logo itpoint.cz

T-Systems Pragonet dodává řešení pro Územní středisko záchranné služby Jihlava

Nový způsob komunikace spočívá v centrálním zpracování informací a požadavků na záchrannou službu v Jihlavě a jejich on-line předání do spádových oblastí i zpět a v rychlém přenosu dat o nemocných a raněných do centra Územního střediska v Jihlavě ...

Projekt společnosti T-Systems Pragonet pro ÚSZS navazuje na obdobné projekty, které Pagonet již provozuje pro potřeby Záchranného bezpečnostního systému v Praze, Záchrannou službu hl. města Prahy a Městskou policii hl. m. Prahy.

Tato komunikační síť napomáhá středisku záchranné služby optimálně alokovat zdroje a vysílat maximálně rychle a efektivně na místo určení příslušné zásahové jednotky. Nový způsob komunikace spočívá v centrálním zpracování informací a požadavků na záchrannou službu v Jihlavě a jejich on-line předání do spádových oblastí i zpět a v rychlém přenosu dat o nemocných a raněných do centra Územního střediska v Jihlavě. Na základě toho jsou potom data o nemocných a raněných okamžitě zpracována k vyúčtování zdravotním pojišťovnám, založena do archivu pro eventuelní výjezd ke stejnému nemocnému a dále pro potřeby statistiky i pro řízení činnosti ÚSZS.

Díky tak významnému urychlení přenosu důležitých dat a díky přesné specifikaci místa a stručnému popisu problému dochází k podstatnému zkrácení doby zásahu.

K vysoké spolehlivosti služeb T-Systems PRAGONET přispívá nejenom nepřetržitý servis po 365 dní v roce, ale i vlastní páteřní síť v Jihlavě, která zde byla vybudována v souvislosti s projektem propojení magistrátních budov obdobnou sítí.

Pragonet

Článek ze dne 9. dubna 2003 - středa