logo itpoint.cz

Testovací vysílání RDS-TMC v České republice

Od 6.10. 2003 do 22.10. 2003 u nás probíhá testovací provoz systému pro radiové vysílání aktuálních dopravních informací přímo do palubní jednotky jedoucího vozidla. Hlavním cílem tohoto testu je ověřit kompletní funkčnost celého systémového řetězce. Tento dopravně informační systém umožní řidiči pružně reagovat na okamžité změny v dopravní situaci. S jeho pomocí se tak ihned dozví, v kterých místech jeho cesty se stala nehoda, které úseky silnic jsou uzavřené, kde vznikla zácpa, zda někde není námraza a mnoho dalšího.

Od 6.10. 2003 do 22.10. 2003 probíhá na území České republiky testovací provoz systému pro radiové vysílání aktuálních dopravních informací přímo do palubní jednotky jedoucího vozidla. Hlavním cílem tohoto testu je ověřit kompletní funkčnost celého systémového řetězce.

Tento dopravně informační systém umožní řidiči pružně reagovat na okamžité změny v dopravní situaci. S jeho pomocí se tak ihned dozví, v kterých místech jeho cesty se stala nehoda, které úseky silnic jsou uzavřené, kde vznikla zácpa, zda někde není námraza a mnoho dalšího.

Pro majitele navigačních přístrojů vybavených dekodérem RDS-TMC je třeba uvést, že v některých částech České republiky se v době konání testu může jejich TMC dekodér aktivovat. Protože však budou vysílána pouze testovací data, navigování nebude nijak ovlivněno.

Ve vybraných oblastech Prahy, na rychlostní komunikaci R10 a dálnici D8 budou vysílána reálná data, která však nebudou mít vztah ke skutečné dopravní situaci. Žádáme proto uživatele navigačních přístrojů, aby toto vysílání a jeho důsledky na navigaci nebrali v potaz.

Ing. Jiří Jindra, generální ředitel společnosti Central European Data Agency, a.s., koordinátor celého projektu říká : "Celý tento projekt je obrovským krokem vpřed pro rychlejší, bezpečnější a ekologičtější dopravu. Pokud se podaří zúročit všechny zkušenosti, které jsme během tohoto testovacího projektu získali a ještě získáme, vyrovnáme se v úrovni dopravních služeb špičkovým světovým standardům."

Pro laickou veřejnost je potřeba zmínit, že řidiči jsou prezentovány pouze ty informace, které se týkají jeho trasy a ne ty, které jsou z hlediska polohy a trasy nevýznamné. Vysílání aktuálních dopravních informací systémem RDS-TMC je však nejen velice praktické a komfortní pro uživatele, ale v zemích, kde již bylo zavedeno (Velká Británie, Německo, Nizozemsko, ...), pomohlo plošně rozdělit dopravní zatížení silniční sítě a tím celkově zvýšit plynulost dopravy, snížit cestovní doby a v neposlední řadě také snížit ekologické dopady nadměrné dopravy na okolí.

Celý projekt vede Fakulta dopravní ČVUT v Praze, koordinátorem je společnost Central European Data Agency, a.s. a hlavními partnery jsou společnosti Škoda Auto a.s. a PVT a.s.

Central European Data Agency
RDS-TMC

Článek ze dne 8. října 2003 - středa