logo itpoint.cz

Telecom zřejmě nezvládl agregaci ADSL - co na to Mlynář se Stádníkem

Tak jsme se dočkali. Český Telecom sice svým uživatelům dopřál o jeden den navíc (proti plánovanému termínu 15 října tohoto roku), aby si ještě naposledy vychutnali kouzlo vysokorychlostního Internetu, ale ve čtvrtek a zejména v pátek pocítila velká část uživatelů co je to agregace v podání ČTc. Ačkoliv je agregace ve světě internetového připojení běžně užívaný nástroj k zabezpečení rovných podmínek pro všechny uživatele internetu, ČTc již podruhé připravil pro své uživatele nemilé překvapení ...

Tak jsme se dočkali. Český Telecom sice svým uživatelům dopřál o jeden den navíc (proti plánovanému termínu 15 října tohoto roku), aby si ještě naposledy vychutnali kouzlo vysokorychlostního Internetu, ale ve čtvrtek a zejména v pátek pocítila velká část uživatelů co je to agregace v podání ČTc. Ačkoliv je agregace ve světě internetového připojení běžně užívaný nástroj k zabezpečení rovných podmínek pro všechny uživatele internetu, ČTc již podruhé připravil pro své uživatele nemilé překvapení. V následujících řádcích by se členové sdružení Internet pro všechny chtěli vyjádřit k událostem uplynulého víkendu. Předem chci upozornit na skutečnost, že bohužel nikdo z nás nevlastní přípojku ADSL, ovšem problematice ADSL se věnujeme již delší dobu, a také jsme si dokázali získat dostatečné množství důvěryhodných dopisovatelů, kteří nás podrobně informují o aktuálním stavu svého připojení prostřednictvím této technologie. Na rozdíl od tiskového oddělení ČTc proto nemáme důvod nevěřit stovkám rozhořčených uživatelů diskutujících na několika technicky zaměřených serverech, obzvlášť potom, co nám skutečný stav svého připojení podrobně monitorují naši signatáři.

Rozdíly mezi současnou a předešlou agregací

Zatímco při spuštění agregace počátkem září vlastnilo přípojku ADSL zhruba 7.000 uživatelů, dnes s dvouměsíčním odstupem je to již téměř 12.000. V době, kdy ČTc spustil svůj první pokus s agregací, ještě neexistovaly nové varianty s vyšší rychlostí a s hodnotou overbookingu 1: 50. Rovněž nebyl uplatňován limit na objem přenesených dat, od kterého si ČTc mimo jiné sliboval, že vyřeší jeho problémy s tzv. "stahovači".

První pokus o agregaci byl přerušen po obrovské vlně nespokojenosti uživatelů, kterým rychlost jejich vysokorychlostního ADSL poklesla mnohdy na úroveň standardního vytáčeného připojení Dial-up. ČTc ústy svých několika vysoce postavených manažerů přiznal, že chyba je na jeho straně, zároveň však naznačil, že obrovské zpomalení nemá na svědomí pouze zavedení agregace, ale i blíže nespecifikovaná chyba v jeho síti. Uživatelé proto s obavami očekávali, jestli se skutečně jedná pouze o odstranitelnou závadu v síti ČTc, nebo jestli jde o daleko závažnější problém.

Ti z vás, kteří pravidelně sledují naše aktivity, nebo si sami aktivně vyhledávají informace ze zahraničí, už ví, že např. ve Velké Británii u přípojek se stejnou rychlostí i overbookingem (1:50) dochází k průměrnému poklesu o maximálně 20 až 30%. Pro lepší představu, u deseti ze zhruba osmdesáti poskytovatelů ADSL ve Velké Británii dochází k maximálnímu průměrnému poklesu rychlosti na 430kb/s u linky s deklarovanou rychlostí 512kb/s. Čím to je, že u nás je tento pokles v důsledku agregace několikrát vyšší, než ve většině států EU? Je to způsobeno odlišnými technologiemi? Nebo máme mezi uživateli ADSL výrazně vyšší procento "stahovačů" než jinde ve světě? Nebo se řešení tohoto problému schovává ještě někde jinde? V otázce použitých technologií má Český Telecom vůči svým zákazníkům pořád velký dluh. Všechny dostupné informace nasvědčují tomu, že velkou část použitých technických zařízení potřebných k provozu ADSL Český Telecom nakoupil již v roce 2001 a dnes tedy kombinuje starou techniku s novou (např. DSLAM).

Co se týká rozložení uživatelů, má ČTc pravdu v tom, že menšina řekněme poněkud aktivnějších uživatelů dokáže vytížit síť natolik, že to výrazně ovlivňuje kvalitu služby pro ostatní méně aktivní uživatele. Bohužel, jako východisko z této situace používá poněkud rozporuplné metody. Například tzv. Fair User Policy (rovnost uživatelů) provádí obvykle ve světě každý jednotlivý ISP sám, na rozdíl od ČTc, které se rozhodl nadiktovat pevný limit na objem přenesených dat nejen svým zákazníkům, ale i všem ostatním poskytovatelům ADSL, závislých na jeho síti. Nedokážeme posoudit jestli při první agregaci také došlo k velmi zajímavému jevu, který s největší pravděpodobností provází současné zavádění agregace.

Podle údajů z několika důvěryhodných zdrojů totiž výrazné zpomalení ADSL zaznamenali především uživatelé využívající ADSL k prohlížení stránek a hraní her, zatím co "stahovači" nadále jedou dál nezměněnou rychlostí. Když totiž stahují více souborů najednou součet všech rychlostí se velmi blíží deklarované hodnotě 512 kb/s. Dovolím si tvrdit, že to je jedna z největších chyb, které se Telecom dopustil, ačkoliv měl téměř 2 měsíce na to, aby se poučil z předchozího pokusu o agregaci. Odpadá totiž hlavní argument ČTc - zabezpečit rovnost všech uživatelů. Zmiňovaná chyba, totiž způsobuje obrovský pokles kvality ADSL pouze u z pohledu ČTc "normálních uživatelů", zatím co stahovače nemusí postihnout vůbec.

Proč agregace nedolehla na všechny uživatele ADSL bez rozdílu ?

Podle všech dostupných údajů se zdá, že mezi nejpostiženější regiony patří Ostrava, Praha (2,3,4,6 a 9), Brno, Prostějov, Mladá Boleslav, Uherské Hradiště a Kolín. Naopak jsou oblasti odkud není hlášeno žádné zpomalení jako Plzeň, Liberec nebo také Praha 8. Největší problémy mají zákazníci Nextry ale také Tiscali a IOL. To, že některé regiony jsou postižené více a některé méně je logické. Už v létě v některé ze svých tiskových zpráv Český Telecom přiznal, že drtivá většina uživatelů ADSL se nachází v regionech Praha, Ostrava a Brno.

Na ostatní regiony připadá pouze zlomek s celkového počtu uživatelů. Dovolím si odhadnout, že například na celý Plzeňský kraj připadá ne víc než 5% ze všech uživatelů ADSL v ČR, a proto je zcela logické, že zde k žádnému zpomalení nedošlo. Vraťme se však k hodnotám které uživatelé naměřili. Vše nasvědčuje tomu, že agregace postihla nejen přípojky 192/64 kb/s ale i nově zavedené varianty o rychlosti 512/128 kb/s a 1024/256 kb/s. Průměrná hodnota skutečně naměřené rychlosti se pohybovala u všech nespokojených uživatelů v rozmezí od 30 do 80 kb/s a hodnota ping (důležitá pro hraní on-line her) v rozmezí 400 až 800 ms. O víkendu sice došlo k mírnému zlepšení situace, osobně však nevěřím, že se Telecomu podařilo odstranit vzniklý problém. Musíme si uvědomit, že na firemní zákazníky připadá zhruba 40 procent ze všech realizovaných přípojek v ČR. Teprve pondělní ráno tedy ukáže jaký skutečný dopad agregace má, nebo jestli už mají uživatelé ADSL to nejhorší za sebou.

Co na to Mlynář a Stádník ?

Oficiální reakci pana ministra k opětovnému spuštění agregace se stejně zdrcujícím poklesem kvality a rychlosti služeb jako měl první pokus začátkem září, se nám bohužel získat nepodařilo (i ministr má o víkendu právo na odpočinek). Dovolíme si vám však nabídnout, bezprostřední reakci pana ministra Vladimíra Mlynáře na e-mailové dotazy uživatelů. Podotýkám, že pan Mlynář se k situaci kolem ADSL vyjadřoval z oficiální adresy úřadu (lze tedy jeho vyjádření chápat spíše jako názor ministra než jako názor občana Mlynáře).

"Děkuji za váš mail. Český Telecom v těchto dnech skutečně (opětovně) spustil tzv. agregaci, tedy svého druhu regulaci kvality ADSL. Podle tvrzení ČTc je to dáno technickými parametry sítě, respektive potřebou garantovat všem zákazníkům stejnou kvalitu služby. Skutečnost že ve vašem případě zapnutí agregace vede k pravému opaku, tedy poklesu kvality je samozřejmě nepříjemný, měl by však být dočasný. Pokud by přetrvával, měl by na tuto skutečnost reagovat Český Telecom případně je možno obrátit se stížnosti na regulátora ČTU. Jakkoliv nemám možnost zasahovat do obchodních vztahů ani přímo do jednání a rozhodování ČTc, ujišťuji Vás že budu nadále zavádění ADSL sledovat a v rámci možnosti, které mi dává zákon, pracovat na jejím zkvalitnění a zlevnění."

Pro většinu z vás, kteří sledují kroky pana ministra od začátku, není jeho odpověď žádným překvapením. Dovolím si tvrdit, že se opravdu nebude moc lišit od oficiálního stanoviska, které pan ministr v pondělí zajisté poskytne. Pan ministr pouze opakuje všeobecně známé skutečnosti. O tom jak se zavedením agregace zvýšila kvalita ADSL by nám mohli vyprávět stovky nespokojených uživatelů. A to, že jako ministr nemá pan Mlynář ze zákona téměř žádné pravomoci si měl uvědomit už ve chvíli, kdy dával Telecomu své "ultimátum". Teď mu skutečně nezbývá než sledovat, jak se situace kolem ADSL bude vyvíjet. Slibů o levnějším vysokorychlostním Internetu slyšeli uživatelé již také dost. A jaké kroky hodlá podniknout ČTÚ, na které se pan ministr odvolává? Podle jeho předsedy pana Davida Stádníka, už má jeho úřad jasno v tom, jak bude dál postupovat v kauze "propojení".

"Nejpozději do konce listopadu (spíše však dříve) hodlá náš úřad vydat cenové rozhodnutí o propojení sítí pro poskytování služeb ADSL."

O tom jestli ČTÚ tento termín dodrží můžeme s úspěchem pochybovat. Slibů o regulaci ADSL jsme slyšeli už také dost - i na stránkách ČTÚ a dodnes jsme se ničeho nedočkali. Pojďme se však podívat na podrobnosti jednotlivých kroků, které ČTÚ již učinil :

"Oznámení o započetí jednání s Český Telecom o propojení sítí regulátor obdržel celkem od čtyř operátorů: Czech On Line, GTS, Contactel a TISCALI. Žádost společnosti TISCALI neobsahovala všechny zákonem požadované náležitosti a tudíž se jí ČTÚ nezabýval. V dalších dvou případech bylo zatím správní řízení o propojení sítí v oblasti ADSL přerušeno, protože nebyla stanovena regulovaná cena propojení.

Pro uživatele bude asi nejzajímavější nová srovnávací studie cen ADSL v Evropě, kterou si hodlá ČTÚ zopakovat. Podle té první jsou ceny ČTc ve srovnání s Evropou až "příliš vysoké". Uplynul víc než půlrok a rychlost ADSL vzrostla při zachované ceně ovšem s limitem na objem přenesených dat. Vyspělé státy EU však také nespali a došlo u nich nejen k navýšení rychlosti, ale i k značnému poklesu cen. Necháme se tedy překvapit k jakému závěru ČTÚ dospěje.

ČTÚ zároveň připravuje novou srovnávací studii cen za služby ADSL v ČR a v jiných zemích, kde budou zapracovány současné ceny a podmínky, a to i se zohledněním datových limitů a agregace. Podle Stádníka se však ceny ADSL v ČR pohybují přibližně uprostřed žebříčku evropských zemí, takže je velmi malá pravděpodobnost, že by se ČTÚ rozhodl ceny ADSL regulovat.

Trochu mě však znepokojuje vyjádření pana Stádníka, který dopředu předpovídá výsledky svého průzkumu. To je od něj krajně neprofesionální a nezodpovědný přístup, obzvlášť ve chvíli, kdy všichni zainteresovaní čtenáři dobře ví, že to byl právě jeho úřad, který se v první studii dopustil několika závažných chyb ( jednoznačně vinou jazykových znalostí jeho zaměstnanců, kdy byla ve dvou případech zaměněn měsíční poplatek za ADSL s cenou za jeho instalaci) a v jednom případě uvedená nesprávná cena služby u jednoho českého alternativního operátora. Nová studie by se měla také zaměřit na všechny státy EU včetně 10 kandidátských zemí a ne pouze na několik vybraných států, které se pracovníkům ČTÚ podaří najít. Mělo by také dojít k telefonickému ověření údajů získaných z webových prezentací jednotlivých operátorů, tak jak je to běžné při všech průzkumech tohoto typu.

Jaké je východisko z této pro uživatele nepříjemné situace ?

Platforma ZUI již několikrát upozorňovala na problémy s agregací i na problémy s limitem na objem přenesených dát. Nemá smysl tedy donekonečna opakovat, co je nutné udělat, aby se odstranil nejen samotný efekt zpomalení v důsledku agregace, ale aby se odstranili všechny důsledky vedoucí ke krizi českého telekomunikačního trhu. Pro ty z vás, co naše kroky nesledují od začátku si dovolím odkázat na toto prohlášení ZUI i na cenové návrhy, které předložilo ZUI k jednání.

Zásadní problém vidíme i nadále v tom, že ADSL není poskytováno na bázi "propojení". Také Fair User Policy by podle našeho názoru měl provádět každý jednotlivý ISP, tak jak je to běžné v státech EU. A daleko nejdůležitější je problém cenové politiky. Dokud bude přetrvávat propastný rozdíl v cenách mezi nejlevnější variantou a ostatními rychlejšími variantami ADSL, bude i nadále docházet ke koncentraci "stahovačů" na nejlevnějších variantách, protože cenový skok na kvalitnější variantu ADSL je jednoduše příliš velký ( i bez ohledu na paritu kupní síly). I cena základní varianty ADSL by měla poklesnout po vzoru států EU, kde jsou v zavádění ADSL o několik kroků před námi.

V opačném případě, se Česká republika proslaví největší koncentrací bezdrátových sítí (viz. seznam bezdrátových sítí v ČR) v Evropě, které jsou nuceni budovat na své náklady sami uživatelé, aby se v dohledné době dočkali finančně dostupného připojení k síti Internet.

Autor Miloslav Sova je zakladatelem Výzvy k rozšíření Internetu v ČR a členem občanského sdružení Internet pro všechny.

Článek ze dne 20. října 2003 - pondělí