logo itpoint.cz

Telekomunikace-světélko na konci tunelu

Podle průzkumu Ernst&Young se finanční ukazatele v oboru telekomunikací zlepšují, investoři jsou přesto skeptičtí

Podle průzkumu Ernst&Young se finanční ukazatele v oboru telekomunikací zlepšují, investoři jsou přesto skeptičtí. Podle jeho výsledků se výrazně liší názory představitelů odvětví telekomunikací a finančních investorů na to, zda se obor skutečně zotavuje. Zatímco představitelé oboru tvrdí, že jejich firmy překonaly finanční a provozní problémy, řada finančních odborníků je ohledně tohoto pozitivního vývoje poměrně skeptická a kroky společností považuje jen za pouhé kosmetické úpravy. Studie provedená mezi zástupci telekomunikačních firem a investory (Breaking Away: Leading the Telecommunications Turnaround) naznačuje, že obor telekomunikací má důvody k optimismu. Hospodářské ukazatele, jako například návratnost investic, cash flow, provozní zisk (EBITDA) či poměr kapitálových výdajů k tržbám, vykazují oproti uplynulým dvěma letům určité zlepšení.

Zásadní otázkou ovšem je, zdali odvětví jako celek bude pokračovat v současném trendu zlepšování. V tom existují mezi vysokými představiteli telekomunikačních společností a finančními odborníky a investory značné rozdíly. Zástupci odvětví obecně věří, že se jim snižováním nákladů a zadlužení podařilo zmenšit finanční a provozní problémy svých společností. Řada finančních odborníků je však ohledně pozitivního vývoje poměrně skeptická a kroky společností považuje jen za pouhé kosmetické úpravy. Experti většinou pochybují o schopnosti vedení firem realizovat dlouhodobé a systematické změny, které by vedly k lepšímu rozhodování a trvalému zlepšení výkonnosti a ziskovosti společností.

"Telekomunikace mají ještě valnou část cesty před sebou. Odvětví musí prokázat, že je schopné zavést procesy, systémy a organizační strukturu, které povedou k trvalému zlepšení činnosti i finančních výsledků," uvedl Martin Smekal, partner zodpovědný za služby v oblasti telekomunikací firmy Ernst&Young v ČR. Ze studie vyplývá, že nedůvěra investorů je vážným problémem. Financování prostřednictvím úvěrů (bankovních úvěrů nebo obligací) a emisí akcií činilo v odvětví telekomunikací v první polovině roku 2003 pouhých 45 miliard USD, zatímco v prvním pololetí roku 2001 to bylo 155 miliard USD.

Mnoho vedoucích představitelů telekomunikačních firem je v současné době opatrně optimistických. Podle nich má odvětví to nejhorší za sebou a nyní nastává doba pro zvyšování kapitálových investic. Jeden z oslovených zástupců odvětví například očekává výraznou změnu ve vývoji resortu k lepšímu: "Cykličnost překvapí všechny z té pozitivní stránky stejně, jako nás překvapila z té negativní," uvedl. "Telekomunikace se vyšvihnou zpátky."

Na druhou stranu investoři jsou ohledně perspektivy odvětví méně optimističtí a co se týče nových investic jsou vyloženě skeptičtí. "Nevidím nic, co by hovořilo pro nové investice do tohoto resortu," prohlásil investor, který byl požádán o stanovisko pro studii. "Telekomunikace nezaznamenaly klasický ekonomický cyklus, jen jednorázový vzestup očekávání, která nebyla naplněna," dodal.

Studie ovšem poznamenává, že jak investoři, tak odborníci z telekomunikací se výrazně shodují v tom, jaké faktory mohou vést v tomto oboru k úspěchu. Obě strany souhlasí, že hlavními aspekty, které rozhodnou o dalším směřování a finanční výkonnosti resortu, je odvětvová konsolidace, regulace a růst. Obě strany se shodují také v případě oblastí, které nejvíce vyžadují zlepšení. Podle studie Ernst&Young jsou jimi organizační kultura, rozhodovací procesy a nástroje péče o zákazníky.

Nezávislá studie probíhala metodou rozhovorů s vysokými představiteli telekomunikačních firem z celého světa a se zástupci investičních a finančních agentur a institucí zabývajících se tímto odvětvím. Studie rovněž využila průzkumu agentury Ernst&Young, který zkoumal odvětvové trendy a problémy. Nezávislou studii realizovala agentura Ernst&Young s cílem zhodnotit problémy, trendy a faktory budoucího úspěchu telekomunikačního odvětví jak z perspektivy jeho vedoucích představitelů, tak z pohledu finančních odborníků a investorů.

tisková zpráva Ernst&Young

Článek ze dne 23. července 2003 - středa