze jej aktivovat k jinému tarifu.

Množství přenesených dat je při zaúčtování zaokrouhleno nahoru na nejbližší násobek účtovací jednotky. K tomuto zaúčtování dochází při ukončení spojení a při přechodu spojení mezi špičkou a mimo špičku a naopak.

TWIST GPRS cena v Kč včetně DPH
Internet Kč / kB 0,06
WAP Kč / kB 0,50
Účtovací jednotka kB Internet 5 kB
WAP 5 kB

Množství přenesených dat je při zaúčtování zaokrouhleno nahoru na nejbližší násobek účtovací jednotky. K tomuto zaúčtování dochází při ukončení spojení; po každé hodině trvání jednoho spojení; po každém 1 MB přenesených dat v rámci jednoho spojení a při přechodu spojení mezi špičkou a mimo špičku a naopak.

1 MB = 1024 kB
Špička: Po – Ne, 7.00 – 21.00
Mimo špičku: Po – Ne, 21.00 – 7.00

T-Mobile

Článek ze dne 5. května 2003 - pondělí